Stowarzyszenie Dolina Karpia podsumowało partnerskie działania przy współpracy z gminami, instytucjam
Podsumowano partnerskie działania dla Doliny Karpia

Stowarzyszenie Dolina Karpia podsumowało partnerskie działania przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu.

Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 5,2 mln EURO. Poprzez realizację ponad 180 przedsięwzięć wykono większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Jak wdrażano LSR do tej pory?

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Karpia na przestrzeni ostatnich 7 lat do mieszkańców, podmiotów oraz instytucji z obszaru LSR trafiło łącznie dotychczas 19 233 915 zł (stan zakontraktowania środków na dzień 10.11.2022 r.) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Łącznie zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji 140 projektów wybranych w ramach konkursów organizowanych przez LGD.

Środki te trafiły w ręce podmiotów gospodarczych, gmin, instytucji kultury, parafii,  stowarzyszeń oraz podmiotów z sektora rybactwa

Ponadto Stowarzyszenie Dolina Karpia dotychczas zrealizowało lub jest w trakcie realizacji 10 operacji własnych, 8 projektów współpracy (w tym 2 międzynarodowych) oraz 3 projektów grantowych.

Jak wspieano lokalnych producentów i usługodawców?  Jak promowano lokalne produkty?

  • Marka lokalna Dolina Karpia

Rolą marki lokalnej Dolina Karpia jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nią znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Doliny Karpia.

Znakiem marki lokalnej Dolina Karpia oznaczane są produkty i usługi charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia oraz przyjaznością dla klienta i środowiska. Wszystkie one spełniają kryteria dopuszczające związane z prowadzeniem działalności zgodnie ze standardami prawnymi i etycznymi, wymogami ochrony środowiska, przy braku przeterminowanego zadłużenia oraz kryteria merytoryczne do których należą: związek
z regionem (wyjątkowość i niepowtarzalność), jakość, przyjazność dla środowiska, przyjazność dla klienta, dostępność i współpraca ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia.

Do chwili obecnej znak marki lokalnej przyznano 19 producentom i usługodawcom na 23 produktów i 14 usług. Pełną listę produktów i usług oznaczonych marką można znaleźć na stronie internetowej www.dolinakarpia.eu.

  • Ekomuzeum Doliny Karpia – Miejsca i Ludzie z Pasją

Ekomuzeum to sieć atrakcji w terenie prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe – pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć różnych wartości regionu. Ekomuzeum Doliny Karpia to oferty wizyt w muzeach, izbach regionalnych i innych obiektach zabytkowych, warsztaty rękodzielnicze, pszczelarskie
i kulinarne nawiązujące do tradycji Doliny Karpia, a także spływy kajakowe i spływy galarem czy wizyty w gospodarstwach rybackich. Oferta Ekomuzeum to spotkania z pasjonatami, którzy nie tylko opowiadają o swojej działalności, prezentują niezwykłe wyroby ale też uczą jak można je zrobić samemu.

Wszystkie oferty Ekomuzeum Doliny Karpia można odnaleźć na stronie internetowej www.ekomuzeumdolinykarpia.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

9 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisano umowę przyznania pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze i rozpoczęto intensywne prace nad nową lokalną strategią rozwoju Doliny Karpia na lata 2023-2027:

- powołano grupę roboczą ds. LSR, w skład której weszli przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańcy Doliny Karpia,

- zorganizowani do tej pory 19 spotkań, w których łącznie wzięło udział 291 osób. Wspólnie  z uczestnikami spotkań przeprowadziliśmy analizę SWOT, w tym analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Doliny Karpia, sformułowaliśmy wstępne cele LSR i planowane działania,

- wzięęto udział w imprezach gminnych w ramach Festiwalu Doliny Karpia, podczas których na naszym stoisku udzieliliśmy informacji na temat nowej strategii rozwoju 134 osobom,

- przeprowadzono badania ankietowe w celu poznania opinii jak największej grupy mieszkańców (ich potrzeb, oczekiwań, preferowanych kierunków i celów rozwoju obszaru), w których wzięło udział  130 osób,

- zbierano fiszki projektowe, za pomocą których mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły na realizację własnych projektów,

- prowadzono indywidualne konsultacje w biurze Stowarzyszenia.

To nie koniec sukcesów!

  • Nowe gminy w Stowarzyszeniu Dolina Karpia - Gminy: Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz i Stryszów podjęły decyzję o przystąpieniu do naszego Stowarzyszenia w celu opracowania strategii rozwoju Doliny Karpia na poszerzonym obszarze. Dnia 14 lipca 2022 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę przyjmującą nowe gminy.
  • Najlepsi w Małopolsce - Jako jedyna Lokalna Grupa Działania w Małopolsce osiągnęliśmy poziom kontraktacji powyżej 85% i uplasowaliśmy się na 1 miejscu spośród wszystkich 32 LGD w Małopolsce! (stan na 30.09.2022, dane z Urzędu marszałkowskiego Woj. Małopolskiego).

(materiał prasowy Stowarzyszenia Dolina Karpia)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.