Namiestnictwo Zuchowe Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP zorganizowało warsztaty dla kadry zuchowej, na któryc
Zuchowa kadra szkoliła się na warsztatach

Namiestnictwo Zuchowe Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP zorganizowało warsztaty dla kadry zuchowej, na których omawiano praktyczne metody i środowisko pracy. To będzie procentować w wychowaniu młodzieży.

W sobotę (6.04) w Zatorze miały miejsce warsztaty dla kadry zuchowej „Poczuj To!" zorganizowane przez Namiestnictwo Zuchowe Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło przybocznych i drużynowych, którzy na co dzień pełnią funkcję w gromadach zuchowych w Hufcu Ziemi Wadowickiej ZHP, gotowych do doskonalenia się i wymiany doświadczeń w zakresie pracy z najmłodszymi członkami ZHP – zuchami.

Celem warsztatów było nie tylko przekazanie praktycznej wiedzy z metodyki zuchowej, ale inspirowanie kadry do tworzenia przyjaznego i rozwijającego środowiska dla zuchów.

Podczas warsztatów omawiane były różnorodne formy pracy z zuchami oraz przeprowadzone zostały aktywizujące gry i zabawy. Uczestnicy poznali ciekawe techniki i pomysły na majsterki, które z pewnością zachęcą zuchy do eksplorowania swoich zainteresowań oraz umiejętności praktycznych.

Przypomniane zostały również podstawy wychowawcze w pracy z zuchami czyli Prawo Zucha. Jest to zbiór zasad i wartości, które są niezwykle istotne dla rozwoju moralnego i społecznego każdego zucha. Stworzyliśmy karty różnych sprawności, które pozwalają zuchom rozwijanie swoich zainteresowań oraz wspierają ich rozwój w zakresie samodzielnego podejmowania działań w określonej, wybranej przez niego dziedzinie.

Kolejnym elementem warsztatów były zajęcia ze służby z zuchami, która ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności praktycznych, ale przede wszystkim budowanie u zuchów ich społecznej odpowiedzialności i empatii wobec innych. Wybraliśmy się na spacer do pobliskiego parku, gdzie postanowiliśmy posprzątać znalezione po drodze śmieci. Taką aktywność śmiało mogą podjąć zuchy w ramach pożytecznych prac, czyli służby.

Podsumowując, warsztaty dla kadry zuchowej nie tylko dostarczyły praktycznej wiedzy i umiejętności, ale także stanowiły wyjątkową okazję do budowania społeczności oraz inspirujących dyskusji, wymiany doświadczeń na różne tematy, które są niezwykle ważne w kształtowaniu przyszłości zuchów w Hufcu Ziemi Wadowickiej, czyli na terenie powiatu wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego.

(przewodniczka Adriana Kajdas)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.