Parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach obchodzi 30-lecie konsekracji świątyni przez papieża św. J
Parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach obchodzi 30-lecie konsekracji. Zobaczcie zdjęcia z budowy kościoła!

Parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach obchodzi 30-lecie konsekracji świątyni przez papieża św. Jana Pawła II. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z jej budowy.

Parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach została wybudowana jako wotum wdzięczności za wybranie Karola Wojtyły na papieża oraz jego  uratowanie z zamachu na placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981. 24 czerwca 1984 roku ks. kardynał Franciszek Macharski poświęcił plac wytyczony przy ulicach Zegadłowicza i Zielonej i odprawił tam uroczystą Mszę świętą. Budowę kościoła rozpoczęto jeszcze w tym samym roku. Został zaprojektowany przez Jacka Gyurkovicha, Ewę Węcławowicz-Gyurkovich i Przemysława Szafera w stylu postmodernistycznym i symbolicznym. Poszczególne fragmenty budowli nawiązują do budynków z Wadowic, Krakowa i Rzymu symbolizując drogę Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Na posadzce kościoła zaznaczony jest czerwonymi płytkami obrys placu św. Piotra i miejsce zamachu na papieża Jana Pawła II.

Organizacją budowy zajął się ks. Michał Piosek, długoletni (od 1977 roku) wikariusz parafii Ofiarowania NMP, przyszły proboszcz parafii św. Piotra Apostoła.  Był duszą wszystkich działań, zachęcał i mobilizował parafian do wysiłku i ofiarności, pokonywał biurokratyczne bariery, zdobywał materiały budowlane (wtedy nie było to proste), doglądał robót itp. W 1985 roku udał się z pielgrzymką parafian do Rzymu i 29 maja na audiencji u Ojca Świętego uzyskał błogosławieństwo dla nowej parafii i budowanej świątyni. Rytm budowy nowego kościoła wyznaczały kolejne rocznice pontyfikatu Jana Pawła II. W dniu Zesłania Ducha Świętego, 18 maja 1986 roku, w 66 urodziny papieża Jana Pawła II, ks. kardynał Franciszek Macharski poświęcił wybudowaną już kaplicę, w której odtąd odbywały się nabożeństwa parafialne, a 1 września tego samego roku odprawił uroczystą mszę na inaugurację roku katechetycznego i samodzielnej pracy duszpasterskiej nowej parafii.

Kościół św. Piotra Apostoła został konsekrowany 14 sierpnia 1991 roku w czasie drugiej wizyty Jana Pawła II w Wadowicach. Na placu przed budowlą papież odprawił uroczystą koncelebrowaną mszę świętą, wygłosił homilię a także wraz z kardynałami Franciszkiem Macharskim i Henrykiem Gulbinowiczem oraz ks. Michałem Pioskiem poświęcił i namaścił ściany i ołtarz. Przed kościołem znajduje się spiżowy pomnik Jana Pawła II wykonany przez Luciano Minguzziego. Poświęcił go i odsłonił kard. Franciszek Macharski po konsekracji kościoła.

 

Parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach obchodzi 30-lecie konsekracji świątyni przez papieża św. Jana Pawła II.

Tak wygląda plan uroczystości w parafii:

13 sierpnia (piątek) – Dzień Fatimski
10:00 msza święta  z Nabożeństwem Fatimskim, której przewodniczył będzie ks. kan. Zbigniew Bizoń (dziekan dekanatu Wadowice Północ), a homilię wygłosi ks. kan. Jarosław Żmija (vice-dziekan dekanatu Wadowice Północ)
17:30 Nieszpory
18:00 msza święta z Nabożeństwem Fatimskim i procesją, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi Ks. Kan. Wiesław Widuch (vice-dziekan dekanatu Wadowice Południe)

14 sierpnia (sobota) – Rocznica konsekracji i koronacji
17:15 Różaniec – prowadzi Akcja Katolicka
18:00 Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego

15 sierpnia (niedziela) – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Wspólne dziękczynienie za opiekę Maryi nad parafią.

Tak wyglądała budowa kościoła:

 

 

 

(Marcin Guzik)
(zdjęcia: Marcin Guzik, archiwum Pawła Fijałka)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze  

+2 #1 NB Rafał Szczepański 2021-08-10 17:45
To nie jest parafia i nie ma kościoła:
https://truegods.blogspot.com/2018/01/podstawy.html
https://truegods.blogspot.com/2018/01/super-wazne.html
Tu są modlitwy do zamawiania codziennego:htt ps://truegods.b logspot.com/201 8/01/modlitwy-i -pytanie.html
Cytować
-3 #2 cykada 2021-08-10 23:22
TW ps. Michał - https://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=906898&q=piosek%20micha%C5%82&page=1&url=[|typ=0]
Cytować
-9 #3 Marek 2021-08-11 05:41
Za niedługo to będzie dyskoteka (jak w Czechach)
Cytować
0 #4 Consuelo 2021-08-18 03:59
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.03.2020r.(Dz .U z 2020r.
poz. 418) zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Zgodnie z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018
r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.):

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych , jednak
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w Politechnice Częstochowskiej utworzono Szkołę Doktorską, która przejmuje
kształcenie doktorantów. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna się od roku akademickiego 2019/2020.Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które byli przyjmowani kandydaci posiadający
kwalifikacje drugiego stopnia określone w art. 2 ust.1.

pkt. 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub byli
beneficjentami programu „Diamentowy Grant,” o którym była mowa w art.

187a ust. 1.

Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia określonych w art.
2 ust. 1. pkt. 18h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne.
Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. Niestacjonarne studia doktoranckie były odpłatne.
Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata i realizowane są w
oparciu o zatwierdzone przez Rady Wydziałów plany i programy
studiów.

Studia doktoranckie w Politechnice Częstochowskiej prowadzone są przez jednostki organizacyjne w zakresie następujących dyscyplin naukowych:

Pcz: http://pcz.pl
Cytować
0 #5 Marlon 2021-11-11 20:14
Pastes have been around for a long time and are extremely popular.

They are used for facial treatments, to remove make-up, to wash your hands, for scrubs on the skin, or even to treat ailments.

The effectiveness of your products can be affected by the
type you use. Different pastes function differently.
It pays to learn the ingredients so you can choose the
right paste for your application.

Pastes consist of thick, semisolid, thick-thick dosage forms with the highest percentage of fat-soluble
component. They are different from moisturizers in their texture
because they contain more solids. As a result, they are stronger and more sturdy.

Some pastes are made from either petroleum-based oils like hydropetrol or petrolatum
or mineral oils like cocoa butter and mineral oil.

The purpose of use and the amount of oil used will influence the oil choice.
For regular skin care, you should choose mineral oil over petrolatum.


The majority of pastes contain one or more of the following: Zinc Oxide.
Capuacu butter, Beeswax. Lanolin Alcohol. Glycerine.
Vitamin E. Some pastes may not have all of the mentioned ingredients.
Some pastes might not even contain all or some of
these ingredients.

A lot of companies manufacture pastes that claim to contain FDA-approved protein peptides or data breach alerts or a source code signature.
If a user on the internet sends you an email
and is concerned that the paste might contain allergens or other irritating substances
It is essential to confirm the URL or address on the label.
This is because most companies copy and paste the label's source code, which is created by an automated software program, and then paste it
into their advertising.

A number of manufacturers, such asodium alginate, propylene glycol, dicalcium phosphate,
disodium phosphate, magnesium stearate etc. For the
creation of their pastes they make use of their own codes.
Once the code has been copied, it is incorporated into the
paste and cannot easily be removed. A small number manufacturers
make pastes that contain ingredients that are commonly used and
suitable for human consumption, but do not contain allergens.

You can find the ingredients on the website of the manufacturer or
go to a paste website that does not sell products that contain allergens.


To avoid the risk of data breaches and liability Companies must make sure that the pastes that they
make are free of any components that may harm health or pose a security threat
to the consumer. Pastes made for electronic publications
or pharmaceutical sales presentations, public information and advertising should only contain elements that conform to Food and Drug Administration standards.

Spam filters should be used to guard email elements.
Otherwise, the consumer may end up compromising his or her computer, resulting in data breach or the possibility
of liability.
https://city-wiki.win/index.php/15_Best_Blogs_to_Follow_About_pastes

https://alpha-wiki.win/index.php/3_Reasons_Your_index_Is_Broken_(And_How_to_Fix_It)

https://wiki-aero.win/index.php/20_Things_You_Should_Know_About_index

https://smart-wiki.win/index.php/The_Biggest_Problem_With_index,_And_How_You_Can_Fix_It

https://mag-wiki.win/index.php/How_to_Solve_Issues_With_pastes

https://fun-wiki.win/index.php/How_to_Master_index_in_6_Simple_Steps

https://web-wiki.win/index.php/8_Go-To_Resources_About_index

https://speedy-wiki.win/index.php/20_Gifts_You_Can_Give_Your_Boss_if_They_Love_index

https://extra-wiki.win/index.php/The_Best_Advice_You_Could_Ever_Get_About_index

https://mighty-wiki.win/index.php/From_Around_the_Web:_20_Awesome_Photos_of_pastes

https://mag-wiki.win/index.php/Think_You%27re_Cut_Out_for_Doing_pastes%3F_Take_This_Quiz

https://weekly-wiki.win/index.php/A_Look_Into_the_Future:_What_Will_the_pastes_Industry_Look_Like_in_10_Years%3F

https://sticky-wiki.win/index.php/A_pastes_Success_Story_You%27ll_Never_Believe

https://wiki-fusion.win/index.php/10_Wrong_Answers_to_Common_index_Questions:_Do_You_Know_the_Right_Ones%3F

https://super-wiki.win/index.php/What_NOT_to_Do_in_the_pastes_Industry

https://aged-wiki.win/index.php/10_Meetups_About_pastes_You_Should_Attend

https://wiki-quicky.win/index.php/The_Pros_and_Cons_of_pastes

https://weekly-wiki.win/index.php/A_Look_Into_the_Future:_What_Will_the_pastes_Industry_Look_Like_in_10_Years%3F

https://wiki-view.win/index.php/Why_We_Love_pastes_(And_You_Should,_Too!)

https://nova-wiki.win/index.php/11_Embarrassing_pastes_Faux_Pas_You_Better_Not_Make

https://tiny-wiki.win/index.php/The_Top_Reasons_People_Succeed_in_the_index_Industry

https://tiny-wiki.win/index.php/The_Worst_Advice_You_Could_Ever_Get_About_pastes_52369

https://mega-wiki.win/index.php/10_Facts_About_index_That_Will_Instantly_Put_You_in_a_Good_Mood

https://quebeck-wiki.win/index.php/The_No._1_Question_Everyone_Working_in_index_Should_Know_How_to_Answer

https://aged-wiki.win/index.php/15_Terms_Everyone_in_the_index_Industry_Should_Know

https://future-wiki.win/index.php/7_Things_You_Should_Not_Do_With_pastes

https://weekly-wiki.win/index.php/The_Most_Common_Mistakes_People_Make_With_index

https://wiki-tonic.win/index.php/How_to_Get_Hired_in_the_pastes_Industry

https://list-wiki.win/index.php/15_Best_Twitter_Accounts_to_Learn_About_pastes

https://list-wiki.win/index.php/15_Best_Twitter_Accounts_to_Learn_About_pastes

https://wiki-quicky.win/index.php/How_the_10_Worst_pastes_Fails_of_All_Time_Could_Have_Been_Prevented

https://wiki-coast.win/index.php/The_3_Biggest_Disasters_in_pastes_History_80605

https://wiki-planet.win/index.php/5_Cliches_About_pastes_You_Should_Avoid

https://foxtrot-wiki.win/index.php/10_Things_Most_People_Don%27t_Know_About_index

https://mag-wiki.win/index.php/What_the_Best_pastes_Pros_Do_(and_You_Should_Too)_75397

https://echo-wiki.win/index.php/11_Ways_to_Completely_Ruin_Your_index
https://wiki-net.win/index.php/The_13_Best_Pinterest_Boards_for_Learning_About_index
https://quebeck-wiki.win/index.php/10_Sites_to_Help_You_Become_an_Expert_in_pastes
https://fair-wiki.win/index.php/10_Things_Your_Competitors_Can_Teach_You_About_pastes
https://foxtrot-wiki.win/index.php/11_Embarrassing_pastes_Faux_Pas_You_Better_Not_Make
https://star-wiki.win/index.php/From_Around_the_Web:_20_Fabulous_Infographics_About_pastes
https://station-wiki.win/index.php/20_Gifts_You_Can_Give_Your_Boss_if_They_Love_index
https://record-wiki.win/index.php/What_NOT_to_Do_in_the_pastes_Industry
https://extra-wiki.win/index.php/The_Most_Common_pastes_Debate_Isn%27t_as_Black_and_White_as_You_Might_Think
https://zoom-wiki.win/index.php/Where_to_Find_Guest_Blogging_Opportunities_on_pastes
https://station-wiki.win/index.php/20_Gifts_You_Can_Give_Your_Boss_if_They_Love_index
https://mike-wiki.win/index.php/Meet_the_Steve_Jobs_of_the_pastes_Industry
https://fair-wiki.win/index.php/15_Things_Your_Boss_Wi[censored]s_You _Knew_About_ind ex
https://lima-wiki.win/index.php/The_Ultimate_Cheat_[censored]et_on _index
https://wool-wiki.win/index.php/How_Much_Should_You_Be_Spending_on_index%3F

Have a look at my web page ... Grap My Links: https://wiki-velo.win/index.php/20_Questions_You_Should_Always_Ask_About_pastes_Before_Buying_It
Cytować
0 #6 Jackson 2021-12-07 18:31
Appreciate this post. Let me try it out.

Here is my web site :: login: http://dartlogistics.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bit.ly%2F3Gm1TPY
Cytować
0 #7 Yolanda 2021-12-20 20:58
Quality articles or reviews is the crucial to interest the people to go to see the website, that's what this site is providing.


Stop by my site; register: https://website.informer.com/bit.ly
Cytować
0 #8 Adell 2021-12-20 22:31
It's appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.

I have read this post and if I could I want to suggest you
some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article.
I desire to read more things about it!

My blog post register: http://www.fgiraldez.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tinylink.in%2Fbjjx8
Cytować
0 #9 Candelaria 2022-01-10 19:06
Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01
Informacje

bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

Informacje o cookies

Deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych

SARS-CoV-2
Wydziały

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Zarządzania

logo ePUAP

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

my web blog - pcz: http://ittakesaplanet.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pcz.pl
Cytować
0 #10 Veda 2022-01-10 20:39
I'm curious to find out what blog system you're using?
I'm having some small security problems with my latest site and I
would like to find something more risk-free. Do you have any solutions?Visit my web-site index: http://hypocratus.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=gg.gg%2Fx8u7p
Cytować
0 #11 Denny 2022-01-11 06:04
Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01
Informacje

bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

Informacje o cookies

Deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych

SARS-CoV-2
Wydziały

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Zarządzania

logo ePUAP

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

Look at my homepage ... pcz: http://rufolder.ru
Cytować
0 #12 Jasper 2022-01-11 16:01
Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01
Informacje

bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

Informacje o cookies

Deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych

SARS-CoV-2
Wydziały

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Zarządzania

logo ePUAP

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

Here is my website :: pcz: https://volkswagen-rzn.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://pcz.pl/
Cytować
0 #13 Gaston 2022-01-13 12:53
Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01
Informacje

bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

Informacje o cookies

Deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych

SARS-CoV-2
Wydziały

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Zarządzania

logo ePUAP

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

Check out my blog post - pcz: http://monkeybusinessimages.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pcz.pl
Cytować
0 #14 Terry 2022-01-14 00:53
Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01
Informacje

bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

Informacje o cookies

Deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych

SARS-CoV-2
Wydziały

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Zarządzania

logo ePUAP

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

Also visit my page ... pcz: http://waterfowl.guru/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pcz.pl
Cytować
0 #15 Dexter 2022-01-15 08:07
Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01
Informacje

bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

Informacje o cookies

Deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych

SARS-CoV-2
Wydziały

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Zarządzania

logo ePUAP

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

Also visit my blog post: pcz: http://ronstrong.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pcz.pl
Cytować
0 #16 Aidan 2022-07-07 20:12
Nevertheless, in the occasion of an error, the official files of tthe Louisianaa Lottery shall be controlling.


My homepage: Visit website: https://site-7693634-9938-5593.mystrikingly.com/blog/e4766c25246
Cytować
0 #17 Riley 2022-08-18 23:09
I've been surfing online greater than three hours these days,
yet I never discovered any attention-grabb ing article like yours.
It is beautiful value sufficient for me. In my opinion,
if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the net will be a lot more helpful than ever before.


Feel free to visit my site; 탱크출장안마: https://canvas.instructure.com/eportfolios/758295/Home/The_Benefits_of_Ashiatsu
Cytować
0 #18 Rae 2023-07-06 21:04
Right away I am ready to do my breakfast, once having my breakfast
coming over again to read further news.

My website ... Tru Formula CBD Gummies: https://truformulacbd.net
Cytować
Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.