Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastę
Rodziny zastępcze poszukiwane. To jedna z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas
artykuł sponsorowany

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. "Ze swej strony deklarujemy pełne wsparcie i pomoc" – mówi dyrektor PCPR Barbara Pindel – Polaszek.

Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić inna rodzina, która chce i potrafi zaopiekować się porzuconym dzieckiem. Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas, podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

O tym, że rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka to najlepsze rozwiązanie dla dzieci, które nie otrzymały od swoich biologicznych rodziców opieki i miłości, wiemy doskonale. Na co dzień jednak nie zastanawiamy się: Czy JA mógłbym zostać rodzicem dla nie swojego dziecka? Czy MY moglibyśmy wychowywać czyjeś dzieci, dać im miłość i dom? Dlatego zachęcamy wszystkich, w których budzi się powołanie do stworzenia rodziny zastępczej do zgłoszenia się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Ze swej strony deklarujemy pełne wsparcie i pomoc — mówi dyrektor PCPR w Wadowicach Barbara Pindel – Polaszek.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Rodziny zastępcze niezawodowe
Aby zostać rodzicem zastępczym niezawodowym nie trzeba rezygnować z pracy. Do swojego domu przyjmuje się dziecko, któremu trzeba zapewnić właściwą opiekę, edukację i dać miłość, po prostu przybywa nowy członek rodziny. Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka. Takich rodzin terenie powiatu wadowickiego mamy 39, a wychowuje się w nich 56 dzieci.

Zawodowe rodziny zastępcze
Umiejętność opiekowania się dziećmi może stać się zawodem. W taki sposób funkcjonują zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Rodzic zastępczy, opiekując się dziećmi, otrzymuje za swoją 24-godzinną pracę wynagrodzenie.
W tym przypadku również przyjmuje się do swojego domu dzieci, ale opieka nad nimi staje się profesją. Na terenie powiatu wadowickiego funkcjonuje 7 zawodowych rodzin zastępczych, zapewniającym opiekę nad 28 dziećmi, a także cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 24 dzieci.

Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem
W naszym powiecie 58 rodzin to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem. W Polsce, w systemie opieki nad dzieckiem jako priorytet określono znalezienie nowych opiekunów dla dzieci w ich jak najbliższej rodzinie – u babci, cioci, czy u starszego rodzeństwa. W rodzinach spokrewnionych wychowuje się obecnie 79 dzieci.

Wszyscy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą odbyć szkolenie w PCPR oraz uzyskać kwalifikacje i pozytywną opinię psychologa oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W miejscu zamieszkania rodziny przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, podczas którego ustala się m.in. czy warunki mieszkaniowe pozwalają na przyjęcie dziecka. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem, poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka, zasadę nierozłączania rodzeństwa i w miarę możliwości, opinię wyrażoną przez dziecko.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:
1.    Omów plany przyjęcia dziecka pod pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
2.    Zastanówcie się, jakie są Wasze motywacje przyjęcia dziecka.
3.    Skontaktujcie się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki:

1.    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2.    nie były nigdy pozbawione władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona);
3.    wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.    nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5.    są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6.    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7.    zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
- wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
8.    nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9.    (w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.


Jeżeli ukończyłeś 18 rok życia, przyłącz się do pomagania funkcjonującym rodzinom zastępczym – zostań wolontariuszem

Oprócz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, poszukujemy osób dysponujących wolnym czasem, a chcących zrobić coś dla drugiego człowieka, m.in. pomóc w nauce dzieciom w wieku szkolnym. Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Mickiewicza 15, 34 – 100 Wadowice
tel. 33 870 90 20, 33 870 90 22,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl