Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już czternastą emeryturę z ZUS Ostatnią transzę wypła
Seniorzy otrzymali już „czternastki”

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już czternastą emeryturę z ZUS Ostatnią transzę wypłat kolejnego w 2022 roku dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego zakład przekazał 20 września. W Małopolsce wypłacono ponad 613 tysięcy „czternastek” na łączną kwotę 739 milionów złotych.

Krakowski oddział przekazał niemal 253 tysięcy dodatkowych rocznych świadczeń, na łączną kwotę ponad 300 milionów złotych. Sądecka placówka ZUS wypłaciła 131 tysięcy „czternastek”, w łącznej wysokości niemal 163 miliony złotych. Na terenie chrzanowskiego ZUS, pod który podlega również powiat wadowicki, świadczenie otrzymało 128 tysięcy osób, w łącznej kwocie 151 milionów złotych. Natomiast w regionie tarnowskiego oddziału ZUS wypłacono prawie 102 tysiące czternastych emerytur, a ich łączna wysokość to 125 milionów złotych.

W całym kraju czternastą emeryturę z ZUS otrzymało w tym roku łącznie około 7,2 milionów osób, a wydatkowana na ten cel kwota wynosi ponad 8,7 miliardów złotych.

ZUS rozpoczął wypłatę "czternastek" 25 sierpnia. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym. Świadczenie jest wypłacane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 roku pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę – 1338,44 złotych brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2900 złotych brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie zostało jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury była niższa niż 50 złotych To oznacza, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4188,44 złotych brutto.

Czternastki nie otrzymają także osoby, których wypłata świadczenia głównego była zawieszona na dzień 24 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przekazane z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia.

Pełna wysokość świadczenia na rękę wynosi 1217,98 złotych. Od czternastki nie jest odprowadzany podatek, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.