Oświadczenie Zofii Filek, prezeski Wadowickiej Izby Gospodarczej w sprawie publikacji na stronach intern
Oświadczenie prezeski WIG Zofii Filek
artykuł sponsorowany

Oświadczenie Zofii Filek, prezeski Wadowickiej Izby Gospodarczej w sprawie publikacji na stronach internetowych fragmentu jej prywatnej rozmowy telefonicznej.

W związku z publikacjami na stronach internetowych fragmentu mojej prywatnej rozmowy telefonicznej oświadczam, że nie miałam i nie mam wiedzy na temat, czy ktokolwiek, w tym również burmistrz Wadowic, wstrzymywał inwestycję na działkach po byłym Bumarze w Wadowicach.

Cytowany fragment mojej prywatnej rozmowy telefonicznej jest wyrwany z kontekstu i nie odzwierciedla faktycznej wiedzy i moich intencji, a emocjonalny ton mojej wypowiedzi wynikał z prowokacji i natarczywości mojego rozmówcy.

W publikacjach przytacza się tylko fragment mojej wypowiedzi, natomiast całkowitym milczeniem pomija wypowiedzi mojego rozmówcy. Autorzy publikacji nie zadbali również o zweryfikowanie materiału prasowego u źródła, zanim trafił on do mediów.

Szczególna staranność i rzetelność dziennikarza, nawet w sytuacji zacytowania źródła takiej informacji – powinna obligować go do sprawdzenia jej za pomocą innych dostępnych źródeł oraz umożliwienia osobie zainteresowanej ustosunkowania się do uzyskanych informacji, tak aby dochować zasadzie bezstronnego i obiektywnego przedstawienia wszystkich okoliczności, czego przy dopuszczaniu do publikacji przedmiotowego artykułu zabrakło.

W moim przekonaniu przedmiotowe publikacje są nieścisłe,  uchybiają  zasadom prawa prasowego oraz zostały sporządzone z naruszeniem staranności i rzetelności dziennikarskiej.

Z wyrazami szacunku: Zofia Filek

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl