Termin „podmiot powiązany” jest złożony i nie sposób wyjaśnić go w kilku słowach. Tym bardziej
Czym są podmioty powiązane i jaki jest ich charakter?
artykuł sponsorowany

Termin „podmiot powiązany” jest złożony i nie sposób wyjaśnić go w kilku słowach. Tym bardziej że ustawodawca nie podaje wprost jego znaczenia. Co więcej, istnieje przynajmniej kilka rodzajów powiązań między firmami. Warto jednak znać je wszystkie.

1.                  Definicja podmiotu powiązanego

Ustawodawca nie podaje wprost, czym są tak zwane podmioty powiązane. Istnieją jednak pewne wytyczne, które wskazują na to, że konkretne przedsiębiorstwa mogą być takowymi. A wszystkie one dotyczą sposobów, w jakie dane firmy są ze sobą powiązane. 

I tak – powiązanie ma miejsce wtedy, gdy osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna bezpośrednio, lub pośrednio zarządza albo kontroluje inne przedsiębiorstwo. Co więcej, o powiązaniu mowa również wtedy, gdy wymienieni posiadają udział w kapitale danej firmy, nie mniejszy jednak niż 25% całości udziałów.

 

2.          Kilka rodzajów powiązań między przedsiębiorstwami

Po pierwsze wyróżnia się tak zwane powiązania kapitałowe, które z kolei dzieli się na powiązania bezpośrednie i pośrednie. Te pierwsze odnoszą się do sytuacji, w której jeden podmiot dysponuje przynajmniej 25% udziałów w kapitale drugiego. Zaś powiązania pośrednie dotyczą zależności, w której oba podmioty mają udziały w innych kapitałach. Pierwszy podmiot w kapitale drugiego, a drugi w kapitale jeszcze innego przedsiębiorstwa.

Drugim rodzajem powiązań są powiązania osobowe. W ramach powiązań osobowych wyróżnić trzeba podtypy rodzinne i funkcyjne. Kiedy dwie osoby ze sobą spokrewnione albo spowinowacone kontrolują, albo mają udział w kontroli nad dwoma, różnymi podmiotami – mowa o powiązaniach osobowych rodzinnych. O tych drugich świadczy fakt, że jedna i ta sama osoba zarządza albo kontroluje jednocześnie dwa, różne podmioty.

Ustawa o CIT wspomina też o powiązaniach wynikających ze stosunku pracy oraz o powiązaniach majątkowych. Podobnie, jak cała reszta i te typy nie są jednak szczegółowo opisane. Wiadomym jest jedynie, że powiązania majątkowe mają miejsce wtedy, gdy majątki dwóch podmiotów są ze sobą w jakiś sposób zintegrowane. W przypadku powiązania wynikającego ze stosunku pracy zakłada się, iż osoba zatrudniona w konkretnej spółce powinna mieć realny wpływ na charakter zawieranych transakcji.

 

3.                Po co sprawdzać powiązania między podmiotami?

Sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane, niesie wiele korzyści. Przede wszystkim jednak jest częścią analizy ryzyka biznesowego. Weryfikacja powiązań kapitałowo-osobowych w głównej mierze wykorzystywana jest przez działy prawne i administracyjne.

Tego, w jaki sposób weryfikować ewentualne powiązania między konkretnymi podmiotami dowiesz się z artykułów zagłębiających kwestię, na przykład: https://aleo.com/pl/blog/jak-zweryfikowac-powiazania-miedzy-firmami/. Wiedza ta pomoże Ci uniknąć konfliktu interesów i umożliwi sprawdzenie beneficjenta rzeczywistego. W obszarze prowadzenia prężnie funkcjonujących działalności i zawierania przeróżnych umów z kontrahentami jest wręcz konieczna do przyswojenia.

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl