Jeśli chodzi o rozliczanie podatku w obu krajach, istnieje kilka różnic. W Polsce obowiązuje powszech
Rozliczanie podatku w Polsce i Wielkiej Brytanii
artykuł sponsorowany

Jeśli chodzi o rozliczanie podatku w obu krajach, istnieje kilka różnic. W Polsce obowiązuje powszechny system podatkowy, gdzie każdy musi rozliczyć swoje dochody z Polski i za granicą. Wielka Brytania ma system składkowy i progresywne opodatkowanie dochodów.

Oznacza to, że im większy jest dochód, tym wyższy jest podatek należny. Tak więc kwota, jaką trzeba zapłacić w każdym kraju będzie się różnić.

 

Obowiązek rozliczenia rezydentów

Decyzja o tym, gdzie należy rozliczać podatki, zależy od zasady rezydencji, czyli zamieszkania dla celów podatkowych. Osoby, dla których miejscem zamieszkania jest Polska, są zobowiązane do nieograniczonego obowiązku podatkowego, co oznacza rozliczenie zarówno dochodów z Polski, jak i za granicą.

Aby zostać rezydentem podatkowym w Polsce, trzeba spełnić jeden z warunków: posiadać ośrodek interesów życiowych lub przebywać w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Osoby, których Polska nie jest miejscem zamieszkania do celów podatkowych, mają ograniczony obowiązek podatkowy.

 

Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zostały wprowadzone, aby ustalić, gdzie konkretny podatnik powinien rozliczać podatki. Stosuje się dwie metody: metodę wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia.

Metoda proporcjonalnego odliczenia jest stosowana w przypadku dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii. W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, zaszły pewne zmiany w kwestii rozliczania PIT-ów.

 

Jak wypełnić PIT?

Polski rezydent podatkowy ma obowiązek w zeznaniu rocznym wykazać dochody z zagranicy. Do PIT-36 musi więc dołączyć załącznik PIT/ZG, a następnie odliczyć podatek zapłacony za granicą, a więc w Wielkiej Brytanii. Ten proces jest niezbędny, aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

Klikając w link dowiesz się jak bezproblemowo rozliczyć PIT-36 online.

 

Ulga abolicyjna

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej, która pozwala na zapłacenie mniejszego podatku. Przysługuje ona osobom, które w Wielkiej Brytanii osiągają dochody z praw majątkowych, praw autorskich i pokrewnych, działalności gospodarczej, wykonywanej osobiście, a także ze stosunku służbowego lub pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Aby skorzystać z ulgi, należy ją wykazać w załączniku PIT/O.

Obliczanie limitu odliczanego podatku

Metoda odliczenia proporcjonalnego zakłada, że aby obliczyć limit odliczonego podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii, który może być odliczony w Polsce, należy zsumować dochody uzyskane w Polsce i Wielkiej Brytanii (obejmujące przychody minus koszty ich uzyskania i składki na ubezpieczenie społeczne).

 

Następnie trzeba obliczyć podatek dochodowy ze wspomnianej sumy według skali podatkowej (stawki podatku wynoszą 12% i 32%), a wreszcie pomnożyć wyliczony podatek przez dochód uzyskany za granicą i podzielić wynik przez sumę wszystkich dochodów uzyskanych w Polsce i Wielkiej Brytanii.

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl