Nieuzasadniona odmowa zgody na rozwód? Tego i nie tylko tego dowiesz się w oddziale Kancelarii „Actio
Nieuzasadniona odmowa zgody na rozwód
artykuł sponsorowany

Nieuzasadniona odmowa zgody na rozwód? Tego i nie tylko tego dowiesz się w oddziale Kancelarii „Actio” w Wadowicach. W czwartek bezpłatne porady prawne nie tylko w tej sprawie!

Jak już Wam pewnie wiadomo z poprzedniego mojego wpisu odmowa wyrażenia zgody na rozwód jest uprawnieniem małżonka nie ponoszącego winy za rozkład pożycia i z zasady prowadzi do niemożności orzeczenia rozwodu.

Zasada, która wynika wprost z art. 56 § 3 KRO stanowi, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód. 

Odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia (art. 56 § 3 zdanie ostatnie KRO) korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego.

Domniemanie to może być obalone przez udowodnienie konkretnych okoliczności świadczących o tym, że jest inaczej, tzn., że odmowa zgody była by niezgodna z zasadami współżycia społecznego. (II CKN 956/99 - wyrok SN)

Pamiętać jednak trzeba, że odmowa nie może być narzędziem zemsty lub szykany. (V KCN 129/00 - wyrok SN)

Takie zachowanie oceniane będzie jako niezgodne z zasadami współżycia społecznego i oceniane powinno być jako nieuzasadniona odmowa zgody na rozwód.

Aby lepiej zobrazować sytuację, które mogą być uznane za nieuzasadnioną odmowę zgody na rozwód, poniżej przytoczę kilka orzeczeń sądów zapadłych w podobnych sprawach.

Pominięcie odmowy zgody na rozwód z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego może nastąpić wówczas, gdy w danych okolicznościach nie ma podstaw do przyjęcia, że orzeczenie rozwodu może wywołać niepożądane skutki społeczne. (IV CKN 1192/00 - wyrok SN)

Ocena skuteczności odmowy zgody na rozwód (art. 56 § 3 KRO) powinna być dokonywana przede wszystkim w kontekście przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków, a więc np. związków pozamałżeńskich oraz dzieci w nich urodzonych, jak też społecznej celowości legalizacji tych związków. (III CKN 1032/99 - wyrok SN)

Przy żądaniu rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia należy oceniać, czy odmowa drugiego małżonka wyrażenia zgody na rozwód nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego w sytuacji, gdy rozwód ma na celu wyeliminowanie szkody jaką z punktu widzenia społecznego jest utrzymywanie formalnych więzów małżeńskich, gdy małżeństwo faktycznie nie istnieje i nie ma szans dalszego jego funkcjonowania.

Przy ocenie tych okoliczności istotne znaczenia ma upływ czasu od chwili ustania pożycia małżonków. (I ACa 11/99 - wyrok SA)

Odmowa pozwanej zgody na rozwód, spowodowana nie pozytywnym uczuciem, a przekonaniem, że rozwód byłby niezasłużoną nagrodą dla powoda, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. (II CKN 606/98 - wyrok SN)

Więcej na ten temat dowiesz się w najnowszym wpisie „Nieuzasadniona odmowa zgody na rozwód”

Wszystkich zainteresowanych problematyką prawa rodzinnego zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu, który znajduje się pod tym linkiem à https://krakow-rozwody.pl/

Pamiętaj także, że w każdy czwartek możesz uzyskać Bezpłatną Poradę Prawną nie tylko w tej sprawie!!!

Dzwoń jak najszybciej, bo liczba miejsc na Bezpłatną Poradę Prawną jest ograniczona.

Jeżeli chcesz się w swojej sprawie skonsultować, wejdź na http://www.kancelaria-actio.com/kontakt/ wypełnij formularz zgłoszeniowy bądź zadzwoń bezpośrednio na nr: 12 411 05 94 i umów się na spotkanie.

Jeżeli jesteś z Wadowic lub okolic umów się na spotkanie w Oddziale Kancelarii „Actio”, który znajduje się przy ul. Lwowskiej 16, Centrum Handlowe „HEUREKA”, piętro II.

Szczegóły znajdziesz na www.kancelaria-actio.com

 

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl