Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie Twojemu pragnieniu” - cytat z
Wywiad z Maciejem Koźbiałem - kandydatem do Senatu RP

Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie Twojemu pragnieniu” - cytat z książki „Alchemik” Paulo Coleho  świetnie charakteryzuje drogę do sukcesu naszego rozmówcy, którym jest Maciej Koźbiał, Osobowość 2018 Roku, kandydat szerokiego spektrum prodemokratycznych ugrupowań politycznych, społecznych i organizacji pozarządowych do Senatu RP.

- Jaka jest Pana recepta na sukces?

- Przede wszystkim trzeba mieć w życiu cel. Bardzo ważne jest również to, aby nie zmieniać obranego kierunku, nie rozmieniać się na drobne. I co najważniejsze, musimy lubić to, co robimy. Działalność prowadzona od niechcenia nie przynosi sukcesu. Potrzebna jest również wytrwałość, do sukcesu dochodzi się drobnymi krokami.

- Prowadzi Pan stację paliw oraz rozwija firmę w branży transportu towarowego. A jednocześnie zajmuje Pan rolnictwem oraz hodowlą  ryb. Jak Pan to wszystko pogodzi?

- Moje życie od młodych lat naznaczone było pracą. Nigdy pracy nie unikałem, podejmowałem wyzwania i je realizowałem. Z czasem nauczyłem się też dobrej organizacji, od której wiele zależy. Ważne dla nie jest również to, że stawiam na ludzi i mam do nich zaufanie.

- Co, albo kto skłonił Pana do ubiegania się o fotel Senatora RP

- Oprócz aktywności gospodarczej, zawsze dla mnie była i jest ważna wrażliwość na sprawy społeczne. Pozwala mi to dostrzegać problemy zwykłych ludzi, których na co dzień spotykam, z którymi współpracuję, rozwiązuję lokalne problemy. To wszystko ukierunkowało mnie nie tyle na politykę, co na działalność społeczną i samorządową. Mając doświadczenie gospodarcze oraz społeczne i samorządowe, z poparciem wielu organizacji prodemokratycznych zdecydowałem się kandydować do Senatu RP. Nobilitujące jest dla mnie nie tyko poparcie organizacji politycznych, takich jak m.in.: Koalicja Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, ale również poparcie bardzo wielu organizacji społecznych.

- Ma Pan już bogate doświadczenie gospodarcze. Co mógłby Pan doradzić przedsiębiorcom, jak mógłby im Pan pomóc?

- My Polacy jesteśmy narodem bardzo pracowitym. To dzięki Nam Polska może się rozwijać. Chcę dopilnować, aby Państwo wspierało przedsiębiorców oraz ludzi pracujących na etacie. Prowadzenie własnej firmy nie jest łatwe, dlatego zadbam o pomoc dla nowo powstałych firm oraz o podwyższenie pensji ludzi aktywnych zawodowo. Można to osiągnąć poprzez obniżkę podatków oraz składek do ZUS, w wyniku czego pracownik będzie zarabiał więcej, a przedsiębiorca będzie mógł rozwijać swoją firmę. Młode pokolenie jest naszą siłą napędową, dlatego opowiadam się za stworzeniem programu rozwoju i wsparcia aktywności zawodowej Młodych Polaków.

- Jakie szanse, ale także bariery widzi Pan w rozwoju naszego regionu?

Turystyka staje się coraz bardziej ważną dziedziną gospodarki w Małopolsce. Powiat Wadowicki ma kapitalne warunki do rozwoju turystyki oraz turystyki pielgrzymkowej. Powinniśmy wykorzystać potencjał ośrodków pielgrzymkowych, takich jak Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice oraz ośrodków turystycznych, jak między innymi Lanckorona, tereny gmin Mucharz i Stryszów z nowopowstałym Jeziorem Mucharskim, Czarny Groń, Kocierz, atrakcje w Inwałdzie, atrakcyjne tereny Doliny Karpia w gminach Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, czy po sąsiedzku atrakcje w Zatorze.

Potrzebna jest do tego budowa odpowiedniej infrastruktury, a w szczególności sieci połączeń komunikacyjnych, łączących nasz powiat z większymi aglomeracjami. Bowiem nieustającym problemem są ogromne korki w naszych miastach. Często przejazd z jednego miejsca do drugiego sprawia nam ogromy problem i zajmuje wiele czasu. Deklaruję szybkie działania pozwalające na budowę w naszym regionie obwodnic miast oraz dróg szybkiego ruchu, które poprawią bezpieczeństwo oraz usprawnią ruch samochodowy.

- A jakie jest Pana zdanie na temat ważnego dla nas wszystkich problemu zanieczyszczenia powietrza?

- Zanieczyszczenie powietrza w naszym regionie jest jedno z największych w Polsce. Co roku z powodu smogu umierają tysiące ludzi. Zadbam o to, by wprowadzić program POLSKA BEZ SMOGU, w ramach którego na dotację będzie przekazywane 10 mld zł rocznie. Te środki zostaną przeznaczone na wymiany kotłów, odnawialne źródła energii, termomodernizację oraz ulgi podatkowe do ekociepła.

- Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję i gorąco zachęcam wszystkich uprawnionych mieszkańców do głosowania w niedzielę 13 października. Korzystajmy z naszych praw obywatelskich. Każdy głos jest ważny.

 

 

Maciej KOŹBIAŁ - żonaty, ojciec dwóch dorosłych córek, absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przedsiębiorca, prowadzi stację paliw, rozwija również firmę w krajowym i międzynarodowym transporcie towarowym. Zajmuje się także rolnictwem i hodowlą ryb. Był radnym Rady Miejskiej w Wadowicach oraz Rady Powiatu wadowickiego,  w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. W latach 2003 - 2008 z powodzeniem prowadził Miejski Klub Sportowy Skawa Wadowice. Będąc lokalnym liderem biznesu bardzo chętnie angażuje się w inicjatywy społeczne oraz wspiera akcje charytatywne.

 

Materiał sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl