Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, który ma zachęcić Polaków do oszczędzania na emerytu
Co musisz wiedzieć o PPK? [Poradnik]
artykuł sponsorowany

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, który ma zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę. Rozwiązanie to jest wzorowane na zasadach obowiązujących w wielu europejskich krajach, gdzie programy tego rodzaju doskonale się sprawdziły.

Wraz z początkiem 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych. To kolejne po OFE i produktach III filaru emerytalnego rozwiązanie, które ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe Polaków na emeryturze. Być może tym razem będzie to skuteczna zachęta na odkładanie środków na życie po aktywności zawodowej, bo do tej pory nie było z tym najlepiej. Ponad 20% Polaków w ogóle nie oszczędza na emeryturę, a jeśli już się na to decydują, to najczęściej ograniczają się do opłacania składek na ZUS lub KRUS. PPK to szansa, żeby zmienić tę sytuację.

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem dobrowolnym, powszechnym i w pełni prywatnym (środki należą tylko do uczestnika PPK, a do tego mogą być dziedziczone). To rozwiązanie zachęcające pracowników do długoterminowego oszczędzania. Program został tak przemyślany, że środki z PPK można wykorzystać przede wszystkim po zakończeniu aktywności zawodowej. Pracownicze Plany Kapitałowe są całkowicie niezależne od świadczeń wypłacanych przez ZUS. Środki z PPK będą dodatkowym zabezpieczeniem finansowym seniorów i zwiększą standard ich życia na emeryturze. Przy okazji Pracownicze Plany Kapitałowe przyczynią się również do znacznego zwiększenia stopy oszczędności Polaków.

Ogólne zasady działania PPK

Każdy pracownik, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, zostanie automatycznie zapisany do PPK. Program jest jednak dobrowolny, dlatego w każdej chwili można z niego zrezygnować, składając odpowiednią deklarację. Jedynie osoby po 55. roku życia, które nie ukończyły 70 lat, muszą samodzielnie złożyć wniosek o przystąpienie do PPK, jeśli wyrażą taką chęć.

Składki wpłacane na indywidualne konto uczestnika PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy i państwa. Wysokość wpłat od pracownika i pracodawcy zależą od wynagrodzenia brutto pracownika (można wpłacać także dodatkowe środki), natomiast od państwa uczestnik otrzyma wpłatę powitalną 250 zł i roczną wpłatę 240 zł. Pracodawca w porozumieniu z pracownikami wybiera instytucję, która będzie zarządzać PPK w danym zakładzie pracy. Więcej na temat zasad działania PPK można przeczytać pod linkiem https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/wszystk-co-musisz-wiedziec-o-ppk.

Wypłata środków z PPK

Po ukończeniu 60 lat każdy uczestnik PPK będzie mógł swobodnie dysponować zgromadzonymi środkami. Dostępnych jest kilka opcji. Po pierwsze, będzie można nadal odkładać środki w PPK. Możliwa będzie również jednorazowa wypłata 25% środków, podczas gdy pozostała część będzie przekazywana uczestnikowi PPK w co najmniej 120 ratach przez 10 lat. Wypłatę można także podzielić w dowolny inny sposób, ale wtedy konieczne będzie zapłacenie tzw. podatku Belki w wysokości 19%. Istnieje możliwość dokonania także wypłaty transferowej i przenieść środki z PPK na polisę ubezpieczeniową lub lokatę terminową. Pieniądze mogą być także wypłacane w formie świadczenia małżeńskiego, gdy małżonkowie ukończą 60 lat i będą mieli konto PPK w tej samej instytucji finansowej.

Należy podkreślić, że pieniądze zgromadzone w PPK są prywatne, zatem można je wypłacić tak naprawdę w dowolnym momencie. Jeśli jednak nastąpi to przed ukończeniem 60. roku życia, 30% zgromadzonych środków zostanie przekazanych do ZUS, a dopłaty państwa trzeba będzie zwrócić. Do tego trzeba będzie zapłacić podatek od zysków kapitałowych. 25% środków można wypłacić bez konsekwencji również w przypadku poważnej choroby uczestnika PPK lub jego najbliższej rodziny. Natomiast całość zgromadzonych środków można wypłacić na poczet wkładu własnego przy kredycie hipotecznym na zakup mieszkania i domu. Taka możliwość przysługuje osobom do 45. roku życia, jednak pieniądze trzeba zacząć zwracać najpóźniej 5 lat po wypłacie i nie może to trwać dłużej niż 15 lat.

PPK - kiedy w Polsce?

Wdrażanie programu PPK zostało rozłożone na kilka lat:

- od lipca 2019 roku przystępują do programu firmy zatrudniające co najmniej 250 osób;

- od 1 stycznia 2020 roku – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób;

- od 1 lipca 2020 roku – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób;

- od 1 stycznia 2021 roku – pozostałe firmy i jednostki sektora finansów publicznych.

PPK to nowe rozwiązanie na polskim rynku, zupełnie niepodobne do wcześniej funkcjonujących w naszym kraju. Programowi nadano taką postać, która ma zachęcać Polaków do długoterminowego oszczędzania i zabezpieczenia ich sytuacji finansowej na emeryturze.

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl