Niedawno doczekaliśmy się zmian ustawy kodeks rodzinnego i opiekuńczego. O co w nich chodzi i nie tylk
Rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym – zakończono prace w Ministerstwie!
artykuł sponsorowany

Niedawno doczekaliśmy się zmian ustawy kodeks rodzinnego i opiekuńczego. O co w nich chodzi i nie tylko tego, dowiesz się w oddziale Kancelarii „Actio” w Wadowicach. W czwartek bezpłatne porady prawne nie tylko w tej sprawie!

W końcu doczekaliśmy się zakończenia prac Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektem o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kto nie pamięta w skrócie przypomnę, że projekt dotyczy:

  1. wprowadzenia rozwiązań, które mają przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców (natychmiastowe świadczenia alimentacyjne orzekane w sposób uproszczony),
  2. wprowadzenia rozwiązań mających na celu szczególną ochronę dzieci w sytuacji rozwodu lub separacji rodziców (piecza naprzemienna),
  3. rozwinięcia mechanizmów wzmacniających wykonywanie orzeczeń regulujących kontakty z dzieckiem
  4. wprowadzenia nowej instytucji tzw. rodzinnego postępowania informacyjnego.

Zakończenie prac w Ministerstwie, niestety nie oznacza końca prac legislacyjnych. Oznacz to natomiast, że  projekt zmiany przepisów przesłany został do Sejmu RP. Nastąpiło to dokładnie 27 lutego bieżącego roku.

Tegoż samego dnia projekt skierowany został do pierwszego czytania w Sejmie RP – data pierwszego czytania nie jest jeszcze znana.

Zanim przejdę do krótkiej analizy znowelizowanych przepisów nadmienić pragnę, że niestety już doszło do pierwszej poprawki, a dokładniej do – autopoprawki.

Nastąpiła ona 10 kwietnia bieżącego roku i dotyczy, jednej z ważniejszych regulacji. Otóż, pierwotnie projekt zakładał nowelizację kodeksu karnego, a to poprzez dodanie nowego typu przestępstwa, które miało być określone w dodanym art. 209 k.k.

Przypomnieć tylko pragnę, że wprowadzenie tego typu zmiany zmierzać miało do wzmocnienia ochrony praw małoletniego dziecka, w szczególności prawa do utrzymywania kontaktów z dzieckiem lub sprawowania nad nim pieczy.

Jak wynikało bowiem z przeprowadzonych analiz, mimo istniejących od blisko 6 lat regulacji umożliwiających nałożenie sankcji majątkowej na osobę, która nie wykonuje obowiązku w zakresie realizacji ustalonego kontaktu z dzieckiem, nadal istnieje grupa spraw, w których zasądzane sumy pieniężne nie są uiszczane, a orzeczenia lub ugody nie są realizowane.

Sprzyja to zerwaniu więzi między dzieckiem, a uprawnionym do kontaktu, w szczególności rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje na stałe.

Autopoprawka z 10 kwietnia polegała niestety na rezygnacji z tego rozwiązania, gdyż uznano, że jest na tyle kontrowersyjne, iż wymaga dodatkowych badań.

W mojej ocenie jest to ogromny błąd, należy mieć tylko nadzieje, że prace w Sejmie nie popsują tego projektu bardziej.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat planowanych zmian w sprawach rodzinnych wejdź na naszego BLOGA

Chcesz się w swojej sprawie skonsultować, wejdź na http://www.kancelaria-actio.com/kontakt/ wypełnij formularz zgłoszeniowy, bądź zadzwoń bezpośrednio na nr: 12 411 05 94 i umów się na spotkanie.

Pamiętaj, że w każdy czwartek uzyskasz Bezpłatną Poradę Prawną nie tylko w tej sprawie!!!

Jeżeli jesteś z Wadowic lub okolic umów się na spotkanie w Oddziale Kancelarii „Actio”, który znajduje się przy ul. Lwowskiej 16, Centrum Handlowe „HEUREKA”, piętro II.

Szczegóły znajdziesz na www.kancelaria-actio.com

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl