O dotychczasowej działalności, lokalnej polityce, współpracy ponad podziałami i pomysłach na rozwó
Sebastian Mlak: współpraca ponad podziałami
artykuł sponsorowany

O dotychczasowej działalności, lokalnej polityce, współpracy ponad podziałami i pomysłach na rozwój powiatu wadowickiego rozmawiamy z kandydatem na radnego powiatu wadowickiego z listy KWW Wspólna Małopolska – Sebastianem Mlakiem.

– Jest Pan młodym człowiekiem. Skąd decyzja o starcie w wyborach?

Od zawsze chciałem mieć wpływ na nasze lokalne środowisko i na to, co się wokół mnie dzieje. Dlatego działam w kilku stowarzyszeniach, między innymi w Lokalnej Grupie Działania Wadoviana, ALPS Wadowice, Wadowickich Inicjatywach Obywatelskich. Jestem też członkiem rady osiedla Lubię działać, lubię być aktywny i mieć kontakt z ludźmi. Dzięki temu znam ich problemy i wiem, co trzeba zmienić w naszej gminie. Decyzja o starcie w wyborach była dla mnie naturalną konsekwencją tego, co dotychczas robiłem.

– Co chciałby Pan zmienić w lokalnej polityce?

Brakuje współpracy ludzi z różnych środowisk. Ciągle dochodzi do przepychanek słownych, które nie są korzystne ani dla naszej gminy, ani dla powiatu. Radni zostali wybrani przez ludzi i to rozwój naszej gminy i powiatu powinien być najważniejszy. Tymczasem nawet najlepsze pomysły oceniane są przez pryzmat tego, z jakiej partii jest osoba proponująca dane rozwiązanie. Chciałbym i oczekiwałbym współpracy ze wszystkimi środowiskami. Na dzień dzisiejszy mam bardzo dobre relacje i z obecnym burmistrzem Mateuszem Klinowskim, i ze starostą Bartoszem Kalińskim. Dogaduję się z każdym środowiskiem i tego oczekiwałbym od innych osób działających w naszej lokalnej polityce.

– Dużą wagę przywiązuje Pan do relacji między powiatem i gminą.

Tak, to będzie jeden z najważniejszych punktów mojej działalności Sukces gminy, to także sukces powiatu i odwrotnie. O tym trzeba pamiętać. Jestem twórcą zespołów amatorskich w siatkówce i piłce nożnej. Wygrywamy większość turniejów w naszym powiecie. Sport nauczył mnie, że sukces można osiągnąć tylko działając w drużynie. Jeszcze raz podkreślę, w samorządzie nie jest ważne to, kto pochodzi z jakiej partii, tylko jakie są problemy i jak je rozwiązać.

– Ta idea to przesłanie całego komitetu Wspólna Małopolska?

Zgadza się. Nasz komitet popiera siedmiu z dziesięciu włodarzy gmin powiatu wadowickiego. Są to osoby o różnych poglądach, jednak potrafią się ze sobą porozumieć i połączyć dla dobra naszego powiatu.

– Na co Pan chce zwrócić szczególną uwagę będąc radnym?

Głównym, pilnym tematem jest wytyczenie ostatecznego przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej i rozpoczęcie jej budowy. Kolejnym punktem mojego programu jest zagospodarowanie Jeziora Mucharskiego. Warto zwrócić uwagę również na problemy sportu w naszym powiecie. Jest coraz mniej osób, które chcę uprawiać sport. Trzeba młodzież do tego zachęcić i pomóc klubom sportowym w dalszym rozwoju. Ważnym punktem mojego programu jest też rozszerzenie współpracy samorządu ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi. Jako Radny chciałbym też się skupić na inwestycjach drogowych i poprawie bezpieczeństwa pieszych oraz wsparciu działań dla rozwoju przedsiębiorczości.

Sebastian Mlak kandydat do Rady Powiatu Wadowickiego z gminy Wadowice pozycja 4 lista 17, student ekonomii menadżerskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym, pracownik Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wadowicach; działa w kliku stowarzyszeniach: LGD Wadoviana, ALPS Wadowice, Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie, Niezależny Związek Studencki; członek Rady Osiedla nr 5 w Wadowicach, sekretarz Wadowickiej Rady Sportu.

 

 

Sfinansowano ze środków KWW Wspólna Małopolska

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl