9 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ust
Nowe przepisy weszły w życie! Poznaj 5 najważniejszych zmian w zakresie przedawnienia długów!
artykuł sponsorowany

9 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje przepisy w zakresie przedawnienia długów. Tego i nie tylko dowiesz się w oddziale Kancelarii „Actio” w Wadowicach. W czwartek bezpłatne porady prawne nie tylko w tej sprawie!

Długo się o tym mówiło. Wiele osób na to oczekiwało. I stało się! 9 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje przepisy w zakresie przedawnienia długów.

Mobilizowanie stron do szybszego działania w sposób zgodny z prawem, to był główny powód przemawiający za skróceniem terminów przedawnienia.

W uzasadnieniu do projektu zmian słusznie wskazano, że nie tylko zobowiązany ma interes w tym, aby stan niepewności co do możliwości dochodzenia przez uprawnionego obowiązku świadczenia był ograniczony adekwatnym terminem. Interes ten mają także osoby trzecie kształtujące swoje stosunki prawne w oparciu o długotrwały stan faktyczny.

Skrócenie ogólnego terminu przedawniania będzie zatem służyć także stabilności i pewności stosunków społecznych, co jest podstawowym celem instytucji przedawnienia.

  1. Skrócenie podstawowego 10-letniego terminu przedawnienia

Celem zmiany jest przede wszystkim skrócenie podstawowego terminu przedawnienia, tj. tego 10-letniego. Podstawowy termin przedawnienia roszczeń majątkowych ma wynosić 6 lat.

Uznano, że 10-letni termin powodował zbyt duże utrudnienia dowodowe. Przyznacie, że po upływie zbyt długiego okresu trudno jest nie tylko wykazać roszczenie, ale przede wszystkim – jego ewentualne wygaśnięcie.

Ilu z Was pamięta jakie zobowiązania zaciągał 10 lat temu? Przyjęto, że termin 6 letni przyczyni się do wskazywanego zwiększenia stabilności stosunków prawnych i będzie jednocześnie terminem wystarczającym na podjęcie przez uprawnionego czynności w celu dochodzenia roszczenia.

  1. Skrócenie 10-letniego terminu przedawnienia orzeczeń sądowych

Do 6 lat skrócony został również termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

Najważniejsze jednak, że zmieniono regułę dotyczącą badania przedawnienia z urzędu! Ale zarówno o tym, jak i o pozostałych 3 ważnych zmianach wprowadzonych w ustawie zmieniającej dowiecie się na naszym blogu klikając tu: https://bit.ly/2N7KBzj

Chcesz się w swojej sprawie skonsultować, wejdź na http://www.kancelaria-actio.com/kontakt/ wypełnij formularz zgłoszeniowy, bądź zadzwoń bezpośrednio na nr: 12 411 05 94 i umów się na spotkanie.

Pamiętaj, że w każdy czwartek uzyskasz Bezpłatną Poradę Prawną nie tylko w tej sprawie!!!

Jeżeli jesteś z Wadowic lub okolic umów się na spotkanie w Oddziale Kancelarii „Actio”, który znajduje się przy ul. Lwowskiej 16, Centrum Handlowe „HEUREKA”, piętro II.

Szczegóły znajdziesz na www.kancelaria-actio.com

 

 

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl