Niezwykle rzadko nowotwory, zarówno łagodne, jak i złośliwe rozwijają się w mięśniu sercowym. Jed
Guz w sercu – czy nowotwór może się w nim rozwinąć?
artykuł sponsorowany

Niezwykle rzadko nowotwory, zarówno łagodne, jak i złośliwe rozwijają się w mięśniu sercowym. Jednak w przypadkach, gdy guz umiejscowi się właśnie w sercu może dawać różnorodne objawy, które nie zawsze wskazują, na trwającą chorobę nowotworową. Guzy serca w postaci pierwotnej uznawane są za rzadkość i znacznie częściej występują u dzieci, niż u dorosłych. Na szczęście w większości przypadków są to nowotwory łagodne. Inaczej sprawa się ma w przypadku przerzutów z innych narządów, gdzie serce może być miejscem ich lokalizacji w każdej grupie wiekowej.

Rozróżniamy dwie podstawowe grupy nowotworów serca – pierwotne i wtórne. Nowotwory pierwotne rzadko kiedy są rozpoznawane. Według statystyk medycznych wykrywane są w około 3 przypadkach na 100 tys. autopsji. W większości przypadków nowotwory te stanowią zmiany niezłośliwe, a należą do nich śluzaki, tłuszczaki, włókniaki oraz mięśniaki prążkowanokomórkowe.

Jakie nowotwory najczęściej występują w sercu?

Do najczęściej rozwijających się nowotworów pierwotnych u osób dorosłych należą śluzaki. Głównym miejscem ich bytowania jest przedsionek serca. Pojedynczy guz osiąga średnicę do 4 cm, a około 10% przypadków tych nowotworów stanowią śluzaki mnogie, rozwijające się głównie przy zespole Carneya, będącego schorzeniem dziedzicznym.

Najczęstszymi objawami rozwijającego się raka mogą być duszności, kołatanie serca oraz częste omdlenia. W badaniu morfologicznym u chorych obserwuje się leukocytozę, podniesiony poziom OB, a także z pozostałych objawów gorączkę, bóle stawów oraz nagłe chudnięcie.

Zazwyczaj włókniaki w sercu wykrywane są podczas autopsji. Nowotwory te zajmują głównie komorową powierzchnię zastawek półksiężycowatych, a także przedsionkowe zastawki ujść żylnych. Objawy tego typu nowotworu są niespecyficzne.

Tłuszczaki mają tendencję do rozwijania się w lewej komorze serca, przegrodzie międzyprzedsionkowej lub prawym przedsionku i wówczas nazywane są przerostem tłuszczowym. Do objawów tłuszczaków należą arytmia oraz, w zależności od lokalizacji guza, zaburzenia w pracy zastawek serca.

Mięsaki prążkowanokomórkowe posiadają zdolność rozrastania się do średnicy nawet kilku centymetrów i najczęściej występują u niemowląt. Mogą się rozwijać w każdej części serca, a objawy kardiologiczne związane są bezpośrednio z upośledzeniem przepływu krwi wewnątrz serca.

Do nowotworów złośliwych serca zaliczane są mięsaki prąkowanokomórkowe, mięsaki naczyniakowate, a także chłoniaki. Szacuje się, że mięsaki stanowią do 80% złośliwych nowotworów serca. Z kolei u osób chorych na AIDS guz wewnątrzsercowy jest chłoniakiem.

Do nowotworów wtórnych należą przede wszystkim zmiany przerzutowe. U 5% osób, które zmarły na raka stwierdzono obecność guzów w sercu. Przerzuty te najczęściej wywodzą się z takich nowotworów jak: nowotwory płuc (40-60% przypadków), piersi (11% przypadków), układu krwionośnego (10-11% przypadków), komórek pokrywających błony surowicze (9% przypadków), przełyku (5% przypadków), trzustki, żołądka, nerki, skóry (po 3% dla każdego przypadku), wątroby, prostaty, jajnika, jelita grubego (po 1% dla każdego przypadku).

W zależności od formy rozprzestrzeniania się nowotworu mogą lokować się w osierdziu i w warstwie nasierdziowej – w przypadku przerzutów poprzez naczynia limfatyczne oraz bezpośrednio atakować mięsień sercowy – w przypadku rozprzestrzeniania się wraz z krwią. Z kolei naciekanie bezpośrednie objawia się przede wszystkim guzem wewnątrzsercowym.

Podstawą leczenia wszystkich nowotworów łagodnych serca jest operacja

W przypadku gdy guz upośledza prawidłową pracę narządu należy przeprowadzić zabieg możliwie jak najszybciej. Do usunięcia guza konieczne jest zastosowanie krążenia pozaustrojowego. Lekarz w trakcie zabiegu usuwa możliwie najwięcej tkanki, tak by uniemożliwić odnowienie się guza. W celu „załatania” ubytków stosuje się osierdzie pacjenta lub specjalistyczny materiał syntetyczny. Bezpośrednio po zabiegu chory poddawany jest farmakoterapii, jednak nie ma konieczności stosowania inwazyjnej chemio- i/lub radioterapii.

Podczas operowania śluzaków konieczne jest usunięcie oprócz guza, fragmentu mięśnia sercowego, przegrody międzyprzedsionkowej w miejscu gdzie sięgała szypuła guza. Guzy złośliwe dają bardzo złe rokowania. W wielu przypadkach nie reagują na różnorodne terapie, a dodatkowo posiadają zdolność szybkiego rozrastania się. W dalszym ciągu nie opracowano odpowiedniej metody operowania nowotworów złośliwych. W większości celem interwencji kardiochirurgicznej jest doraźna pomoc choremu oraz chęć złagodzenia objawów choroby.

Obecnie nie został również opracowany właściwy schemat terapii uzupełniającej, którą można by zastosować w przypadkach nowotworów złośliwych serca. Radioterapia dobierana jest indywidualnie dla każdego pacjenta i stosowana jest w leczeniu paliatywnym, w celu naświetlania pierwotnego ogniska guza oraz przerzutów. Z kolei chemioterapia, szczególnie w przypadku mięsaków, stosowana jest w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się przerzutów. Chorzy cierpiący na nowotwory serca najczęściej otrzymują leki przeciwnowotworowe, jednak ich skuteczność również pozostawia wiele do życzenia

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl