W ostatnich latach zwiększa się liczba placówek świadczących wsparcie osobom z niepełnosprawności
Drugi dom...
artykuł sponsorowany

W ostatnich latach zwiększa się liczba placówek świadczących wsparcie osobom z niepełnosprawnością intelektualną bądź dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Kluczowe miejsce w tej dziedzinie zajmują środowiskowe domy samopomocy. W naszym powiecie taką formę pomocy niesie Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)  im. św. Matki Teresy z Kalkuty.

Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wspomagającym ich samodzielność i aktywność w życiu codziennym. Dom dysponuje łącznie 70 miejscami (35 - w Wadowicach przy ul. Wojtyłów 16 oraz 35 - w swojej filii w Andrychowie przy ul. Daszyńskiego 12).

Wyposażenie ŚDS pozwala realizować różnorodne formy zajęć, przyczyniając się tym samym do aktywizacji podopiecznych, podnoszenia umiejętności samodzielnego życia oraz zwiększenia ich integracji ze środowiskiem lokalnym, w tym rodzinnym. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach oraz jego filia w Andrychowie oferują bogatą i interesującą ofertę rehabilitacyjną. Osoby chorujące psychicznie mogą spotkać się tutaj z psychologiem (zarówno indywidualnie, jak i na spotkaniach grupowych). W ramach treningów umiejętności społecznych uczą się, jak radzić sobie z trudnościami, rozwiązywać problemy. Ponadto osoby chorujące uczestniczą w terapii zajęciowej, która odbywa się w różnych pracowniach: gospodarstwa domowego, tkacko - krawieckiej, plastycznej, edukacyjno – komputerowej i relaksacyjnej. W trakcie zajęć uczestnicy wykonują witraże, szkatułki, malują obrazy, lepią w glinie, obsługują komputer a nawet prowadzą internetowego bloga (http://sdswadowice.blogspot.com/ oraz  http://filiaandrychow.blogspot.com/). Tym samym kształtują swoje umiejętności manualne i umysłowe, realizują się twórczo. Osobom doświadczającym kryzysów psychicznych ŚDS proponuje również udział w treningach umiejętności społecznych, które przygotowują ich do życia w społeczeństwie. Panująca w ośrodku atmosfera ciepła i zrozumienia pomaga w przezwyciężaniu dystansu w kontaktach społecznych, uczy obdarzania ludzi zaufaniem, a przede wszystkim podejmowania walki z chorobą. Ogromną rolę w tych trudnych momentach odgrywa społeczność terapeutyczna, czyli społeczność pacjentów i terapeutów. Najważniejszym jej zadaniem jest dążenie do tego, by człowiek chory poczuł się w tym środowisku dobrze i bezpiecznie.

Wszystkie osoby, które nie potrafią poradzić sobie z chorobą psychiczną zapraszamy do udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy, działającym w powiecie wadowickim.

Więcej informacji i kontakt na stronie internetowej: www.sdswadowice.wer.pl
artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl