Pod koniec lutego  przeprowadzone zostało na terenie całego kraju ogólnopolskie badanie liczby bezdom
Znamy wyniki badania liczby osób bezdomnych

Pod koniec lutego  przeprowadzone zostało na terenie całego kraju ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych. To pierwsza tego typu analiza po przerwie spowodowanej pandemią. Znamy już wyniki.

Jak już informowaliśmy, w nocy z 28 na 29 lutego tego roku  na terenie całego kraju, również powiatu wadowickiego, zostały przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Badana była liczba bezdomnych przebywających zarówno w placówkach noclegowych, jak i w tzw. miejscach niemieszkalnych (poza placówkami noclegowymi – tj. w pustostanach, domkach na działkach, w altanach działkowych, na ulicach, na klatkach schodowych, dworcach kolejowych i autobusowych, w altanach śmietnikowych, piwnicach itp.). Badanie przeprowadzone były z zaangażowaniem służb publicznych (policji, Straży Miejskiej, pracowników socjalnych).

Za bezdomnego uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Tegoroczne badanie było pierwszym tego typu badaniem po przerwie związanej z pandemią.  Poprzednie ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, było przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Zdiagnozowano wtedy w Małopolsce 1893 osoby bezdomne (spadek o 7,84% w porównaniu z badaniem z 2017 roku).

Podczas tegorocznego badania określono liczbę bezdomnych w Małopolsce na 2 093 osób bezdomnych (wzrost o 10,3% w porównaniu z badaniem z 2019 roku), w tym 1 479 osób przebywało w placówkach instytucjonalnych (wzrost o 0,7%), a 614 osób – poza tego typu placówkami (wzrost o 44,5%). Spośród 2 093 bezdomnych: 83,85% stanowili mężczyźni (1 755, wzrost o 7,54%), 14,76% kobiety (309, wzrost o 31%) oraz 1,39% dzieci (29, wzrost o 16%). Dzieci zdiagnozowano w dwóch gminach, wszystkie przebywały wraz z opiekunami w placówkach instytucjonalnych. W samych Wadowicach osób bezdomnych jest kilkanaście, w powiecie wadowickim - kilkadziesiąt.

Największy odsetek wśród badanych stanowią mężczyźni w wieku 40-60 lat, z wykształceniem zawodowym, przebywający na terenie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Kobiety stanowiły 14,7% ogółu osób bezdomnych. Z przesłanych danych wynika, że spośród 2 093 osób bezdomnych 29 to obywatele Ukrainy.

Zdecydowana większość osób bezdomnych przebywa w różnego rodzaju placówkach zapewniających tymczasowe schronienie, głównie w schroniskach dla osób bezdomnych, a 118 w zakładach karnych. Najwięcej osób bezdomnych zdiagnozowano w gminach: Kraków (1 241 osób), Tarnów (184), Nowy Sącz (95), Oświęcim (65) oraz Klucze (63).

Jedynie 209 osób z grupy bezdomnych w województwie małopolskim zadeklarowało, że nie ma żadnego źródła dochodów. Większość korzysta z zasiłków z pomocy społecznej lub świadczeń emerytowo-rentowych.

Przyczynami bezdomności są głównie uzależnienie od alkoholu, rozpad związku, eksmisja z miejsca mieszkania.

 

(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl
Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.