Jak wyglądają statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego w
Drukuj
Które OSP wyjeżdżały najczęsciej do zdarzeń w 2021 roku? Są statystyki

Jak wyglądają statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego w 2021 roku? Niektórzy pokusili się o takie opracowanie.

Ekipa 112wadowice.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl przygotowali statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu powiatu wadowickiego w 2021 roku. Uwzględniono w nich wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych.

Jak już informowaliśmy, z OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego najczęściej do zdarzeń wyjeżdżali druhowie z OSP Kalwaria Zebrzydowska (93). Kolejnymi najaktywniejszymi jednostkami były OSP Inwałd (70 wyjazdów) i OSP Wieprz (64 wyjazdy). Z kolei z jednostek OSP niezrzeszonych  w KSRG najaktywniejsza była OSP Stryszów (58 wyjazdów), OSP Andrychów (57 wyjazdów) oraz OSP Barwałd Górny (51 wyjazdów).

Z jednostek KSRG, które wyjeżdżały do pożarów, najaktywniejsza była OSP Brzeźnica (18 pożarów), OSP Spytkowice (18 pożarów) oraz OSP Kalwaria Zebrzydowska (17 pożarów). Z jednostek spoza KSRG najaktywniejsza była OSP Łączany (16 pożarów), OSP Ryczów (15 pożarów) oraz OSP Chrząstowice (12 pożarów).


Statystyki wyjazdów OSP z powiatu wadowickiego za 2021 przygotowane przez 112wadowice.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl:

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:

OSP Kalwaria Zebrzydowska – 93 wyjazdy (17- Pożarów, 64 – MZ, 12-AF),
OSP Inwałd – 70 wyjazdów (9- Pożarów, 56- MZ, 5 AF),
OSP Wieprz – 64 wyjazdy (13- Pożarów, 50- MZ, 1-AF),
OSP Brzeźnica – 55 wyjazdów (18- Pożarów, 32- MZ, 5-AF),
OSP Izdebnik – 53 wyjazdy ( 5 – Pożarów, 47 – MZ, 1 -AF),
OSP Spytkowice – 53 wyjazdy ( 18- Pożarów, 25 – MZ, 10 -AF),
OSP Chocznia – 50 wyjazdów ( 8- Pożarów, 39- MZ, 1 -AF),
OSP Bachowice – 42 wyjazdy ( 13- Pożarów, 26 – MZ, 3 -AF),
OSP Brzezinka – 41 wyjazdów ( 15 – Pożarów, 24- MZ, 2 -AF),
OSP Targanice Górne – 41 wyjazdów (10- Pożarów, 26- MZ, 5 -AF).

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:

OSP Stryszów – 58 wyjazdów (12- Pożarów, 42- MZ, 4-AF),
OSP Andrychów – 57 wyjazdów (10- Pożarów, 32- MZ, 15-AF),
OSP Barwałd Górny – 51 wyjazdów (11- Pożarów, 39- MZ, 1-AF),
OSP Brody – 39 wyjazdów (6- Pożarów, 31- MZ, 2-AF),
OSP Frydrychowice – 39 wyjazdów (9- Pożarów, 28- MZ, 2-AF),
OSP Ryczów – 35 wyjazdów (15- Pożarów, 16- MZ, 4-AF),
OSP Łączany – 32 wyjazdy (16- Pożarów, 16- MZ, 3-AF),
OSP Tomice – 32 wyjazdy (6- Pożarów, 26- MZ, 0-AF,),
OSP Leńcze – 29 wyjazdów (6- Pożarów, 23- MZ, 1-AF),
OSP Gierałtowice – 28 wyjazdów (5- Pożarów, 22- MZ,1-AF).

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:

OSP Brzeźnica – 18 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Spytkowice – 18 pożarów – GMINA Spytkowice,
OSP Kalwaria Zebrzydowska – 17 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Sułkowice Łęg – 17 pożary – GMINA Andrychów,
OSP Brzezinka – 15 pożary – GMINA Brzeźnica,
OSP Wieprz – 13 pożarów – GMINA Wieprz,
OSP Bachowice – 13 pożarów – GMINA Spytkowice,
OSP Targanice Górne – 10 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Inwałd -13 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Marcyporęba -9 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Przytkowice – 9 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska.

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:

OSP Łączany – 16 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Ryczów – 15 pożarów – GMINA Spytkowice
OSP Chrząstowice – 12 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Barwałd Górny – 11 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Andrychów – 10 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Frydrychowice – 9 pożarów – GMINA Wieprz,
OSP Sosnowice – 8 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Sułkowice Bolęcina – 8 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Brody – 6 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Tomice – 6 pożarów – GMINA Tomice,
OSP Leńcze – 6 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Zagórnik – 6 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Wadowice – 6 pożarów – GMINA Wadowice.

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:

OSP Kalwaria Zebrzydowska – 64 miejscowe zagrożenia – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Inwałd – 56 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,
OSP Wieprz – 50 miejscowych zagrożeń – GMINA Wieprz,
OSP Izdebnik – 47 miejscowych zagrożeń – GMINA Lanckorona,
OSP Chocznia – 39 miejscowych zagrożeń – GMINA Wadowice,
OSP Brzeźnica – 32 miejscowe zagrożenia – GMINA Brzeźnica,
OSP Witanowice – 30 miejscowych zagrożeń – GMINA Tomice,
OSP Lanckorona – 29 miejscowych zagrożeń- GMINA Lanckorona,
OSP Klecza- 28 miejscowych zagrożeń- GMINA Wadowice,
OSP Roczyny- 28 miejscowych zagrożeń- GMINA Andrychów.

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:

OSP Stryszów – 42 miejscowe zagrożenia – GMINA Stryszów,
OSP Barwałd Górny – 39 miejscowych zagrożeń – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Andrychów – 32 miejscowe zagrożenia – GMINA Andrychów,
OSP Brody – 31 miejscowych zagrożeń – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Frydrychowice – 28 miejscowych zagrożeń – GMINA Wieprz,
OSP Tomice – 26 miejscowych zagrożeń – GMINA Tomice,
OSP Leńcze – 23 miejscowe zagrożenia – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Gierałtowice – 22 miejscowe zagrożenia – GMINA Wieprz,
OSP Rzyki – 20 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,
OSP Zagórnik – 20 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,

 

Poniżej lista wszystkich jednostek z podsumowaniami.

Jednostka OSP KSRG Pożary Miejscowe Zagrożenie Alarmy Fałszywe   Razem
GMINA ANDRYCHÓW
OSP Andrychów  NIE 10 32 15   57
OSP Inwałd TAK 9 56 5   70
OSP Sułkowice- Bolęcina NIE 8 14 1   23
OSP Sułkowice-Łęg TAK 17 21 0   38
OSP Targanice Dolne NIE 4 11 1   15
OSP Targanice Górne TAK 10 26 5   41
OSP Roczyny TAK 5 28 1   35
OSP Rzyki NIE 5 20 2   27
OSP Zagórnik NIE 6 20 0   26
  SUMA 74 228 30   332
GMINA BRZEŹNICA
OSP Bęczyn NIE 4 7 1   12
OSP Brzezinka TAK 15 24 2   41
OSP Brzeźnica TAK 18 32 5   55
OSP Chrząstowice NIE 12 10 1   23
OSP Kopytówka NIE 0 1 1   2
OSP Łączany NIE 16 16 0   32
OSP Marcyporęba TAK 9 26 3   38
OSP Paszkówka NIE 2 5 1   8
OSP Sosnowice NIE 8 13 2   23
OSP Tłuczań NIE 4 13 3   20
  SUMA 88 147 19   254
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
OSP Barwałd Górny NIE 11 39 1   51
OSP Brody NIE 6 31 2   39
OSP Bugaj NIE 2 11 0   13
OSP Kalwaria Zebrzydowska TAK 17 64 12   93
OSP Leńcze NIE 6 23 0   29
OSP Przytkowice TAK 9 22 2   33
OSP Stanisław Dolny NIE 4 11 0   15
OSP Zarzyce Wielkie NIE 2 8 0   10
OSP Zebrzydowice TAK 7 27 2   36
  SUMA 64 236 19   319
GMINA LANCKORONA
OSP Izdebnik TAK 5 47 1   53
OSP Jastrzębia NIE 2 4 0   6
OSP Lanckorona TAK 6 29 4   39
OSP Łaśnica NIE 1 4 0   5
OSP Skawinki NIE 1 14 0   15
  SUMA 15 98 5   118
GMINA MUCHARZ
OSP Jaszczurowa NIE 1 9 0   10
OSP Koziniec-Centrum TAK 6 14 2   22
OSP Mucharz TAK 5 27 3   35
  Suma 12 50 5   67
GMINA SPYTKOWICE
OSP Bachowice TAK 13 26 3   42
OSP Miejsce NIE 3 4 1   8
OSP Półwieś NIE 2 5 2   9
OSP Ryczów NIE 15 16 4   35
OSP Spytkowice TAK 18 25 10   53
  SUMA 51 76 20   141
GMINA STRYSZÓW
OSP Łękawica TAK 10 21 1   32
OSP Stronie TAK 7 16 2   25
OSP Stryszów NIE 12 42 4   58
OSP Zakrzów NIE 2 11 2   15
  SUMA 31 90 9   130
GMINA TOMICE
OSP Lgota NIE 2 8 0   10
OSP Radocza TAK 3 15 2   20
OSP Tomice NIE 6 26 0   32
OSP Witanowice TAK 4 30 0   34
OSP Woźniki NIE 4 18 0   22
OSP Zygodowice NIE 4 7 0   11
  SUMA 23 104 2   129
GMINA WADOWICE
OSP Chocznia TAK 8 39 3   50
OSP Gorzeń Dolny NIE 0 4 0   4
OSP Jaroszowice TAK 6 18 2   26
OSP Kaczyna NIE 0 6 1   7
OSP Klecza TAK 6 28 4   38
OSP Ponikiew NIE 1 6 0   7
OSP Stanisław Górny NIE 4 1 0   5
OSP Wadowice NIE 6 15 2   23
OSP Wysoka TAK 5 15 0   20
  SUMA 36 132 12   180
 GMINA WIEPRZ
OSP Frydrychowice NIE 9 28 2   39
OSP Gierałtowice NIE 5 22 1   28
OSP Nidek TAK 4 11 1   16
OSP Przybradz NIE 4 7 0   11
OSP Wieprz TAK 13 50 1   64
  SUMA 35 118 5   158
 

SUMA Z CAŁEGO POWIATU

  429    1279     126         1834

 

 

(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Ostatnie artykuły z kategorii Rozmaitości:

Panorama Beskidu powróciła do słynnej gabloty PTTK

Słynna andrychowska fontanna w końcu działa

Właściciel zmarł. Dwie suczki do adopcji, pomożecie?

Na nadchodzące upały na wadowickim rynku stanęła kurtyna wodna

Wyją syreny, lepiej wyjść ze Skawy poniżej zapory