Jak wyglądają statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego w
Które OSP wyjeżdżały najczęsciej do zdarzeń w 2021 roku? Są statystyki

Jak wyglądają statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego w 2021 roku? Niektórzy pokusili się o takie opracowanie.

Ekipa 112wadowice.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl przygotowali statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu powiatu wadowickiego w 2021 roku. Uwzględniono w nich wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych.

Jak już informowaliśmy, z OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego najczęściej do zdarzeń wyjeżdżali druhowie z OSP Kalwaria Zebrzydowska (93). Kolejnymi najaktywniejszymi jednostkami były OSP Inwałd (70 wyjazdów) i OSP Wieprz (64 wyjazdy). Z kolei z jednostek OSP niezrzeszonych  w KSRG najaktywniejsza była OSP Stryszów (58 wyjazdów), OSP Andrychów (57 wyjazdów) oraz OSP Barwałd Górny (51 wyjazdów).

Z jednostek KSRG, które wyjeżdżały do pożarów, najaktywniejsza była OSP Brzeźnica (18 pożarów), OSP Spytkowice (18 pożarów) oraz OSP Kalwaria Zebrzydowska (17 pożarów). Z jednostek spoza KSRG najaktywniejsza była OSP Łączany (16 pożarów), OSP Ryczów (15 pożarów) oraz OSP Chrząstowice (12 pożarów).


Statystyki wyjazdów OSP z powiatu wadowickiego za 2021 przygotowane przez 112wadowice.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl:

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:

OSP Kalwaria Zebrzydowska – 93 wyjazdy (17- Pożarów, 64 – MZ, 12-AF),
OSP Inwałd – 70 wyjazdów (9- Pożarów, 56- MZ, 5 AF),
OSP Wieprz – 64 wyjazdy (13- Pożarów, 50- MZ, 1-AF),
OSP Brzeźnica – 55 wyjazdów (18- Pożarów, 32- MZ, 5-AF),
OSP Izdebnik – 53 wyjazdy ( 5 – Pożarów, 47 – MZ, 1 -AF),
OSP Spytkowice – 53 wyjazdy ( 18- Pożarów, 25 – MZ, 10 -AF),
OSP Chocznia – 50 wyjazdów ( 8- Pożarów, 39- MZ, 1 -AF),
OSP Bachowice – 42 wyjazdy ( 13- Pożarów, 26 – MZ, 3 -AF),
OSP Brzezinka – 41 wyjazdów ( 15 – Pożarów, 24- MZ, 2 -AF),
OSP Targanice Górne – 41 wyjazdów (10- Pożarów, 26- MZ, 5 -AF).

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:

OSP Stryszów – 58 wyjazdów (12- Pożarów, 42- MZ, 4-AF),
OSP Andrychów – 57 wyjazdów (10- Pożarów, 32- MZ, 15-AF),
OSP Barwałd Górny – 51 wyjazdów (11- Pożarów, 39- MZ, 1-AF),
OSP Brody – 39 wyjazdów (6- Pożarów, 31- MZ, 2-AF),
OSP Frydrychowice – 39 wyjazdów (9- Pożarów, 28- MZ, 2-AF),
OSP Ryczów – 35 wyjazdów (15- Pożarów, 16- MZ, 4-AF),
OSP Łączany – 32 wyjazdy (16- Pożarów, 16- MZ, 3-AF),
OSP Tomice – 32 wyjazdy (6- Pożarów, 26- MZ, 0-AF,),
OSP Leńcze – 29 wyjazdów (6- Pożarów, 23- MZ, 1-AF),
OSP Gierałtowice – 28 wyjazdów (5- Pożarów, 22- MZ,1-AF).

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:

OSP Brzeźnica – 18 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Spytkowice – 18 pożarów – GMINA Spytkowice,
OSP Kalwaria Zebrzydowska – 17 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Sułkowice Łęg – 17 pożary – GMINA Andrychów,
OSP Brzezinka – 15 pożary – GMINA Brzeźnica,
OSP Wieprz – 13 pożarów – GMINA Wieprz,
OSP Bachowice – 13 pożarów – GMINA Spytkowice,
OSP Targanice Górne – 10 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Inwałd -13 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Marcyporęba -9 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Przytkowice – 9 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska.

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:

OSP Łączany – 16 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Ryczów – 15 pożarów – GMINA Spytkowice
OSP Chrząstowice – 12 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Barwałd Górny – 11 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Andrychów – 10 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Frydrychowice – 9 pożarów – GMINA Wieprz,
OSP Sosnowice – 8 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Sułkowice Bolęcina – 8 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Brody – 6 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Tomice – 6 pożarów – GMINA Tomice,
OSP Leńcze – 6 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Zagórnik – 6 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Wadowice – 6 pożarów – GMINA Wadowice.

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:

OSP Kalwaria Zebrzydowska – 64 miejscowe zagrożenia – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Inwałd – 56 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,
OSP Wieprz – 50 miejscowych zagrożeń – GMINA Wieprz,
OSP Izdebnik – 47 miejscowych zagrożeń – GMINA Lanckorona,
OSP Chocznia – 39 miejscowych zagrożeń – GMINA Wadowice,
OSP Brzeźnica – 32 miejscowe zagrożenia – GMINA Brzeźnica,
OSP Witanowice – 30 miejscowych zagrożeń – GMINA Tomice,
OSP Lanckorona – 29 miejscowych zagrożeń- GMINA Lanckorona,
OSP Klecza- 28 miejscowych zagrożeń- GMINA Wadowice,
OSP Roczyny- 28 miejscowych zagrożeń- GMINA Andrychów.

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:

OSP Stryszów – 42 miejscowe zagrożenia – GMINA Stryszów,
OSP Barwałd Górny – 39 miejscowych zagrożeń – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Andrychów – 32 miejscowe zagrożenia – GMINA Andrychów,
OSP Brody – 31 miejscowych zagrożeń – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Frydrychowice – 28 miejscowych zagrożeń – GMINA Wieprz,
OSP Tomice – 26 miejscowych zagrożeń – GMINA Tomice,
OSP Leńcze – 23 miejscowe zagrożenia – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Gierałtowice – 22 miejscowe zagrożenia – GMINA Wieprz,
OSP Rzyki – 20 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,
OSP Zagórnik – 20 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,

 

Poniżej lista wszystkich jednostek z podsumowaniami.

Jednostka OSP KSRG Pożary Miejscowe Zagrożenie Alarmy Fałszywe   Razem
GMINA ANDRYCHÓW
OSP Andrychów  NIE 10 32 15   57
OSP Inwałd TAK 9 56 5   70
OSP Sułkowice- Bolęcina NIE 8 14 1   23
OSP Sułkowice-Łęg TAK 17 21 0   38
OSP Targanice Dolne NIE 4 11 1   15
OSP Targanice Górne TAK 10 26 5   41
OSP Roczyny TAK 5 28 1   35
OSP Rzyki NIE 5 20 2   27
OSP Zagórnik NIE 6 20 0   26
  SUMA 74 228 30   332
GMINA BRZEŹNICA
OSP Bęczyn NIE 4 7 1   12
OSP Brzezinka TAK 15 24 2   41
OSP Brzeźnica TAK 18 32 5   55
OSP Chrząstowice NIE 12 10 1   23
OSP Kopytówka NIE 0 1 1   2
OSP Łączany NIE 16 16 0   32
OSP Marcyporęba TAK 9 26 3   38
OSP Paszkówka NIE 2 5 1   8
OSP Sosnowice NIE 8 13 2   23
OSP Tłuczań NIE 4 13 3   20
  SUMA 88 147 19   254
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
OSP Barwałd Górny NIE 11 39 1   51
OSP Brody NIE 6 31 2   39
OSP Bugaj NIE 2 11 0   13
OSP Kalwaria Zebrzydowska TAK 17 64 12   93
OSP Leńcze NIE 6 23 0   29
OSP Przytkowice TAK 9 22 2   33
OSP Stanisław Dolny NIE 4 11 0   15
OSP Zarzyce Wielkie NIE 2 8 0   10
OSP Zebrzydowice TAK 7 27 2   36
  SUMA 64 236 19   319
GMINA LANCKORONA
OSP Izdebnik TAK 5 47 1   53
OSP Jastrzębia NIE 2 4 0   6
OSP Lanckorona TAK 6 29 4   39
OSP Łaśnica NIE 1 4 0   5
OSP Skawinki NIE 1 14 0   15
  SUMA 15 98 5   118
GMINA MUCHARZ
OSP Jaszczurowa NIE 1 9 0   10
OSP Koziniec-Centrum TAK 6 14 2   22
OSP Mucharz TAK 5 27 3   35
  Suma 12 50 5   67
GMINA SPYTKOWICE
OSP Bachowice TAK 13 26 3   42
OSP Miejsce NIE 3 4 1   8
OSP Półwieś NIE 2 5 2   9
OSP Ryczów NIE 15 16 4   35
OSP Spytkowice TAK 18 25 10   53
  SUMA 51 76 20   141
GMINA STRYSZÓW
OSP Łękawica TAK 10 21 1   32
OSP Stronie TAK 7 16 2   25
OSP Stryszów NIE 12 42 4   58
OSP Zakrzów NIE 2 11 2   15
  SUMA 31 90 9   130
GMINA TOMICE
OSP Lgota NIE 2 8 0   10
OSP Radocza TAK 3 15 2   20
OSP Tomice NIE 6 26 0   32
OSP Witanowice TAK 4 30 0   34
OSP Woźniki NIE 4 18 0   22
OSP Zygodowice NIE 4 7 0   11
  SUMA 23 104 2   129
GMINA WADOWICE
OSP Chocznia TAK 8 39 3   50
OSP Gorzeń Dolny NIE 0 4 0   4
OSP Jaroszowice TAK 6 18 2   26
OSP Kaczyna NIE 0 6 1   7
OSP Klecza TAK 6 28 4   38
OSP Ponikiew NIE 1 6 0   7
OSP Stanisław Górny NIE 4 1 0   5
OSP Wadowice NIE 6 15 2   23
OSP Wysoka TAK 5 15 0   20
  SUMA 36 132 12   180
 GMINA WIEPRZ
OSP Frydrychowice NIE 9 28 2   39
OSP Gierałtowice NIE 5 22 1   28
OSP Nidek TAK 4 11 1   16
OSP Przybradz NIE 4 7 0   11
OSP Wieprz TAK 13 50 1   64
  SUMA 35 118 5   158
 

SUMA Z CAŁEGO POWIATU

  429    1279     126         1834

 

 

(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze   

+23 #1 Olo 2022-01-14 12:18
W której akcji brał udział Filip Kaczyński? W której jednostce służy Filip Kaczyński? Ile razy Filip Kaczyński brał udział w alarmowym wyjeździe OSP?
Cytować
+6 #2 Gosc 2022-01-14 13:00
Właśnie takie mam wrażenie, że straż jeździ jak na konkurs, kto więcej i potem do rowerzysty 3 wozy przyjeżdzają.
Cytować
+15 #3 Łukasz 2022-01-14 17:11
OSP aby wyjechać musi być dysponowane przez PSP.
Cytować
+3 #4 po kwarantannie... 2022-01-14 23:18
... może warto podać ile z tych wyjazdów było spowodowane polska tradycją? Anonimowi (choć na ogół dobrze znani) wiosenni podpalacze traw, płonące sadze w kominach (najczęściej na skutek spalania plastików). Wyjazdy do wypadków ułanów szos (tych, co to jeżdżą szybko, ale bezpiecznie). Wszystko za frico. Bezpłatnie. Bez obciążania kosztami akcji.
Za to, kiedyś były wyjazdy np. w celu likwidacji zagrożeń (szerszenie, osy, usuwanie konarów itp.) dziś tylko w specjalnych przypadkach. Albo scedowanie na firmy zewnętrzne, odpłatnie...
Cytować
-9 #5 Pimpek 2022-01-15 13:40
Jebie mnie to
Cytować
-1 #6 Lolo 2022-01-17 08:14
Cytuję Olo:
W której akcji brał udział Filip Kaczyński? W której jednostce służy Filip Kaczyński? Ile razy Filip Kaczyński brał udział w alarmowym wyjeździe OSP?

Ale Ty mało mądry jesteś. Ile razy minister Obrony Narodowej był na poligonie a komendant Policji z suszarką stał przy drodze ?
Cytować
0 #7 bodzio 2022-01-20 15:52
Cytuję Lolo:
Cytuję Olo:
W której akcji brał udział Filip Kaczyński? W której jednostce służy Filip Kaczyński? Ile razy Filip Kaczyński brał udział w alarmowym wyjeździe OSP?

Ale Ty mało mądry jesteś. Ile razy minister Obrony Narodowej był na poligonie a komendant Policji z suszarką stał przy drodze ?

To nie wiedziałem ,że Filip to już Komendant Główny OSP .
Cytować
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.