Na ostatniej sesji Rada Powiatu w Wadowicach dzięki głosom Radnych również z opozycji udzieliła Zarz
Zarząd Powiatu z absolutorium

Na ostatniej sesji Rada Powiatu w Wadowicach dzięki głosom Radnych również z opozycji udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok.

Głosowanie poprzedziło omówienie raportu o stanie powiatu, którego najważniejsze zapisy w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła wicestarosta Beata Smolec. Dokument ten zawiera  informacje m.in. o stanie finansów powiatu i jego mieniu, wielu rozpoczętych i kontynuowanych inwestycjach, nie tylko drogowych, jak również o realizowanych programach i strategiach, w tym z zakresu pomocy społecznej czy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Radni powiatowi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, a także wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej stosunkiem głosów 19 za, przy dwóch wstrzymujących się i pięciu przeciwnych, udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za 2019 rok. Przypomnijmy, że ta decyzja  oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego zarządu.

Bardzo dziękuję za udzielone absolutorium. Dziękuję również za współpracę wicestaroście Beacie Smolec i pozostałym członkom zarządu powiatu: Mirosławowi Sordylowi, Markowi Ciepłemu i Małgorzacie Targosz-Storch, a także skarbnikowi Marii Warchoł oraz sekretarzowi Beacie Geisler. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich radnych, bo to dzięki wspólnej, zgodnej pracy, udało się tyle osiągnąć. Jako członkowie zarządu mamy oczywiście świadomość czekających nas nowych zadań. Nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy spocząć na laurach. Mamy plan na rozwój powiatu. We współpracy z radnymi powiatowymi i włodarzami gmin z naszego regionu, konsekwentnie go realizujemy tak, aby nasz powiat z roku na rok stawał się miejscem coraz bardziej przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających nas gości – mówił po głosowaniu nad absolutorium starosta Eugeniusz Kurdas.

Filmowe podsumowanie najważniejszych inwestycji minionego roku:(materiał prasowy Starostwa Powiatowego w Wadowicach)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.