Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspólnie z fundacją „Moderato” przystąpiło do opracowania Strate
Niech to będzie nasza wspólna strategia!

Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspólnie z fundacją „Moderato” przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027. Dokument wskaże najważniejsze kierunki rozwoju naszego powiatu na najbliższe siedem lat. Będzie on także drogowskazem przy pozyskiwaniu funduszy unijnych czy np. przy przygotowywaniu projektów społecznych służących mieszkańcom Powiatu Wadowickiego.

Chcemy, aby ta strategia była naszym wspólnym – osób bezpośrednio zaangażowanych w jej tworzenie oraz mieszkańców powiatu – dziełem. Żeby tak się stało, potrzebujemy Państwa wsparcia. Stąd nasza pierwsza prośba - o wypełnienie ankiet skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

 

Pytania są różne. Wszystkich mieszkańców pytamy m.in. o ocenę jakości oferty edukacyjnej i transportu zbiorowego na terenie naszego powiatu, a także działalności policji i straży pożarnej, czy np. o ocenę dostępu do opieki zdrowotnej w naszym regionie. Prosimy też o wskazanie zadań, które w opinii ankietowanych powinny zostać zrealizowane na terenie powiatu w latach 2021 – 2027.  Od przedsiębiorców chcielibyśmy się dowiedzieć m.in. tego, jak oceniają współpracę z naszym samorządem, dostępność na terenie powiatu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz czy (a jeśli tak, to jakie) dostrzegają bariery w rozwoju działalności gospodarczej w naszym regionie. Przedstawicieli organizacji pozarządowych pytamy m.in.  o to, jak postrzegają perspektywy rozwoju swojej organizacji na obszarze powiatu i jak oceniają współpracę z samorządem powiatowym. Podobnie jak w przypadku pozostałych ankiet prosimy też o wskazanie najważniejszych – z ich punktu widzenia – zadań, które należy zrealizować do 2027 roku.  Im więcej ankiet zostanie wypełnionych, tym większa będzie nasza wiedza na temat kluczowych zdaniem mieszkańców problemów, ale i potrzeb. 

Ze względu na pandemię koronawirusa formularze ankiet dostępne są w formie elektronicznej. Dlatego obok zachęty do wypełniania poszczególnych ankiet, mamy też prośbę o udzielenie pomocy osobom, które chciałyby podzielić się z nami swoimi ocenami i uwagami, a posiadają ograniczony dostęp do komputera.

Co bardzo ważne – wszystkie ankiety są anonimowe. Ich wypełnienie zajmuje tylko kilka minut. Aktywne będą do 24 sierpnia br. Zależy nam na każdym głosie! Z góry dziękujemy za każdą opinię i każdy pomysł. Zapewniamy, że będą one bardzo cenną wskazówką przy tworzeniu zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027.

Ankieta dla Mieszkańców:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg4iSM0WiP3Z52qKy2sTDdddymZEpJhdHg0Eo4u_HzhkGNAg/viewform

Ankieta dla NGO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUajBbZdw1S5WgeNQI9ZpiH4shfM-tbkAJywc4_BbDfoEUSw/viewform

Ankieta dla Przedsiębiorców:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQupmGn0s1kj7wt6M7U-ITAb8o-UG9H-k0DvkXQ12IeWNMBg/viewform

 

 

(materiał prasowy Starostwa Powiatowego w Wadowicach)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze   

-3 #1 Prawda 2020-07-28 17:55
Pozbyć sie ciula z łączan który nie przychodzi do pracy
A jak jest to niszczy projekty poprzednika
Który sam nie umie nic wymyślić oprócz płaskich kłamstw!!!
Uświadomienie 8 k mieszkańców jak bardzo zniszczyli swoimi wyborami przez ostatnie lata miasto
I będzie dobrze
Cytować
-7 #2 Bolesław Kot 2020-07-29 13:30
W publikacji napisano o ważnej kwestii, mianowicie o środkach unijnych. Kilka a może kilkanaście lat temu na wniosek obecnego burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego jakaś grupa ludzi , nie pamiętam czy to była Rada Powiatowa wyraziła dezaprobatę dla "obecności" na terenie ziemi wadowickiej LGTB. Tak jak pamiętam było to przed wyborami. Nie mam wątpliwości, że "par excellence demokrata ", pan B. Kaliński chciał w ten sposób pozyskać poparcie proboszczów w kampanii wyborczej. Jacek Kurski zasłynął z powiedzenia: "naród głupi to kupi". Jestem przekonany, że do dziś większość głosujących na wniosek B. Kalińskiego nie jest w stanie powiedzieć o co chodzi z tym LGTB. W ramach ostatniej kampanii wyborczej B. Kaliński wraz z Bogumiłem Storchem i Marcinem Gładyszem wszczęli bezczelną kampanię kłamstw pod adresem M. Klinowskiego jakoby M. Klinowski natarczywie skłaniał mieszkańców gminy do instalowania rzekomo kosztownych pieców gazowych zamiast rzekomo znacznie tańszych węglowych. Lud zaufał kłamcom. B. Kaliński został burmistrzem (B. Szydło stwierdziła, że "wróci normalność po tym wyborze!!!) a członka rodziny B. Storcha przyjęto do pracy w UM Wadowice. Pani B. Szydło! Czy "normalność" to właśnie pomówienia, kłamstwa, bezmyślne uchwały miłe dla kleru?
Aby nie stracić szans na pozyskanie funduszy unijnych warto wrócić do idiotycznej uchwały (rezolucji) o LGTB zainicjowanej przez B. Kalińskiego. Może warto byłoby wycofać się z tego.
Bolesław Kot
PS Informuję pana B. Kalńskiego , że w Zygodowicach żył i bardzo zasłużył się gej. Nie tylko nikomu nie zaszkodził a wręcz przeciwnie. Zrobił wiele dobrego. Pozdrawiam orkiestrę w Zygodowicach.
Cytować
-7 #3 Bolesław Kot 2020-07-31 17:40
Uściślam.
Radny Bartosz Kaliński przyniósł na posiedzenie Rady Powiatowej w Wadowicach, przed wyborami w 2014 r. projekt uchwały w czambuł potępiający ideologię gender. Zdecydowana większość radnych, bez głębszej dyskusji zaakceptowała ten skandaliczny gniot. Skutki tej głupoty mogą być dotkliwe dla mieszkańców powiatu Wadowice.
Cóż to jest ta ideologia gender?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje gender jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet [2].
A czy powiat jest powołany do roztrząsania tej ideologii?
A dokładniej. Rodzą się chłopcy , którzy dorastając mają skłonność do przytulania dziewcząt. Rodzą się też dziewczyny lubiące przytulać się do chłopców. Rodzą się tacy panowie, którzy w wieku dojrzałym nie czują uczucia do panienek natomiast lubią przytulać się do innych panów. Oto znane osoby: J. Andrzejewski, K. Szymanowski , według wielu doniesień J. Kaczyński i inni. Są panie , które lgną do pań. Są panowie którzy lubią panie i panów. Np Jarosław Iwaszkiewicz, Aleksander Macedoński i inni. Tak zorientowane osoby chciałyby żyć bez szykan , bez wyzwisk. Też chcieliby żyć z kimś. Jeżeli Rada Powiatowa wyklucza ich z powiatu wadowickiego to co należy z nimi zrobić? Wystrzelać? Kościół twierdzi, że z tego można wyleczyć. To czemu nie wyleczyli u siebie (np. Paetz).

A w ogóle powiaty nie są powołane do zajmowania się gender. Zadania własne powiatu

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponad gminnym w zakresie:
1. Edukacja publiczna (ponadgimnazjalna)
2. Ochrona zdrowia ( np. szpitale ogólne)
3. Pomoc społeczna (np. powiatowe domy pomocy społecznej)
4. Polityka prorodzinna
5. Wspieranie osób niepełnosprawnych
6. Transport zbiorowy, drogi publiczne
7. Kultura i ochrona dóbr kultury
8. Kultura fizyczna i turystyka
9. Geodezja, kartografia, katastra
10. Gospodarka nieruchomościami
11. Administracja architektoniczno-budowlana
12. Gospodarka wodna
13. Ochrona środowiska i przyrody
14. Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe
15.  Porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli
16.  Ochrona przeciwpowodzio wa, przeciwpożarowa
17.  Przeciwdziałani e bezrobociu
18. Ochrona praw konsumenta
19. Utrzymanie powiatowych obiektów użyteczności i administracji
  20. Obronność
  21. Promocja powiatu
  22. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Bolesław Kot
Cytować
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.