W Wadowicach odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa "Twórczość dramaturgiczna Karola Wojtyły.
Naukowe sławy o twórczości teatralnej Karola Wojtyły

W Wadowicach odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa "Twórczość dramaturgiczna Karola Wojtyły. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się znakomici naukowcy, przedstawiciele wielu polskich uczelni i instytucji.

We wtorek (23.05) od godziny 9:00 w Sali Teatralnej przy Placu Jana Pawła II 1 w Wadowicach odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa "Twórczość dramaturgiczna Karola Wojtyły. Konteksty i nawiązania" organizowana przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach i Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad dramatami Karola Wojtyły, zarówno w perspektywie historycznoliterackiej, jak i teologicznej. W sposób szczególny poruszone zostaną nieznane dotąd konteksty dramatów Wojtyły oraz te wątki, które wymagają dopowiedzeń..

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się znakomici naukowcy, przedstawiciele wielu polskich uczelni i instytucji, m.in. prof. Wojciech Kaczmarek, prof. Mirosława Ołdakowska - Kuflowa, prof. Maria Jolanta Olszewska, dr Emanuela Bednarczyk - Stefaniak i dr Marta Burghardt.

Konferencja wpisuje się w cykl organizowanych przez Muzeum wydarzeń przygotowujących do uroczystych obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II w 2020 roku.

Szczegółowy program wydarzenia:

9:00-9:20 uroczyste otwarcie konferencji -  ks. dr Jacek Pietruszka  (Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach) – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II wczoraj i dziś

SESJA I
9:20-9:40 prof. Wojciech Kaczmarek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Koncepcja teatru Karola Wojtyły
9.40-10:00 dr Marta Burghardt (Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie) – Młodzieńcze dramaty Karola Wojtyły zapowiedzią stylu rapsodycznego
10:00-10:20 s. mgr Joanna Żuk OSU (Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku) – Ojcostwo i macierzyństwo w dramatach Karola Wojtyły
10:20-10:40 prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – „Niewypowiedziany”. Bóg w twórczości Karola Wojtyły
10:40-11:10 dyskusja i przerwa kawowa

SESJA II
11:10-11:30 prof. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski) – Wizerunek Brata Alberta w dramatach Adama Bunscha i Karola Wojtyły
11:30-11:50 dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Wyzwolenie z tyranii rozumu warunkiem życia kontemplacyjnego. Dramat Karola Wojtyły „Brat naszego Boga” w świetle encykliki „Fides et ratio”
11:50-12:10 mgr Michał Zdunik (Uniwersytet Warszawski) – Wojtyła – dramaturg (post)modernistyczny? Uwagi o formalnym nowatorstwie „Przed sklepem jubilera”
12:10-12:30 dr Anna Karoń-Ostrowska (Centrum Myśli Jana Pawła II, Akademia Ignatianum w Krakowie) – „Promieniowanie ojcostwa” czyli egzystencja między samotnością a miłością
12:30-13:00 dyskusja
13:00-15:00 zwiedzanie Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II – przerwa obiadowa
15:00-15:20 ks. dr Grzegorz Głąb (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – „Jeremiasz” Karola Wojtyły. Fenomenologia cierpienia
15:20-15:40 mgr Magdalena Żmudziak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Narodowe konteksty dramatu „Jeremiasz” Karola Wojtyły
15:40-16:00 ks. dr hab. Stefan Radziszewski (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) – Skowyt sprawiedliwego – kilka uwag o „Hiobie” Karola Wojtyły
16:00-16:20 dr hab. Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Wojtyła i Zegadłowicz – bliscy czy dalecy? Wokół artystycznych wizji teatru
16:20-16:50 dyskusja i zakończenie konferencji(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.