Radni zdecydowali w głosowaniu, że nie będą zajmować się pracą i sprawami gminy. Burmistrz ogłosi
8. Sesja Rady Miejskiej w Wadowicach - relacja video z komentarzem

Radni zdecydowali w głosowaniu, że nie będą zajmować się pracą i sprawami gminy. Burmistrz ogłosiła, że nie będzie odpowiadać na interpelacje radnych. Tak wygląda zdumiewająca codzienność „papieskiej gminy” Wadowice. Co zamierzają Państwo dalej z tym zrobić?

Gmina Wadowice ma na swoim koncie kilka historycznych osiągnięć. Z jednej strony jednego z najdłużej utrzymujących się przy władzy burmistrzów (17 lat!), z drugiej ogromy potencjał rozwojowy, całkowicie przez niego zmarnowany. Świadczą o tym ogólnopolskie rankingi gmin, w których Wadowice lokują się daleko od czołówki, przegrywając z kretesem nawet z Suchą Beskidzką, Zatorem czy Skawiną.

Rada Miejska zasłynęła również kilkoma mrożącymi krew w żyłach rezolucjami, jak choćby o uznaniu ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego za persona non grata, czy niedawną rezolucją uznającą panie Annę i Zofię Siłkowskie za dewiantki i narkomanki. Wczorajsza nadzwyczajna sesja przekonała mnie jednak, że repertuar „papieskiej” Rady Miejskiej wcale nie został wyczerpany. Przejdzie ona do historii jako prawdopodobnie najkrótsza sesja w historii polskiej samorządności.

Przewodniczący Zdzisław Szczur zwołał sesję w trybie nadzwyczajnym, a więc poza planem posiedzeń sesyjnych. A że planu takiego w ogóle nie ma, sesja właściwie niczym by się od innych nie różniła, gdyby nie okrojony program. Do przegłosowania była jedynie jedna pilna sprawa związana ze zbliżającymi się wyborami – odrębne obwody głosowania, oraz jedna mniej pilna – zespół opiniujący ławników. W porządku obrad nie znalazły się żadne inne punkty, w szczególności zabrakło miejsca na wnioski, pytania, interpelacje, które przecież stanowią o sesyjnej pracy radnego.

Zaraz na początku obrad wniosłem więc o uzupełnienie programu posiedzenia o te punkty. Wraz z kilkoma radnymi przygotowaliśmy przecież szereg pytań i wniosków, które naszym zdaniem należało pilnie rozpatrzyć. Innego zdania był jednak przewodniczący Szczur, który zarządził w tej sprawie głosowanie. Było to posunięcie dość kuriozalne, ale obliczone na wykluczenie możliwości zabrania przez radnych na sesji głosu, gdyż od początku wiadomo było, że pozbawiona własnego zdania większość radnych skupiona we Wspólnym Domu i PiS zagłosuje zgodnie ze wskazówkami Szczura. W ten sposób doszło do absurdalnej sytuacji: radni głosowali nad tym, czy w czasie sesji w ogóle mogą zabrać głos.

Tylko 7 radnych (Paweł Janas, Janina Kamińska, Mateusz Klinowski, Henryk Odrozek, Andrzej Petek, Tomasz Ramenda, Maria Zadora) wyraziło wolę zajmowania się problemami miasta i jego mieszkańców. 13 radnych postanowiło w pracach rady nie brać udziału. Oto ich nazwiska:

Andrzej Gałuszka, Stanisław Hucisko, Marek Kubata, Kazimierz Kuzon, Kazimierz Lichwiarski, Michał Ogiegło, Maria Potoczna, Mariusz Ruła, Krzysztof Salachna, Paweł Stopa, Andrzej Strzeżoń, Zdzisław Szczur, Stanisława Wodyńska. Józef Cholewka w głosowaniu nie brał udziału, na sesję się spóźnił.

Warto wymienione przez mnie nazwiska zapamiętać, są to bowiem osoby, które nie przejawiają większego zainteresowania reprezentowaniem spraw swoich wyborców. Co zatem robią w Radzie Miejskiej Wadowic wymienieni radni? Zasiadają tam więc chyba wyłącznie dla diet i innych profitów (rady nadzorcze gminnych spółek, gminne szkoły, zatrudnieni w UM członkowie rodzin), w radzie reprezentując interesy wyłącznie burmistrz Ewy Filipiak.

Z grupy miernych i wiernych wyłamała się jedynie Maria Zadora. Po głosowaniu natychmiast jednak została wyprowadzona pod rękę do gabinetu Ewy Filipiak przez Zdzisława Szczura i Stanisława Kotarbę. Czego dotyczyła ich rozmowa łatwo się chyba domyślić.

Powyższe uwagi powinny zamknąć usta wszystkim krytykom działań tzw. opozycji, podnoszącym, że jedynie krytykujemy rządzący Wspólny Dom/PiS w osobach Filipiak, Szczura, Kotarby, sami nic nie robiąc. W jaki jednak sposób możemy mówić o sprawach mieszkańców, jeżeli przewodniczący Rady Miejskiej i większość radnych głosują, aby na sesji nie było miejsca na jakąkolwiek dyskusję? Gdzie tutaj miejsce na merytoryczną pracę?

8. sesja dobitnie pokazała, że Rada Miejska potrzebna jest jedynie jako bezwolna i milcząca maszynka do głosowania przygotowanych przez burmistrz Filipiak uchwał. Przekonywał mnie zresztą o wartości tego rozwiązania w swoim czasie sam Kotarba.

W czasie sesji zamierzałem poruszyć kilka kwestii, m.in. sprawę remontu rynku, przeniesienia przystanków busów oraz sprawę zdawkowych i zdumiewających odpowiedzi, jakie burmistrz udzieliła na skierowanie do niej poprzednio przez radnych pytania (zobacz interpelacje Radnego Klinowskiego)

Odpowiedzi burmistrz Ewy Filipiak:

Burmistrz Ewa Filipiak nie tylko nie dotrzymała 14 dniowego terminu odpowiedzi na interpelacje, ale na część pytań odmówiła odpowiedzi, twierdząc, że są zbyt szczegółowe a ich celem jest „dokuczenie, a nie zaspokojenie wiedzy” oraz „realizacja politycznego planu radnego opozycyjnego”. Pytałem między innymi o koszty funkcjonowania i wymierne efekty pracy „rzecznika” Stanisława Kotarby. Wygląda na to, że burmistrz Filipiak żadnymi sprawozdaniami nie dysponuje, co pozwala sądzić, że Kotarba faktycznie rzecznikiem nie jest, a jego zatrudnienie ma charakter fikcji – to raczej polityczny komisarz pilnujący interesów Filipiak, a może nawet sterujący poczynaniami burmistrz. 

Nie dowiedziałem się również, ile pieniędzy otrzymuje z kasy gminy Marcin Płaszczyca, którego burmistrz Fillipiak nazywa „doświadczonym dziennikarzem”. Burmistrz przyznała jednak, że Płaszczyca jest na jej utrzymaniu. To zamyka więc sprawę „niezależności” jego portalu, który pełni rolę propagandowej tuby urzędu miasta.

Filipiak udzieliła również wymijającej odpowiedzi na pytania, czy i za ile zatrudniała w UM byłego starostę Mirosława Nowaka.

Oprócz zdawkowych odpowiedzi z pisma burmistrz dowiedziałem się również, że obraziłem panie Siłkowskie, dyskredytuję i zastraszam pana Kotarbę, obrońcę gminy przed „pomówieniami i kłamstwami”, oraz ujawniającego niewygodne dla mnie fakty „dziennikarza” Płaszczycę. Ten ostatni na ogół ujawnia je na podstawie lektury mojego bloga, ale cóż - burmistrz ma przynajmniej poczucie, że wspiera dziennikarstwo śledcze.

W odpowiedzi na moje interpelacje Filipiak wyraziła jeszcze swoje niezadowolenie z Wadowickiej Informacji Turystycznej (która ostatnio otrzymała prestiżowe wyróżnienie), zapowiedziała (chyba) jej likwidację, wyraziła zadowolenie ze strony internetowej prowadzonej przez niegdysiejszego jej kontrkandydata w wyborach na burmistrza (!!!), i pouczyła mnie w kilku kwestiach. Zamieściła również sprostowanie Zdzisława Szczura dotyczące gminnej klątwy. Jest to oczywiście niezmiernie ciekawie, tylko dlaczego muszę to wszystko czytać? Czy moje pytania sformułowane są w sposób uniemożliwiający ich zrozumienie?

Próbowałem na forum Rady poruszyć wszystkie te problemy oraz uzmysłowić radnym, że skoro sprawujemy funkcję kontrolną nad burmistrz, na takie jej zachowanie nie może być zgody. Przewodniczący Szczur nakazał mi jednak udać się z moimi problemami gdzie indziej i tam się poskarżyć. Z podpowiedzi tej oczywiście skorzystam.

Wszystkie opisane wydarzenia skwitować należałoby uśmiechem politowania, na który radni Wspólnego Domu i burmistrz Ewa Filipiak z pewnością zasługują. Problem w tym, że są to osoby, które decydują o istotnych dla nas sprawach, a kabaret, jaki nam fundują, odbywa się za nasze pieniądze. Może czas wreszcie podziękować za te występy i wymienić aktorów? Zostawiam to – ponownie – Państwu pod rozwagę.

W ten oto sposób o 8. sesji Rady Miejskiej napisałem więcej zdań, niż w jej czasie padło. Życzę udanego odbioru video.

 

(Radny Rady Miejskiej Wadowic dr Mateusz Klinowski/Wspólny Dom)
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze   

+41 #1 Ananas 2011-08-30 18:56
Kurde nie zdążyłem zjeśc zupy a tu już było po relacji. Nie narobili się radni...
Cytować
+50 #2 Mon 2011-08-30 19:13
Mateusz jako jedyny bierze czynny udział...reszta jak myszy pod miotłą! Brawo Panie Klinowski! Oby tak dalej! :)
Cytować
+44 #3 korner2012 2011-08-30 19:47
TO CO WIDZIMY JEST SKANDALEM.
Jak samorząd może działać przeciw sobie.
Najwyższy czas rozpędzić to towarzystwo wzajemnej adoracji uzależnione od K. i F.
Wadowiczanie obudźcie się bo Wasze dzieci i wnuki będą musiały emigrować za pracą.panie K. masz czelność startować do Sejmu Rzeczpospolitej , to następny SKANDAL.Panie posłowie Graś i Gowin nie wstyd Wam startować z jednej partii z p.K , który ewidentnie w Wadowicach działa przeciw PO?
Cytować
+32 #4 Placuszek 2011-08-30 20:03
Ależ się burmistrz wysiliła w tej odpowiedzi na interpelacje - tożto szczyt matacktwa i krętactwa, skoro osobiste oświadczenie autorki banneru nie jest dla niej wiarygodne to ja zostawię to bez komentarza. Wiem na kogo nie będę głosować w następnych wyborach samorządowych.
Cytować
+34 #5 Wyborca 2011-08-30 20:20
MOJA OPINIA: Przewodniczący Szczur nie zna prawa, które go obowiązuje. Nalezy go zmienić i to jak najszybciej.

Jak można tak łamać prawo i "łaskawie" głosować nad czymś co wynika z regulaminu?! Panie Przewodniczący niech Pan się zastanowi w jakim systemie politycznym Pan żyje i czy jest w nim miejsce dla takich ludzi jak Pan!! Zupełne lekceważenie i totalny brak szacunku, żeby nie rzec - chamstwo.
Nie wspomnę już o wypełniniu swoich ustawowych oboiwiązków:

1) Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2) Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodnicz ący, w szczególności:
a. zwołuje sesje Rady,
b. przewodniczy obradom,
c. odpowiada za realizację programu, ład i porządek podczas obrad sesji,
d. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
e. podpisuje uchwały Rady,

F. CZUWA NAD ZAPEWNIENIEM WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA PRZEZ RADNYCH ICH MANDATU

3) Przewodniczący Rady jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
4) Przewodniczący oraz wiceprzewodnicz ący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

źródło: BIP większości miast z wykluczeniem Wadowic

Szczególną uwagę pragnę zwrócić na podpunkt F w pkt. 2 Jak widzimy na załączonym obrazku Pan Przewodniczący Szczur nie tylko nie stwarza warunków Radnym do realizacji mandatu ale wręcz utrudnia im pracę. Myślę, że tych siedmiu Radnych mogłoby wystąpić z wnioskiem o odwołanie Przewodnicząceg o, który utrudnia im pracę (stanowią więcej niż 1/4 Rady potrzebną do złożenia takiego wniosku). Wystarczyłoby 11 głosów i bye bye Panie Szczur.
Cytować
+29 #6 dred 2011-08-30 20:27
Niech mi ktoś powie ile za to się dostaje kasy bo mnie rozjebało .
Cytować
+32 #7 Obserwator 2011-08-30 20:30
Kilka uwag i wniosków wypływających z obserwowanej tu pracy Rady Gminy Wadowice:

Regulamin Rady = fikcja żeby się ustawodawca odczepił, a my i tak robimy po swojemu.

Pan Przewodniczący sprawia wrażenie nierozumiejąceg o lub niechcacego rozumieć co się do niego mówi - ma zaprogramowane przez burmistrz kwestie, które ma powiedzieć, a wszystko co jest ponad to trzeba zakrzyczeć.

Pan Przewodniczący ma organizować, prowadzić i koordynować prace Rady a tymczasem wygląda na to, że je ogranicza.

Pan Przewodniczący nie ma za grosz kultury i szacunku do swoich rozmówców.

To moje spostrzeżenia i opinie wypływające z obserwacji.
Cytować
+30 #8 @dred 2011-08-30 20:33
coś między 500 a 700 zł za miesiąc - i ma to być wyrównanie kosztów jakie Radny ponosi wykonując swoją pracę (koszty dojazdu do zainteresowanyc h wyborców, publikacje artykułów i interpelacji na łamach prasy itp. itd.) ale jak widać 13 Radnych wadowickich bierze te pieniądze za nic. Nawet im się nie chcę przysłowiowej "gęby" otworzyć na sesji.
Cytować
+31 #9 Wyborca z Kleczy 2011-08-30 20:38
A Kuzon i Stopa to statyści ;) nigdy więcej Kuzona i Stopy!!!
Cytować
+26 #10 Ptaszek 2011-08-30 20:54
Ta Pani w czerwonym po lewej stronie i ten Pan siędzący dwa miejsca na lewo od niej od samego początku chcą wyjść z sali i się ewidentnie nudzą, ale nie mają nawet odwagi albo zdolności by o tym głośno powiedzieć - a co tu mówić dopiero o interpelacji, żeby ją przedstawić trzeba umieć ją zredagować - super mamy Radnych, nie ma co.
Cytować
+28 #11 dred 2011-08-30 20:56
Po co mają otwierać jak lepiej wstegi przecinać a przy okazji najeść się za darmo.
Cytować
+9 #12 obywatelSKP 2011-08-30 21:09
fajne. tylko słaby głos...
Cytować
+26 #13 dred 2011-08-30 21:09
Zapomniałbym przecięcie wstęgi już nie długo nowa sala gimnastyczna szkoła Pod Skarpą nr 1 będzie można zapewne pocałować biskupa w pierścień.
Cytować
+21 #14 dred 2011-08-30 21:24
Cytuję dred:
Zapomniałbym przecięcie wstęgi już nie długo nowa sala gimnastyczna szkoła Pod Skarpą nr 1 będzie można zapewne pocałować biskupa w pierścień.

A tak w ogóle to biskup wie i da rozgrzeszenie za to że praca tam się odbywała w Boże Ciało .
Cytować
+30 #15 stefan 2011-08-30 21:50
Ludzie, obudźcie się w końcu - 13-stu radnych ma w nosie swoich wyborców, czyli nas, mieszkańców miasta! Oni nie widzą potrzeby rozmowy o naszych problemach! zapamiętajcie ich nazwiska dobrze - na kogo nigdy już nie zagłosować!
Cytować
+16 #16 Wyborca z Kleczy 2011-08-30 21:57
Cytuję stefan:
Ludzie, obudźcie się w końcu - 13-stu radnych ma w nosie swoich wyborców, czyli nas, mieszkańców miasta! Oni nie widzą potrzeby rozmowy o naszych problemach! zapamiętajcie ich nazwiska dobrze - na kogo nigdy już nie zagłosować!


Nie tylko mieszkanców miasta, to jest Rada Miejska czyli Rada Gminy z siedzibą w mieście. Ja już wiem na kogo nie głosować. Tylko pytanie czy będzie ktoś na kogo będzie można zagłosować w zamian...
Cytować
+18 #17 Bookworm 2011-08-30 22:06
Jak to "czytać nie możemy" ?! Co to za bzdura?!!! WSTYD I HAŃBA! Jak to Rada nie może czytać projektów uchwał!? Nie słyszałam wiekszej głupoty jak żyję! Skąd się wziął taki ktoś na stanowisku przewodnicząceg o RM?
Cytować
+15 #18 Edward Wyroba 2011-08-30 22:11
Chciałbym krótko, ale nie wiem czy się uda...
Z zachowania „operatora RM” Szczura mam prawo domniemywać, że albo wytrzęsło mu na spychu mózg, albo dalej żyje w przekonaniu, że jest... na spychu?
I pytam, bo nie wiem, która diagnoza bardziej trafna!
A co do odpowiedzi na interpelacje radnego Klinowskiego, to nawet nie wiem czy rzeczywiście Filipiakowej, czy rzecznika Kotarby, bo pieczątka „magistracka” a podpis... jak mojej osiemnastomiesi ęcznej wnuczki!
Ale przyjmijmy, że Filipiakowej...
To znaczy, że do spółki ze Szczurem chciała kretynów zrobić z Wadowiczan, a zrobiła z samej siebie i Szczura!
Bo „łun” żąda sprostowania, że klątwa to nie klątwa przeciw paniom Siłkowskim, a „łona” z grubej rury wali, że się im to należało, chociaż nie daje wiary, że to te Panie są pomysłodawcami. .. Ale nie można mieć z tej odpowiedzi wątpliwości, że klątwa dotyczy baneru na balkonie pań Siłkowskich i przez te panie powieszonego! Dodam, że w kontraście na szmatę powieszoną na magistracie!
I już prawie kończę, ale jeszcze zapytam...
„Operatora RM” Szczura i burmistrza Filipiakowej...
Czy dlatego zabroniono Radnym pełnienia obowiązków wynikających z powierzonego im mandatu, za które płacą wszyscy Podatnicy, że obawiano się niewygodnych pytań o materiały tu... http://wadowice-vadowita.blog.onet.pl/ publikowane?
I o to najważniejsze: kiedy proces?
Bo czekam i doczekać się nie mogę!
Cytować
+17 #19 Dziadek 2011-08-30 22:23
Tu Vadowita daje wam jak powiedziałby bodaj Ferdek Kiepski, fajnego "pomysła" http://wadowice-vadowita.blog.onet.pl/Wadowiczanie-Pytajcie-Premiera,2,ID434795544,n

Chyba warto skorzystać z takiej propozycji, żeby chociaż posłać panu premierowi link do materiału z tego kabaretu przez pana przewodniczaceg o Zdzisława Szczura nazywanego "sesją rady miejskiej".
Cytować
+20 #20 Hefajstos 2011-08-30 22:26
Niesłychane... Na razie przeczytałem tekst Mateusza, na video nie mam siły... Tekst wystarczy... TO SKANDAL!!!
Cytować
+28 #21 Metalurgia 2011-08-30 22:32
Szczur wespół z Filipiakową i Kotarbą wbijają sobie przysłowiowy gwóźdź do trumny.
Ciekawe, co będzie z panią Marią Zadorą i jej rodziną.
Niezadowolenie z Wadowickiej Informacji Turystycznej?!? Toć to jedna z niewielu dobrych rzeczy, które mamy w Wadowicach.
Panie Klinowski. Dziękujemy za zaangażowanie i wytrwałość, za ten ogrom pracy, którą Pan wykonuje dla naszego dobra.
Cytować
+20 #22 Helenka 2011-08-30 22:40
Przewodniczący Szczur zdobył tylko nieco ponad sto głosów .... i się dostał i na stołku został.. jak to możliwe? niektórzy kandydaci z innych list mieli ponad 300 głosów ale się nie dostali (wynika z przepisów) ale żeby mieć tupet na przewodnicząceg o z takim marnym wynikiem??!!! widocznie dlatego nic nie robi bo uznał że nie ma kogo reprezentować, nie zdziwiłabym się gdyby część głosów była zdobyta jakoś tam...;)
Cytować
+17 #23 Wnuczek 2011-08-30 22:57
Ja proponuję iść na następną rade i zapytać osobiście radnych dlaczego nie chcą dyskutować skoro zostali do tego wybrani. Czy oni chociaż wiedzą po co tam są ? Czy skoro mają zamiar statystować do końca kadencji to może by swoje diety za nic nie robienie przekazali na cele charytatywne. Sposobów na dorobienie do emerytury jest kilka innych mniej odpowiedzialnyc h. Może niech przegłosują już wyjazd na taczkach tak jak przegłosowali klątwę i zakaz zabierania głosu.
Cytować
+17 #24 Helenka 2011-08-30 23:02
obejrzałam i jestem zszokowana... może nie lnie, ale tchórze siedzą tam po lewej, a ta Pani w czerwonym sweterku chyba jakaś nadpobudliwa, cały czas udaje że coś czyta bawi się kartkami, ściąga okulary ... nerwowa jakaś. przeciez bycie Radnym to służba nam mieszkańcom i naszej gminie... a nie praca ciężka fizyczna po kilkanaście godzin dziennie ... chociaż domyślam się że intrygi, konotacje i zależności bywają bardziej uciążliwe
Cytować
+17 #25 Hefajstos 2011-08-30 23:13
Kolejnym skandalem jest wyjaśnienie burmistrz. Ludzie! Czy naprawdę musimy nadstawić drugi policzek??? Ile jeszcze można znosić taką arogancję??!!! Co ja mówię, toż to chamstwo!
Cytować
+20 #26 Wyborca 2011-08-30 23:14
Czy może mi ktoś podać nazwiska Radnych po kolei jak siedzą? Kurcze, to są jaja, żeby ludzie nie wiedzieli kto ich reprezentuje w Radzie - na stronie BIP nie ma żadnych informacji na temat radnych, kim są, co robią, z jakiej listy startowali, ile głosów uzyskali, jaki okręg reprezentują ani nawet gdzie i kiedy się z nimi skontaktować - to jest kpina, żeby gmina takie numery wykręcała - Panie Mateuszu zabij im klina!
Cytować
+17 #27 Żartowniś 2011-08-30 23:19
MAŁA ZAGADKA:

Do czego służy 13 - tu wadowickim Radnym długopis?

Odpowiedź:

Do trzymania :)
Cytować
+23 #28 precz z komuną 2011-08-30 23:23
wyczuwam wzmożoną aktywność pomiędzy blokiem na kopernika a irakiem. jutro dziad coś pewnie wysmaruje o niezwykle "udanej" sesji i dowali klinowskiemu wymieniając ateistyczną moderację zgromadzenia, rozdawanie bibuły nasączonej sld i lsd, oraz używanie słów, których większość radnych z dziennikarzem podwórkowym na czele nie rozumie ;)
Cytować
+17 #29 życzliwy 2011-08-30 23:37
zgodzę się z @precz z komuną: ta żałosna banda nie ma nic na pana panie klinowski i w bezsilnoci, zgrzytając zebami próbuje z pana zrobić ateistę, narkomana, homokeksualistę , tylko dlatego, że pan ma śmiałość patrzeć im na rece i o tym głośno mówić.

musi pan uważać: póki pan pomagał filipiakowej przy bdi i startował pan z jej wspólnego domu był pan cacy, ale jak pan zaczął porządki w tym "wspólnym domku" to jest pan niewygodny.

stąd te prostackie podchody w rodzaju "analiz" studenciaka hajnosza, za którym kotarba nosił kartkę z jego "spontanicznymi " wypowiedziali, stąd przemizerny tekst salachny w krakowskiej, stąd te narkotykowe i gejowskie komentarze uderzające w pana i pana guzika - to wszystko jest podkład w większą akcję - założe się, że szykują jakąś prowokację, wcale bym się nie zdziwił jakby na sesji wrzucili panu coś do kieszeni kurtki, czy torby i z wielką pompą przy akompaniamencie straży miejskiej i tego mizernego dziennikarzyny ogłosili pana upadek.

zdaję sobie pan z tego sprawę mam nadzieję?
Cytować
+15 #30 WIDZIAŁEM RADY CIEŃ 2011-08-30 23:38
Panie Ogiegło i Pani Zadoro!!!
Nawet nie zdajecie sobie sprawy jaką daliście odpowiedz waszym wyborcom na ponowne wybory
... skoro wy jako nauczyciele nie zdajecie sobie sprawy ( a raczej nie chcecie)od czego nazwę wzięli radni i rada- i do czego ma służyć! głosując przeciwko dyskusji potwierdzacie ze albo jesteście moralne dna hipokryzja do granic (przypomnienie obietnic ) totalne zera i pomyśleć ze to byli nauczyciele !!!
bo o tych reszty pionkach to nawet nie pisze bo to coś się samo wyeliminowało


powinniście chodzić po mieście kanałami ze spuszczoną głowa gdyby nie fakt ze miasto nie ma nawet kanalizacji z prawdziwego zdarzenia :sad:

diety odejdą!!!!!!!
Cytować
+16 #31 Ancymon Ancymon 2011-08-30 23:50
Cytuję WIDZIAŁEM RADY CIEŃ:
Panie Ogiegło i Pani Zadoro!!!
Nawet nie zdajecie sobie sprawy jaką daliście odpowiedz waszym wyborcom na ponowne wybory
... skoro wy jako nauczyciele nie zdajecie sobie sprawy ( a raczej nie chcecie)od czego nazwę wzięli radni i rada- i do czego ma służyć! głosując przeciwko dyskusji potwierdzacie ze albo jesteście moralne dna hipokryzja do granic (przypomnienie obietnic ) totalne zera i pomyśleć ze to byli nauczyciele !!!
bo o tych reszty pionkach to nawet nie pisze bo to coś się samo wyeliminowało


powinniście chodzić po mieście kanałami ze spuszczoną głowa gdyby nie fakt ze miasto nie ma nawet kanalizacji z prawdziwego zdarzenia :sad:

diety odejdą!!!!!!!panowie radni i ty szczurku

a jakie pieniążki według was należą się wam za te ciężkie 8 minut pracy

???????????????????????????????

bardzo proszę!!! o odpowiedz !!!
Cytować
+20 #32 WIDZIAŁEM RADY CIEŃ 2011-08-30 23:55
Cytuję WIDZIAŁEM RADY CIEŃ:
Panie Ogiegło i Pani Zadoro!!!
Nawet nie zdajecie sobie sprawy jaką daliście odpowiedz waszym wyborcom na ponowne wybory
... skoro wy jako nauczyciele nie zdajecie sobie sprawy ( a raczej nie chcecie)od czego nazwę wzięli radni i rada- i do czego ma służyć! głosując przeciwko dyskusji potwierdzacie ze albo jesteście moralne dna hipokryzja do granic (przypomnienie obietnic ) totalne zera i pomyśleć ze to byli nauczyciele !!!
bo o tych reszty pionkach to nawet nie pisze bo to coś się samo wyeliminowało


powinniście chodzić po mieście kanałami ze spuszczoną głowa gdyby nie fakt ze miasto nie ma nawet kanalizacji z prawdziwego zdarzenia :sad:

diety odejdą!!!!!!!
PRZEPRASZAM PANIA ZADORE SERDECZNIE GŁOSOWAŁA INACZEJ TAK MNIE TO ZASKOCZYŁO ZE ZWRÓCIŁEM UWAGE DOPIERO PO POWTORNYM OBEJRZENIU

JESZCZE RAZ PRZEPRASZAM I SIE KŁANIAM ZA ODWAGE I ROZSĄDEK WRESZCIE
Cytować
+11 #33 Hefajstos 2011-08-31 07:30
Obejrzałem video do śniadania, w Trójce Ireneusz Dudek i piosenka"Zastan ów się, co robisz". Nomen omen....
Cytować
-17 #34 Powertime 2011-08-31 08:11
Opamietajcie się się.
Staszek codziennie wznosi toast za nową ordynację wyborczą, dzięki której wytnie całe lewactwo, a wy pogrążycie się w długach. Klinowski prowadzi was na manowce, bo wie czym pachną jednomandatowe okręgi wyborcze, a zachowuje się jakby tego nie wiedział. Przecież to jasne że teraz komitet Wspólny Dom może wziąć nawet 100 % mandatów, co przy starej ordynacji było niemożliwe.
Robiąc taką wrzawę zwracacie tylko na siebie uwagę!
Cytować
-20 #35 Oliframmik 2011-08-31 09:22
Cytuję Powertime:
Opamietajcie się się.
Staszek codziennie wznosi toast za nową ordynację wyborczą, dzięki której wytnie całe lewactwo, a wy pogrążycie się w długach. Klinowski prowadzi was na manowce, bo wie czym pachną jednomandatowe okręgi wyborcze, a zachowuje się jakby tego nie wiedział. Przecież to jasne że teraz komitet Wspólny Dom może wziąć nawet 100 % mandatów, co przy starej ordynacji było niemożliwe.
Robiąc taką wrzawę zwracacie tylko na siebie uwagę!


W końcu ktoś tu zaczyna myśleć. Bo jak do tej pory tylko podniecone oszołomy typu Edek popisuje się głupotą. A tak nie można.
Cytować
+17 #36 wnuczek 2011-08-31 10:06
no za to można klepać po plecach bez radnych za branie kasy i kiwanie głową jak piesek na szybie w polonezie
Cytować
+11 #37 AntyStan 2011-08-31 10:23
Zeby niedorzecznik nie zostal poslem wszyscy glosujmy na mlodego prawnika

Roberta Maciaszka!!!!


Wiecej o nim na stroncewww.robe rtmaciaszek.pl

On i SK maja rowne szanse na poselstwo, wiec jazdy glos na Maciaszka to, jak w lidze mistrzow, gol zdobyty na wyjezdzie - liczy sie podwojnie:-)
Cytować
+15 #38 Fanatyk 2011-08-31 10:27
Chlopaki z magistratu nie ogarnely, ze artykul moze sie pojawic na krotko po sesji i dopiero dzis zaczynaja "lubu-dubu"!

A pozatym teraz sie zaczely godziny pracy urzedu
Cytować
+20 #39 WIDZIAŁEM RADY CIEŃ 2011-08-31 10:42
Cytuję Oliframmik:
Cytuję Powertime:
Opamietajcie się się.
Staszek codziennie wznosi toast za nową ordynację wyborczą, dzięki której wytnie całe lewactwo, a wy pogrążycie się w długach. Klinowski prowadzi was na manowce, bo wie czym pachną jednomandatowe okręgi wyborcze, a zachowuje się jakby tego nie wiedział. Przecież to jasne że teraz komitet Wspólny Dom może wziąć nawet 100 % mandatów, co przy starej ordynacji było niemożliwe.
Robiąc taką wrzawę zwracacie tylko na siebie uwagę!


W końcu ktoś tu zaczyna myśleć. Bo jak do tej pory tylko podniecone oszołomy typu Edek popisuje się głupotą. A tak nie można.MASZ racje ludzi zaczynają myśleć :lol:
bo ty chyba nie !!!zreszta skoro jest tak swietnie to czym sie martwisz ?
stołkiem? :lol:
Cytować
+33 #40 Maciejczyk 2011-08-31 10:51
Umarłem dziś widząc Stanisława K. który zdrapywał paznokciem naklejkę Wadowic Online z rynny :)
Cytować
+13 #41 do wnuczka 2011-08-31 11:00
oj wnuczku jeżeli masz jakieś złudzenia to sobie wyobraź jednomandatowy okręg wyborczy na górnej Skarpie, jakieś 10 bloków, ok. 2000 ludzi. Policz sobie ile w tym może być zwolenników lewicy, palikotowców, antyklerykałów, gejów i lesbijek? Ile 100, 200, 300 ? Klinowski ostatnio dostał 130 głosów, ale teraz już jest znany. Przeciwko niemu startuje np. pani Marysia z kółka różańcowego, już nawet nie wspominam o poparciu jej przez Solidarność, PO, PiS.
I kto wygra ?
Kandydat nowoczesnej lewicy, czy też pani Marysia ?
Dlatego wnuczku jeszcze raz ci radzę przeczytaj uważnie te słowa:Cytuję Powertime:
Opamietajcie się się.
Staszek codziennie wznosi toast za nową ordynację wyborczą, dzięki której wytnie całe lewactwo, a wy pogrążycie się w długach. Klinowski prowadzi was na manowce, bo wie czym pachną jednomandatowe okręgi wyborcze, a zachowuje się jakby tego nie wiedział. Przecież to jasne że teraz komitet Wspólny Dom może wziąć nawet 100 % mandatów, co przy starej ordynacji było niemożliwe.
Robiąc taką wrzawę zwracacie tylko na siebie uwagę!
Cytować
-25 #42 hehehe 2011-08-31 11:09
No komuchy, dalej plujcie swym jadem ! Nic wam to nie pomoże.
Cytować
+11 #43 ONO 2011-08-31 11:27
Powertime-Wytłu macz mi proszę jakimi ścieżkami chadzają twoje:logika i rozumowanie?W/g Ciebie Kotarba wytnie całe lewactwo,zwycię ży w wyborach więc dlaczego nie będzie nam jak w niebie skoro będziemy mieć takich "tuzów" w parlamencie ,tylko pogrążymy się w długach?Czyżbyś coś sugerował?
Cytować
+23 #44 Ancymon Ancymon 2011-08-31 11:30
Cytuję hehehe:
No komuchy, dalej plujcie swym jadem ! Nic wam to nie pomoże.


nie znasz ludzi a twierdzisz żę komuch i pluje jadem ...ciekawe
to znaczy że masz wiadomości chyba
od boga


a co na to lekarze??
Cytować
+6 #45 wnuczek 2 2011-08-31 12:05
oj wnuczku jeżeli masz jakieś złudzenia to sobie wyobraź jednomandatowy okręg wyborczy na górnej Skarpie, jakieś 10 bloków, ok. 2000 ludzi. Policz sobie ile w tym może być zwolenników lewicy, palikotowców, antyklerykałów, gejów i lesbijek? Ile 100, 200, 300, 1000 ? Klinowski ostatnio dostał 130 głosów. Przeciwko niemu startuje np. pani Marysia, sprzątaczka.
I kto wygra ?
Klinowski, czy też pani Marysia ?
Cytować
+30 #46 Zofia Siłkowska 2011-08-31 12:07
Oglądnęłam relację, posłuchałam (choć jakość dźwięku nadal słaba)i wniosek nasuwa się taki, że nasi przedstawiciele nie są traktowani nic lepiej od nas - mieszkańców, jeśli tylko wyrażają zdanie inne niż władza! Ale tu nasuwa się pytanie o to kim jest przewodniczący rady? Czy jego rola to prezentowanie zdania władzy (burmistrz i jej urzędników) wobec radnych, czy też koordynowanie pracy radnych przez stwarzanie warunków do dyskusji w celu rozwiązywania problemów i istotnych spraw mieszkańców? Kompletny brak zrozumienia wyznaczonej przez prawo - statut rady- roli przewodnicząceg o ze strony pana Szczura!!!
Inną sprawą rzucającą się w oczy, gdy obserwujemy te działania magistratu, jest rola odgrywana przez pana Kotarbę. Zauważcie państwo, że najpierw magistraccy urzędnicy stwarzają problem własnymi głupimi decyzjami, a następnie pojawia się pan rzecznik w roli "herosa walczącego ze smokiem" i podejmuje decyzje naprawcze, w zamian oczekując wdzięczności!!! No i jak potem taki "wyratowany z opresji" może odmówić swemu wybawcy przynajmniej milczącego poparcia, jeśli na tym się kończy, bo tego to już nie wie nikt, jaka jest faktyczna relacja pomiędzy "wyratowanym " a "wybawcą"!
To jest sposób działania rzecznika i burmistrz Filipiakowej, czyż nie ????
Cytować
+29 #47 PIETIA 2011-08-31 12:19
jedyna szansa na zmianę tej chorej sytuacji to praca PANA KLINOWSKIEGO nad uświadomieniem młodych ludzi ,aby chodzili na wybory ,tylko wtedy można usunąc klikę
Cytować
+7 #48 Edward Wyroba 2011-08-31 12:46
Na początek przywołam to, co w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity).
Rozdział 3
Władze gminy
Art. 11. 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
2. (skreślony).
Art. 11a.
1. Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.
Art. 11b. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.
Art. 12. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa.
Art. 13. (skreślony).
Art. 14. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 15. 1. Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.
Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia (...).
Art. 30.
1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6) (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Który z tych przepisów jest realizowany przez „operatora RM” Szczura i niewolników podnoszących swoje łapki na komendę?
Co przywołani wyżej kontrolowali do tej pory?
Bo odnoszę wrażenie, że starannie dopracowane z wykonawcą złodziejstwo na Karmelickiej i inne, jak np. barbarzyńską „rewitalizację” budżetu zaledwie 10 lat po poprzedniej rewitalizacji rynku!

Jak wygląda np. obowiązkowa kontrola realizacji przez Filipiakową uchwał Rady?
Np. tej o Miejscowym Planie Zagospodarowani a Terenu czy tej o realizacji ośmiu mieszkań komunalnych w budynku w Kleczy, który Filipiakowa kupiła dla swojej koleżanki Joanny
- przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej – Grzyb?
Pytań jest wiele i wszystkie padną właśnie w kontekście uczestniczącego w tych „kręconych lodach” kandydata Kotarby, jak napisała pani Zofia - „wybawcy”!
Ale może nie tutaj i jeszcze nie dzisiaj...
Cytować
+14 #49 video 2011-08-31 12:49
Jak się ktoś zrzuci na porządny sprzęt do nagrywania dźwięku to dźwięk będzie lepszy. Póki co nikt nie będzie z własnej, prywatnej kieszeni finansował retransmisji sesji Rady Miejskiej. Może warto wystosować wniosek w tej sprawie do samej Rady. W sumie bieżące informowanie wyborców również należy do obowiązków Urzędu. Niech utworzą fundusz na retransmisje. Póki co trzeba sięcieszyć, że w ogóle jest niezależna retransmisja video. Dźwięk nie jest rewelacyjny, ale jak to mówią "darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda" - niech ktoś społecznie zrobi to lepiej.
Cytować
+15 #50 PJanas 2011-08-31 13:26
@video

Jako Koło Radnych Platformy Obywatelskiej (Ja, Henryk Odrozek, Tomek Ramenda) zgłaszaliśmy wniosek o transmitowanie posiedzeń przez UM, niestety Ci sami radni, którzy nie chcą rozmawiać, nie chcą również żeby ich oglądano.

Kilka miesięcy temu pisałem o tym na WOnline.pl - www.wadowiceonline.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=629:koalicjaboisietransmisji&catid=60:polityka&Itemid=32

Pozdrawiam,
PJ
Cytować
+10 #51 josef 2011-08-31 14:31
chciałem zwrócić uwagę na to, że taki człowieczek jak Płaszczyca notorycznie (brzmi to jakbym pisał o przestępcy - notorycznie - choć nie wiem, czy jego działanienie ma takiego procederu) CENZURUJE I NIE ZAMIESZCZA NA SWOIM PORTALU JAKICHKOLWIEK MOICH KOMENTARZY. CHYBA DLATEGO, ŻE SĄ ZBYT ANALITYCZNE - CHOĆ PRZYNAJĘ, ŻE UDERZAJA W WADOWICKI UKŁAD. OCZYWIŚCIE - CHYBA DLA POZORU ZAMIESZCZA NA SWOIM PORTALU NIEKTÓRE NIEPRZYCHYLNE OPINIE O EWUSI I STASIU ORAZ BEATCE (SZYDEŁKO,ALE TYLKO TAKIE, KTÓRE SĄ NAPASTLIWE, A NIE RACJONALNE I WNIKLIWE. TO ICH ZWŁASZCZA BOLI
Cytować
+25 #52 majka 2011-08-31 14:56
@P.Janas -czy Panom radnym z PO w Wadowicach nie jest wstyd,że ich szefem jest Kotarba gro ludzi mówi iż już nigdy nie zagłosuje na Platformę przez takie tuzy jak Kotarba i Hajnosz przecież to jest to samo co PIS ja też Platformie już dziękuje
Cytować
-2 #53 fes 2011-08-31 14:59
@josef . pisz sobie tu po co tam piszesz , a coś mi się zdaje że nie stosujesz się do regulaminu .
Cytować
+4 #54 josef 2011-08-31 15:04
dlaczego nie stosuje się do regulaminu? podaj wskazówkę - to się będę stosował
Cytować
-1 #55 Kalis 2011-08-31 17:15
Dobrze pisaliście wcześniej, jedynym rozwiązaniem aby Kotarba nie został posłem jest głosowanie na młodego prawnika z listy PO - Roberta Maciaszka. To między nimi toczy się bój o trzeci mandat Platformy. KAŻDY głos w Wadowicach to bramka "na wyjeździe" strzelona przez Maciaszka - zabiera głos Kotarbie i dodaje prawnikowi, wiceburmistrzow i Chrzanowa.
Cytować
+18 #56 PIETIA 2011-08-31 18:02
Cytuję Kalis:
Dobrze pisaliście wcześniej, jedynym rozwiązaniem aby Kotarba nie został posłem jest głosowanie na młodego prawnika z listy PO - Roberta Maciaszka. To między nimi toczy się bój o trzeci mandat Platformy. KAŻDY głos w Wadowicach to bramka "na wyjeździe" strzelona przez Maciaszka - zabiera głos Kotarbie i dodaje prawnikowi, wiceburmistrzowi Chrzanowa.
NIE BĄDŻ PEWNY,ŻE4 PLATFORMA OTRZYMA 3 MANDATY LUDZIE JUŻ MAJĄ DOSYC PO I PIS
Cytować
-20 #57 banicja 2011-08-31 18:08
Janas Odrozek i Ramenda idą do SLD bo PO ich już nie chce.
Razem głosują, razem psują sesje więc powinni razem w SLD chwalić Klinowskiego.
Cytować
+7 #58 Dziadek 2011-08-31 18:18
Cytuję Kalis:
Dobrze pisaliście wcześniej, jedynym rozwiązaniem aby Kotarba nie został posłem jest głosowanie na młodego prawnika z listy PO - Roberta Maciaszka. To między nimi toczy się bój o trzeci mandat Platformy. KAŻDY głos w Wadowicach to bramka "na wyjeździe" strzelona przez Maciaszka - zabiera głos Kotarbie i dodaje prawnikowi, wiceburmistrzowi Chrzanowa.


Z kogo chcesz zrobić głupca? Może wąsaty z Mogiły przestań już zmieniać nicki i kombinować jakby tu zrobić wadowiczan w konia żeby nabijali ci głosy na listę PO-papraną. Co portki pełne, bo nie wiesz co zrobić, żeby lista zdobyła cztery mandaty? Choćby zdobyła nawe 6 to tobie i tak się nie dostanie!

Posłem dla Wadwic i Andrychowa będzie pan Mastek!
Cytować
+10 #59 Edoo 2011-08-31 18:38
Mastek to ten z Foto-Mixu, który był ministarntem, a teraz walczy z kościołem i księżmi w stow. Racja ?
Cytować
+10 #60 Porwis 2011-08-31 18:49
Fragment /istotny/ regulaminu Gminy Wadowice:
§ 9

1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady Miejskiej, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach jeden z wice-przewodnic zących wskazany przez Przewodnicząceg o.

2. Otwarcie sesji następuje przez wypowiedzenie przez Przewodnicząceg o formuły: "Otwieram sesję Rady Miejskiej w Wadowicach". Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza jej prawomocność i poddaje pod głosowanie projekt porządku obrad Rady Miejskiej. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny lub Burmistrz.

3. Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien przewidywać:

1. przyjęcie przez Radę Miejską protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się 7 dni przed terminem obrad w Biurze Rady Miejskiej;

2. zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych;

3. informacje Przewodnicząceg o Rady Miejskiej i Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

§ 10

1. Interpelacja dotyczy spraw Gminy o zasadniczym charakterze.

2. Interpelacje są składane w formie pisemnej w czasie sesji Rady Miejskiej na ręce Przewodnicząceg o Rady , który przekazuje ją adresatowi.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, oraz dotyczące go wnioski lub zapytania.

4. Ustnej odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz Wadowic lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miejskiego, na tej samej sesji na której interpelacja została przedstawiona, a w razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz i pozyskania dodatkowych informacji, pisemnie w ciągu 14 dni od zakończenia sesji.

5. Radny składający interpelację, może uznać odpowiedź za niewystarczając ą, i żądać jej uzupełnienia.

6. Zapytania dotyczące kwestii incydentalnych wnoszone są ustnie na sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi udziela Burmistrz lub wskazany przez niego pracownik Urzędu Miejskiego
Cytować
-1 #61 Mateusz 2011-08-31 18:57
Pani Marysiu Zado.ra nie wstyd Pani
Cytować
-11 #62 prawnik 2011-08-31 19:02
Możecie narzekać ile chcecie... Posiedzenie odbyło się zgodnie z prawem, o czym zaświadczy zapewne obecny na nim Pan Radca Prawny :) A nie wiecie czasem kto obsługuje Urząd ?
Cytować
+22 #63 majka 2011-08-31 19:52
Przeczytałam odpowiedzi P.Filipiak na pytania P.Klinowskiego są strasznie impertynenckie, zachowanie burmistrzowej zakrawa na paranoję i wygląda tak jak rozmowa o historii żeglugi na statku który tonie.F. jest fizykiem atomowym i sądzi iż nawet atom jej nie ruszy z okopanej posady
Cytować
+18 #64 Eis 2011-08-31 20:09
To się nadaje do nagłośnienia w mediach ogólnokrajowych ! Kpina z prawa, kpina z mieszkańców.

Lizodupy i lenie głosują za wszystkim, co im zaproponują ciut sprytniejsi włodarze, tkwiąc w przekonaniu, że wypełniają misję społeczną. Szkoda tylko, że oglądając kolejną relację z sesji RM ma się wrażenie, że w opozycji jest tylko Mateusz Klinowski. Pozostali czasem jedynie zagłosują przeciw, ale absolutnie nie zabierają głosu w reakcji na skandaliczną kpinę z polskiego prawa.

Czyżby tej garstce, która ma ambicję być opozycją, brakowało przysłowiowego języka w gębie? Przecież to nie sztuka, komentować po wyjściu z UM, ale w trakcie tej żenady!
Cytować
+13 #65 ? 2011-08-31 21:04
@Kalis coś mi się wydaje,że ty jesteś poplecznikiem Kotarby albo nim samym ,wyskakujesz na każdym portalu z tym Maciaszkiem tylko pod innym nickiem nie wprowadzaj ludzi w błąd
Cytować
+11 #66 Głos dla Palikota 2011-08-31 21:28
Cytuję Edoo:
Mastek to ten z Foto-Mixu, który był ministarntem, a teraz walczy z kościołem i księżmi w stow. Racja ?

Dobra reklama, mnie zachęciłaby do głosowania na Mastka, gdyby nie to, że - głosuję na ludzi Palikota. I zachęcam do tego wszystkich wadowiczan.
Cytować
+16 #67 Ana 2011-08-31 21:49
cytat: "założę się, że szykują jakąś prowokację"... Panie Klinowski - naprawdę - niech Pan Uważa! To wbrew pozorom nie żart! Jestem niemal pewna, że już coś szykują!
Cytować
+7 #68 Ana 2011-08-31 21:51
Pani Mario!
Bardzo dziękuję!!!!!!! !!!!! Bardzo!!!!!!!!
Pozdrawiam serdecznie - Pani (niegdyś) uczenica
Cytować
+11 #69 Głos dla Palikota 2011-08-31 22:29
Cytuję Głos dla Palikota:
Cytuję Edoo:
Mastek to ten z Foto-Mixu, który był ministarntem, a teraz walczy z kościołem i księżmi w stow. Racja ?

Dobra reklama, mnie zachęciłaby do głosowania na Mastka, gdyby nie to, że - głosuję na ludzi Palikota. I zachęcam do tego wszystkich wadowiczan.

No i muszę sam siebie zacytować :D Bo okazuje się, że Mastek startuje z listy Palikota. Fantastycznie. Czyli oddaję głos na niego i wszystkich do tego namawiam.
Cytować
-18 #70 fes 2011-09-01 00:58
@Edward Szkoda że nie startujecie ,razem z Mateuszem TY z LSD a Mateusz z ruchu Palikota , bo wtedy nie musiałbym głosować na .... jestem zawiedziony Edward i Mateusz , co całe życie Edwardzie będziesz w opozycji, nic nie zrobisz dla ludzi , pokaż swoje pięć minut bo widzę że znasz problemy ludu pracującego 1230 po czterdziestu latach pracy , z tego co wiem to już 20 lat jesteś w opozycji i pokaż mi czym możesz się pochwalić oprócz insynuacji i pomówień .To że Klinowski dostał 133 głosy to tylko zasługa że startował z Wspólnego Domu , liczba tych głosów jest porażająca , powiem wręcz zajebista
Cytować
-5 #71 PJanas 2011-09-01 02:45
Cytat:
czy Panom radnym z PO w Wadowicach nie jest wstyd,że ich szefem jest Kotarba gro ludzi mówi iż już nigdy nie zagłosuje na Platformę przez takie tuzy jak Kotarba i Hajnosz przecież to jest to samo co PIS ja też Platformie już dziękuje
Platforma Obywatelska to formacja, która w swojej otwartej formule i za sprawą demokratycznego procesu podejmowania decyzji pozwala na funkcjonowanie pod jednym szyldem różnych ludzi i różne środowiska. Aby moje słowa nie były czystą abstrakcją warto zwrócić jak pozornie odlegli są poglądowo Bartosz Arłukowicz i Jarosław Gowin.


Włąśnie dzięki takiemu charakterowi naszej partii, jesteśmy w stanie korzystać z autonomii Koła Radnych PO RP w Radzie Miejskiej Wadowic i podejmować samodzielne decyzje, nie zważając na rożnice zdań wewnątrz struktur powiatowych.

Cytat:
Dobrze pisaliście wcześniej, jedynym rozwiązaniem aby Kotarba nie został posłem jest głosowanie na młodego prawnika z listy PO - Roberta Maciaszka. To między nimi toczy się bój o trzeci mandat Platformy. KAŻDY głos w Wadowicach to bramka "na wyjeździe" strzelona przez Maciaszka - zabiera głos Kotarbie i dodaje prawnikowi, wiceburmistrzow i Chrzanowa.
Jeśli chodzi o analizę, której dokonal Kalis, to pragnę zauważyć, że nie jest możliwe, aby napisał to SK (lub ktoś z jego otoczenia). Prawda jest taka, iż każdy głos oddany na Roberta Maciaszka oddala SK od objęcia mandatu.

Listę PO RP w okręgu 12 tworzy wielu świetnych, kompetentnych i zaangażowanych ludzi, którzy dowiedli, że są w stanie zrobić w swoich środowiskach wiele dobrego. Po "wyposażeniu" w godność posła na Sejm Rzeczypospolite j Polskiej - jestem pewien, że zrobią wiele dobrego zarówno dla Wadowic, jak i dla Polski.

Wybór jest szerszy, niż tylko pomiędzy SK i kimś z innej partii - dlatego zachęcam do popierania kandydatów PO.

Pozdrawiam,

PJ
Cytować
+16 #72 j/23 2011-09-01 08:53
Panie Klinowski jeżeli księżna nie dała panu wystarczającej ,wyczerpującej odpowiedzi, niech pan wystąpi do Sądu Administracyjne go oni dadzą wyrok i po księżnej,
Cytować
+14 #73 KLECZANIN 2011-09-01 08:56
Czy ktoś widział na posiedzeniu radnych z Kleczy ,STOPĘ ,KUZONA, oni są tak aktywni jak rzecznik prasowy
Cytować
+9 #74 j/23 2011-09-01 09:14
czy radni którzy w czasie sesji rady mają być w pracy pobierają za ten okres pensję ,gdyż wielu radnych pracuje w budżetówce ,a my petenci nie mamy jak rozwiązać swych problemów
Cytować
+14 #75 Litwa 2011-09-01 09:23
Chcecie mieć posła, który biega po mieście jak gówniarz albo czerwony towarzysz i zrywa niewygodne naklejki czy plakaty?

Tak może robić tylko osoba z czerwonym życiorysem.

Ktoś się odniósł do 133 głosów na Klinowskiego. Kotarba miał blisko 400 mniej niż w 2006 więc można być spokojnym o jego klęskę wyborczą. Pomyślcie ledwo 700 osób zagłosowało na tego klakiera z wąsem w całych Wadowicach. Nie oszukasz towarzyszu wadowiczan mówiąc jak to wspaniale działasz bo właśnie owoce twej pracy cię zniszczą.

Przypomnę:
- jedyny budowniczy szpitala, który szpitala NIE CHCE!
- remont rynku każdy widzi i możesz towarzyszu wzorem irackich czy koreańkich kamratów mówić że białe jest czarne ale ludzie mają oczy i widzą betonową pustynię niestarannie wykonaną, odbiegającą od projektu i bez wymiany instalacji sanitarnej
- towarzysz Korarba tak broni dobrego imienia miasta, że każdą osobę zwracającą mu uwagę straszy sądem (niedawny przykład dziennikarki Gazery Krakowskiej)

Tak Stanisławie Kotarbo. Ludzie podnoszą się z kolan i chcą się cie pozbyć z Wadowic. Razem z tobą odejdą też stalinowskie metody sprawowania władzy.
Cytować
+14 #76 totimi 2011-09-01 09:27
Popieram Mateusza Klinowskiego,sz koda że nie startuje na posła.Głos oddam na partię Palikota.
Cytować
+5 #77 @video 2011-09-01 09:35
Cytuję PJanas:
@video

Jako Koło Radnych Platformy Obywatelskiej (Ja, Henryk Odrozek, Tomek Ramenda) zgłaszaliśmy wniosek o transmitowanie posiedzeń przez UM, niestety Ci sami radni, którzy nie chcą rozmawiać, nie chcą również żeby ich oglądano.

Kilka miesięcy temu pisałem o tym na WOnline.pl - www.wadowiceonline.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=629:koalicjaboisietransmisji&catid=60:polityka&Itemid=32

Pozdrawiam,
PJ


To trzeba to robić znowu i znowu, aż do znudzenia, wtedy to przegłosują dl przysłowiowego "świętego spokoju", żeby ten co w kółko o to wnioskuje i przedłuża im tę "męczącą" pracę w końcu się odczepił.
Cytować
+7 #78 bubble 2011-09-01 09:42
Cytuję Eis:
To się nadaje do nagłośnienia w mediach ogólnokrajowych! Kpina z prawa, kpina z mieszkańców.

Lizodupy i lenie głosują za wszystkim, co im zaproponują ciut sprytniejsi włodarze, tkwiąc w przekonaniu, że wypełniają misję społeczną. Szkoda tylko, że oglądając kolejną relację z sesji RM ma się wrażenie, że w opozycji jest tylko Mateusz Klinowski. Pozostali czasem jedynie zagłosują przeciw, ale absolutnie nie zabierają głosu w reakcji na skandaliczną kpinę z polskiego prawa.

Czyżby tej garstce, która ma ambicję być opozycją, brakowało przysłowiowego języka w gębie? Przecież to nie sztuka, komentować po wyjściu z UM, ale w trakcie tej żenady!


Jak masz komentować, skoro przewodniczący Cię zakzyczy i nie dopuści do słowa, albo w pośpiechu zamknie posiedzenie zanim zdążysz się odezwać. Poza tym komentuj, przyjdź na sesję i sam/a zabierz głos. Ciekawe czy uda Ci się coś powiedzieć.
Cytować
+10 #79 Wyborca 2011-09-01 09:46
Cytuję Ana:
cytat: "założę się, że szykują jakąś prowokację"... Panie Klinowski - naprawdę - niech Pan Uważa! To wbrew pozorom nie żart! Jestem niemal pewna, że już coś szykują!


Pewnie podrzucą Panu Klinowskiemu jakąś działeczkę marihuany albo czegoś gorszego i potem pozornie go nakryją, a zanim zdąży się zorientować, że coś mu wrzucili i zareagować to już będzie siedział - to byłoby w stylu wadowickich urzędasów - wystarczy spojrzeć co zrobili z kontrkandydatem Filipiakowej Robertem Szkutnikiem.
Cytować
+9 #80 Eduardo 2011-09-01 09:49
Cytuję fes:
@Edward Szkoda że nie startujecie ,razem z Mateuszem TY z LSD a Mateusz z ruchu Palikota , bo wtedy nie musiałbym głosować na .... jestem zawiedziony Edward i Mateusz , co całe życie Edwardzie będziesz w opozycji, nic nie zrobisz dla ludzi , pokaż swoje pięć minut bo widzę że znasz problemy ludu pracującego 1230 po czterdziestu latach pracy , z tego co wiem to już 20 lat jesteś w opozycji i pokaż mi czym możesz się pochwalić oprócz insynuacji i pomówień .To że Klinowski dostał 133 głosy to tylko zasługa że startował z Wspólnego Domu , liczba tych głosów jest porażająca , powiem wręcz zajebista


A co w tym dziwnego, że od 20 lat Pan Edward jest w opozycji, skoro od 17 lat działa ten sam układ (Ewa Filipiak)?
Cytować
+8 #81 Wyborca z Kleczy 2011-09-01 09:52
Cytuję KLECZANIN:
Czy ktoś widział na posiedzeniu radnych z Kleczy ,STOPĘ ,KUZONA, oni są tak aktywni jak rzecznik prasowy


Pan Kuzon i Pan Stopa są na sesjach, ale TYLKO SĄ.
Cytować
+6 #82 Edward Wyroba 2011-09-01 10:13
Cytuję fes:
(...) co całe życie Edwardzie będziesz w opozycji, nic nie zrobisz dla ludzi , pokaż swoje pięć minut bo widzę że znasz problemy ludu pracującego 1230 po czterdziestu latach pracy , z tego co wiem to już 20 lat jesteś w opozycji i pokaż mi czym możesz się pochwalić oprócz insynuacji i pomówień .(...)


Wiesz, powinno się to pozostwić bez komentarza i tak uczynię. Mam tylko dwie prośby:
1. Pochwal się swoimi sukcesami i nie anonimowo!
2. Podważ te moje... w twojej ocenie "insynuacje"!


Czekam z niecierpliwością!
Podobnie jak na proces wytoczony mi przez lokalną sitwę za cykl materiałów na
http://wadowice-vadowita.blog.onet.pl/, zatytułowanych: złodziejstwo na gminnym budżecie!
Bo tylko taki proces pokaże "sukcesy" lokalnej sitwy w... okradaniu Wadowiczan!
Cytować
+17 #83 Miłośnik magistratu 2011-09-01 11:22
Kuriozalne kuriozum!!!!!

Ludzie wreszcie muszą się otrząsnąć. Dobrze, że to pokazaliście. Każdy może teraz zobaczyć jaki tu mamy folwark kilku radnych. A znam niektórych osobiście i powiem Wam, drodzy czytelnicy, że zasługują oni na przymusowe roboty w kamieniołomie a nie na "rajcowanie"...się.

Klinu, masz moje poparcie. Walcz z ciemnogrodem wszystkimi dostępnymi sposobami. Jak będzie trzeba to fauluj... jak za starych dobrych czasów podczas meczy na Westerplatte albo "na ogólniaku" :-)

Mam także nadzieję, że w kolejnych wyborach samorządowych wyborcy skasują niektórych permanentnie. I oby była mnogość kandydatów na burmistrza bo coś tak czuję, że będzie zmiana.

A wtedy trzy czwarte magistratu powinno się bać, albo zwolnić.
Cytować
-2 #84 Eryk 2011-09-01 11:40
Dlatego 9 października zagłosuję na prawnika Maciaszka. Żeby zarazy pod nazwą "Kotarba" nie rozprzestrzenia ć na cały kraj. Myślę, że on sobie z pozycji posła z tą sitwą poradzi. W końcu to będzie w jego interesie, jako posła z naszego okręgu, a przede wszystkim - uczciwego młodego człowieka.
Cytować
+8 #85 korner2012 2011-09-01 11:48
VIII sesja trwała ok.503 sekund.
Z informacji w Dzienniku Polskim z dnia
1 września 2011 r. "radni" ostatni raz zebrali się w czerwcu 2011 r.Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi "dieta" radnego i ile pobrali za lipiec i sierpień 2011 r.
Prawdopodobnie mamy w Wadowicach rekord świata w przeliczeniu za jedną sekundę posiedzenia.War to to odnotować.
Cytować
+4 #86 normal 2011-09-01 12:11
DO PJanas-Mam nadzieje że wadowiccy wyborcy nie nabiorą się już na platforme.Właśn ie dlatego że PO "mieści" wszystkich,odle głych poglądowo i to nie pozornie,jak Pan napisał ale rzeczywiście.Ja rosław Gowin-właściwie powinien skończyć Seminarium Duchowne-zachow uje się jak rzecznik kościoła katolickiego a nie jak poseł.Bartosz Arłukowicz-zali czył wszystkie formacje lewicowe żeby wylądować w PO,na ciepłęj posadce.Dla mnie kompletnie niewiarygodny.A lbo ma się jakieś określone poglądy,albo się ich nie ma.Jak sie ich nie ma to wtedy właśnie ląduje się na PLATFORMIE.Ona wytrzyma gatunkowo wszystkich.Tak bardziej "na wage" niż na jakość.
Cytować
+5 #87 normal 2011-09-01 12:29
Mój komentarz nie dotyczy tylko Gowina i Arłukowicza,tyc h wymienił PJanas,więc o nich napisałem.Dotyc zy wszystkich "transferów"zmi eniających partie i poglądy jak "rękawiczki"w zależności od tego ,jaką korzyść im to przyniesie.Bagn o.
Cytować
+15 #88 majka 2011-09-01 14:01
Każda władza deprawuje,a władza absolutna w wykonaniu naszych włodarzy /zachowują się jak zaimportowani z Korei /zdeprawowała ich całkowicie.Urzę dnicy do komputerów i chwalmy rynek same peany u konkurencji.
Cytować
+7 #89 Hefajstos 2011-09-01 15:03
Cały czas myślę, jak namówić media ogólnopolskie - a zwłaszcza telewizję - na zrobienie reportażu o wadowickiej sitwie. Jak dotrzeć do np. pani Jaworowicz? Może ktoś ma pomysł. To dopiero były program... I chyba to właśnie zniszczyłoby tę sitwę od razu.
Cytować
+5 #90 Dziadek 2011-09-01 15:23
Cytuję Hefajstos:
Cały czas myślę, jak namówić media ogólnopolskie - a zwłaszcza telewizję - na zrobienie reportażu o wadowickiej sitwie. Jak dotrzeć do np. pani Jaworowicz? Może ktoś ma pomysł. To dopiero były program... I chyba to właśnie zniszczyłoby tę sitwę od razu.


Tak sobie myślę, że nie byłoby to takie trudne ale wymagałoby włożenia trochę swojego trudu. Na zebranie kompromitujacej sitwę dokumentacji oraz około 5, może 7 osób, które pojechałyby z tym do Warszawy.
Cytować
+4 #91 Hefajstos 2011-09-01 16:56
Dziadku - do kogo należy się zwrócić? Edward Szpilkousty na pewno ma sporą dokumentację... Do Warszawy - chetnie pojadę...
Cytować
+6 #92 Dziadek 2011-09-01 17:51
Cytuję Hefajstos:
Dziadku - do kogo należy się zwrócić? Edward Szpilkousty na pewno ma sporą dokumentację... Do Warszawy - chetnie pojadę...


Podejrzewam, że tak bo przecież dużo pokazał na blogu i w tych filmikach. Nie wiemy co mają radni? Np. Klinowski, Petek, Odrozek? Sporo może mieć też pan Mlost i pan Jurczak. Byłaby też potrzeba odwiedzenia pana Bolesława Kota i tej kasjerki, którą zwolnili i oskarżyli o kradzież chociaż podatek drogowy kradła inna. No i pana, któremu prokurator stawia podejrzany do sprawy przy Karmelickiej. Chyba nazywa się Pyka?
I pewnie kilku z nich też pojechałoby do pani Jaworowicz?
Cytować
+9 #93 Hefajstos 2011-09-01 18:44
Mam mnóstwo czasu(dzięki działaniom sitwy...) - i chętnie podejmę się organizacji. Jedyne, czego potrzebuję, to wskazówki...
Cytować
+2 #94 Wyborca 2011-09-01 18:55
Cytuję Dziadek:
Cytuję Hefajstos:
Cały czas myślę, jak namówić media ogólnopolskie - a zwłaszcza telewizję - na zrobienie reportażu o wadowickiej sitwie. Jak dotrzeć do np. pani Jaworowicz? Może ktoś ma pomysł. To dopiero były program... I chyba to właśnie zniszczyłoby tę sitwę od razu.


Tak sobie myślę, że nie byłoby to takie trudne ale wymagałoby włożenia trochę swojego trudu. Na zebranie kompromitujacej sitwę dokumentacji oraz około 5, może 7 osób, które pojechałyby z tym do Warszawy.

Cytuję Dziadek:
Cytuję Hefajstos:
Dziadku - do kogo należy się zwrócić? Edward Szpilkousty na pewno ma sporą dokumentację... Do Warszawy - chetnie pojadę...


Podejrzewam, że tak bo przecież dużo pokazał na blogu i w tych filmikach. Nie wiemy co mają radni? Np. Klinowski, Petek, Odrozek? Sporo może mieć też pan Mlost i pan Jurczak. Byłaby też potrzeba odwiedzenia pana Bolesława Kota i tej kasjerki, którą zwolnili i oskarżyli o kradzież chociaż podatek drogowy kradła inna. No i pana, któremu prokurator stawia podejrzany do sprawy przy Karmelickiej. Chyba nazywa się Pyka?
I pewnie kilku z nich też pojechałoby do pani Jaworowicz?


Video reportaż też można zrobić tylko trzeba by przygotować szczegółowy scenariusz i plan tego reportażu. Co do pani Jaworowicz to adres mailowy jest dostępny w internecie. Pozostaje kwestia zainteresowania jej tym problemem.
Cytować
+7 #95 gregory 2011-09-01 19:49
Stare porzekadło głosi jak se pościeli tak się wyśpisz! Zatem oddając głosy na ciemnotę musimy ponieść konsekwencje. Na nasze szczęście (ludzi wykształconych) mamy radnego Klinowskiego,kt óremu nie jest obca wiedza o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Sugerowałbym, aby Pani Burmistrz podniosła poprzeczkę edukacyjną, a wówczas nie będzie miała problemu z czytaniem ze zrozumieniem!!!
Pozdrawiam serdecznie
Cytować
-7 #96 Cyprian 2011-09-01 20:32
Cytuję Porwis:


3. Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien przewidywać:

1. przyjęcie przez Radę Miejską protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się 7 dni przed terminem obrad w Biurze Rady Miejskiej;

2. zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych;

3. informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


Porwisie sądzę z Twojego postu, że nie umiesz czytać ze zrozumieniem, zresztą tak samo jak cała 7 radnych, którzy nie wiedzą co to jest sesja nadzwyczajna. W przytoczonym przez Ciebie Porwisie fragmencie cytujesz z Regulaminu Rady co powinno znajdować się w porządku obrad sesji zwyczajnej, czyli drodzy zaciekle komentujący na wadowiceonline interpelacje i zapytania zgodnie z podpunktem 2 są częścią sesji zwyczajnej, a nie nadzwyczajnej, czyli takiej jaka odbyła się w poniedziałek.

PS Wiem że prawda Was zaboli, dlatego możecie mnie zminusować do woli.
Cytować
+3 #97 Głos dla Palikota 2011-09-01 20:58
Głosuję na Mastka z Andrychowa - jest na liście Ruchu Palikota. Na wadowice24 pojawiły się komentarze sugerujące, że pan Klinowski oczekiwał umieszczenia go na liście, itd. itd....Mojego komentarza, oczywiście, nie zamieszczono. Tam trwa prawdziwa, najbardziej obrzydliwa, kampania wyborcza.
Cytować
+6 #98 Hefajstos 2011-09-02 00:37
Cyprian, piszesz tak, jakby w czasie sesji zwyczajnej jakiekolwiek interpelacje były rozpatrywane. A może potrafisz wytłumaczyć, w jakim celu została zwołana owa nadzwyczajna sesja?
Cytować
-3 #99 Eryk 2011-09-02 01:22
Nie, nie, nie, nie ma co marnować głosu na partie, które do sejmu nie wejdą. PO ma w naszym okręgu "pewne" 3 mandaty i o ten trzeci walka toczy się między Kotarbą a Maciaszkiem. Los Stanisława Kotarby leży w ręku wyborców z Wadowic.
Cytować
-1 #100 Hefajstos 2011-09-02 07:39
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,10217369,Dwie_dyrektorki_i_awantura_w_podstawowce_na_Zakrzowie.html

Przeczytajcie sobie... czyż nie mówie, że całą Polska jest taka sama?
Cytować
-12 #101 Edoo 2011-09-02 08:02
Mam dla was dobrą wiadomość.
Otwarty został przejazd przez wadowicki rynek. Jechałem dzisiaj rano i jestem mile zaskoczony. Rynek jest piekny. Po co było robić tyle szumu. Kostka jest O.K., a chodniki znacznie szersze i wygodniejsze od starych. No muszę przyznać piątkę z plusem. Te słupki bezpiecznikowe też są eleganckie.
Nigdy nie przypuszczałem, że będzie tak reprezentacyjni e. Przy okazji zostały rozładowane korki na spadzistej.
Cytować
+6 #102 Edward Wyroba 2011-09-02 08:24
Cytuję Wyborca:
Video reportaż też można zrobić tylko trzeba by przygotować szczegółowy scenariusz i plan tego reportażu. Co do pani Jaworowicz to adres mailowy jest dostępny w internecie. Pozostaje kwestia zainteresowania jej tym problemem.


Odnoszę wrażenie, chociaż może się mylę, że to podpowiedź, która z góry zakada fiasko dla takiej inicjatywy.

Jak ktoś słusznie napisał, tylko bezpośredni kontakt z panią Jaworowicz może przynieść oczekiwany efekt!
A więc zainteresowanie materiałami, na sam początek pani Jaworowicz, a w konsekwencji władz tego państwa na szczeblu centralnym

Wysłanie w dzisiejszych czasach czegokolwiek do dziennikarza na adres mailowy można porównać z wyrzuceniem sprawy do kosza. Wszak problemy ludzi krzywdzonych przez władzę skrzynki mailowe dziennikarzy przepełniają, bo sami dziennikarze nie są wstanie wszystkich tych spraw ani analizować ani monitorować!
Dlatego jeżeli inicjatywa ma mieć jakikolwiek sens i odnieść pożądany skutek, musi "się trafić" przed doblicze pani Jaworowicz!

No i jak już napisałem do Hefajstosa - omyłkowo w innym wątku - służę pomocą i materiałami.
Cytować
-3 #103 dobre.... 2011-09-02 08:42
Cytuję Edward:
Cytuję Wyborca:
Video reportaż też można zrobić tylko trzeba by przygotować szczegółowy scenariusz i plan tego reportażu. Co do pani Jaworowicz to adres mailowy jest dostępny w internecie. Pozostaje kwestia zainteresowania jej tym problemem.


Odnoszę wrażenie, chociaż może się mylę, że to podpowiedź, która z góry zakada fiasko dla takiej inicjatywy.

Jak ktoś słusznie napisał, tylko bezpośredni kontakt z panią Jaworowicz może przynieść oczekiwany efekt!
A więc zainteresowanie materiałami, na sam początek pani Jaworowicz, a w konsekwencji władz tego państwa na szczeblu centralnym

Wysłanie w dzisiejszych czasach czegokolwiek do dziennikarza na adres mailowy można porównać z wyrzuceniem sprawy do kosza. Wszak problemy ludzi krzywdzonych przez władzę skrzynki mailowe dziennikarzy przepełniają, bo sami dziennikarze nie są wstanie wszystkich tych spraw ani analizować ani monitorować!
Dlatego jeżeli inicjatywa ma mieć jakikolwiek sens i odnieść pożądany skutek, musi "się trafić" przed doblicze pani Jaworowicz!

No i jak już napisałem do Hefajstosa - omyłkowo w innym wątku - służę pomocą i materiałami.


szczególnie, że ostatnio w każdym programie Jaworowicz widzę pisowskiego eksperta (n/b świetnego prawnika) i współzałożyciel a tej partii.
Cytować
+9 #104 @Cyprian 2011-09-02 09:19
Cytuję Cyprian:
Cytuję Porwis:


3. Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien przewidywać:

1. przyjęcie przez Radę Miejską protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się 7 dni przed terminem obrad w Biurze Rady Miejskiej;

2. zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych;

3. informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


Porwisie sądzę z Twojego postu, że nie umiesz czytać ze zrozumieniem, zresztą tak samo jak cała 7 radnych, którzy nie wiedzą co to jest sesja nadzwyczajna. W przytoczonym przez Ciebie Porwisie fragmencie cytujesz z Regulaminu Rady co powinno znajdować się w porządku obrad sesji zwyczajnej, czyli drodzy zaciekle komentujący na wadowiceonline interpelacje i zapytania zgodnie z podpunktem 2 są częścią sesji zwyczajnej, a nie nadzwyczajnej, czyli takiej jaka odbyła się w poniedziałek.

PS Wiem że prawda Was zaboli, dlatego możecie mnie zminusować do woli.


Nadzwyczajna sesja Rady rózni się od zwyczajnej tylko trybem jej zwołania - i niczym innym, powołanie się na sesję zwyczajną nie zmienia faktu, że te punkty powinny się znaleźć również na sesji nadzwyczajnej - robienie wielkiego halo z nazwy to zwykłe mydlenie oczu wyborcom więc nie mydl tylko się Cyprianie sam naucz czym jest sesja nadzwyczajna.
Cytować
+5 #105 Wyborca 2011-09-02 09:22
Cytuję Edward:
Cytuję Wyborca:
Video reportaż też można zrobić tylko trzeba by przygotować szczegółowy scenariusz i plan tego reportażu. Co do pani Jaworowicz to adres mailowy jest dostępny w internecie. Pozostaje kwestia zainteresowania jej tym problemem.


Odnoszę wrażenie, chociaż może się mylę, że to podpowiedź, która z góry zakada fiasko dla takiej inicjatywy.

Jak ktoś słusznie napisał, tylko bezpośredni kontakt z panią Jaworowicz może przynieść oczekiwany efekt!
A więc zainteresowanie materiałami, na sam początek pani Jaworowicz, a w konsekwencji władz tego państwa na szczeblu centralnym

Wysłanie w dzisiejszych czasach czegokolwiek do dziennikarza na adres mailowy można porównać z wyrzuceniem sprawy do kosza. Wszak problemy ludzi krzywdzonych przez władzę skrzynki mailowe dziennikarzy przepełniają, bo sami dziennikarze nie są wstanie wszystkich tych spraw ani analizować ani monitorować!
Dlatego jeżeli inicjatywa ma mieć jakikolwiek sens i odnieść pożądany skutek, musi "się trafić" przed doblicze pani Jaworowicz!

No i jak już napisałem do Hefajstosa - omyłkowo w innym wątku - służę pomocą i materiałami.


To prawda, faktycznie nie pomyslałem o tym. Dziekuję za zwrócenie uwagi :)
Cytować
-9 #106 Witek K... 2011-09-02 09:30
Cytuję Edoo:
Mam dla was dobrą wiadomość.
Otwarty został przejazd przez wadowicki rynek. Jechałem dzisiaj rano i jestem mile zaskoczony. Rynek jest piekny. Po co było robić tyle szumu. Kostka jest O.K., a chodniki znacznie szersze i wygodniejsze od starych. No muszę przyznać piątkę z plusem. Te słupki bezpiecznikowe też są eleganckie.
Nigdy nie przypuszczałem, że będzie tak reprezentacyjnie. Przy okazji zostały rozładowane korki na spadzistej.


Mam podobne odczucia. Rzeczywiście czasami lepiej w spokoju poczekać na efekt finalny niż krytykować przedwcześnie.
Cytować
+10 #107 Hefajstos 2011-09-02 09:49
Cytuję Edoo:
Mam dla was dobrą wiadomość.
Otwarty został przejazd przez wadowicki rynek. Jechałem dzisiaj rano i jestem mile zaskoczony. Rynek jest piekny. Po co było robić tyle szumu. Kostka jest O.K., a chodniki znacznie szersze i wygodniejsze od starych. No muszę przyznać piątkę z plusem. Te słupki bezpiecznikowe też są eleganckie.
Nigdy nie przypuszczałem, że będzie tak reprezentacyjnie. Przy okazji zostały rozładowane korki na spadzistej.Gratuluję. Świetny dowcip. Że też mi brakuje takiego poczucia humoru...
Cytować
+11 #108 Wnuczek 2011-09-02 10:03
Cytuję Witek K...:
Cytuję Edoo:
Mam dla was dobrą wiadomość.
Otwarty został przejazd przez wadowicki rynek. Jechałem dzisiaj rano i jestem mile zaskoczony. Rynek jest piekny. Po co było robić tyle szumu. Kostka jest O.K., a chodniki znacznie szersze i wygodniejsze od starych. No muszę przyznać piątkę z plusem. Te słupki bezpiecznikowe też są eleganckie.
Nigdy nie przypuszczałem, że będzie tak reprezentacyjnie. Przy okazji zostały rozładowane korki na spadzistej.


Mam podobne odczucia. Rzeczywiście czasami lepiej w spokoju poczekać na efekt finalny niż krytykować przedwcześnie.


świetna robota !! chłopaki a teraz wracajcie do pracy bo petenci w urzędzie czekają wódz jest z was dumny
Cytować
+7 #109 Hefajstos 2011-09-02 10:04
Jakże łatwo niektórych kupić... Wystarczy trochę blichtru podlanego pozorami i już... Że pod gładką skorupą wrze - tego wolimy nie dostrzegać. Na pięknym rynku niedługo zaśmierdzą fekalia. I wystarczy mały spacer do którejś z pobliskich wsi, aby w całkiem innym świecie się znaleźć - ścieki płyną tam wzdłuż...drogi? Nie ważę się tego tak nazwać.
Wielkie miasta indyjskie o wspaniałych centrach pełnych błyszczących, bogatych wystaw sklepowych otacza zwykle gęsty pierścień slumsów - liczba ich mieszkańców znacznie przekracza tę z centrum. Który świat jest prawdziwy? Wygodnie jest widzieć ten ładniejszy...
Cytować
+5 #110 Hefajstos 2011-09-02 10:09
Cytuję:
Podobnie jak na proces wytoczony mi przez lokalną sitwę za cykl materiałów na wadowice-vadowi ta.blog.onet.pl /, zatytułowanych: złodziejstwo na gminnym budżecie!
Bo tylko taki proces pokaże "sukcesy" lokalnej sitwy w... okradaniu Wadowiczan!

Edwardzie własnie dlatego nie doczekasz się na proces!
Cytować
+1 #111 korner2012 2011-09-02 11:48
Internauci!
Pomysł z Panią Jaworowicz jest niepoważny.
Co Ona może zrobić?
Nawet gdyby nagłośniona została sprawa to co to da?
Trzeba zbierać dowody działania niezgodnego z prawem i tylko na tej podstawie można skończyć z towarzystwem wzajemnej adoracji w Wadowicach.
Nagłośnienie nic nie przyniesie dobrego a jedynie może ich umocnić.
Zdrowe odruchu obrony demokracji , które się pojawiają w naszym mieście zostaną
zniszczone bezpowrotnie. Podaję moje sugestie do przemyślenia.
Cytować
+11 #112 WIDZIAŁEM RADY CIEŃ 2011-09-02 12:24
Cytuję Edoo:
Mam dla was dobrą wiadomość.
Otwarty został przejazd przez wadowicki rynek. Jechałem dzisiaj rano i jestem mile zaskoczony. Rynek jest piekny. Po co było robić tyle szumu. Kostka jest O.K., a chodniki znacznie szersze i wygodniejsze od starych. No muszę przyznać piątkę z plusem. Te słupki bezpiecznikowe też są eleganckie.
Nigdy nie przypuszczałem, że będzie tak reprezentacyjnie. Przy okazji zostały rozładowane korki na spadzistej.


TO WSPANIALE (POMIJAJĄC KOSZTY) A
KANALIZACJA JEST ??????
CZY DALEJ ŚREDNIOWIECZE ?
BO POWIEM CI SZCZERZE MAM W DUPIE JAKA JEST KOSTKA SKORO GÓWNO LECI DO ZIEMI
CZAISZ?
A KASA ZA ŚCIEKI PRZEZ SPOŁKE MIASTA JEST POBIERANA OD LAT
WIEC MUSZE PRZYZNAĆ MINUS 5 ĆWOKU Z UM.
Cytować
+8 #113 Hefajstos 2011-09-02 13:13
Korner - a mnie się zdaje, że własnie nagłośnienia sitwa boi się najbardziej. Bo co z tego, że dowody są - jak na ich podstawie dalej walczyć? Do sądu się udać? Ja mam już to za sobą...I wiem, że efekt zaden. A wszyscy "spoza" są zapatrzeni w zachwycie na papieskie miasto, gdzie, wydawałoby się, sam duch JPII do prawości zobowiązuje. A może masz jakiś inny pomysł? Czy niesłuszna jest nadzieja, że nagłośnienie spowoduje interwencję najwyższych władz państwowych i uruchomi mechanizmy kontroli? (CBA,NIK)
Cytować
+8 #114 wyborca 2011-09-02 13:43
@Cyprian

wskaż mi proszę regulamin sesji nadzwyczajnej????

otóż nie ma takiego! więc po co to pyszczenie?
Cytować
+13 #115 Ancymon Ancymon 2011-09-02 15:15
A TAK NA MARGINESIE ,NAJWAŻNIEJSZE JEST TO ŻE Z SESJI NA SESJE RADNI(NIEKTÓRZY )I UM -KOMPROMITUJĄ SIE ,LUDZIE WRESZCIE WIDZA CO TAK NAPRAWDĘ SIE DZIEJE A SESJA 8 MINUTOWA TO DOPIERO POCZĄTEK TEGO CO ZACZYNA WYCHODZIĆ Z NASZYCH MIEJSCOWYCH PROMINENTÓW I POMYŚLEĆ ZE ŻYLI JAK U PANA BOGA ZA KOŚCIOŁEM W RYNKU
BEZ WZGLĘDU NA OCENY PRZYDUPASÓW Z UM TO I TAK SESJE ORAZ INNE RZECZY SA JUŻ FAKTEM KTÓRY PRZYBLIŻA NAS DO NIE DOŚCIGŁEJ I NIE UCHWYTNEJ DLA SWOICH WYBORCÓW FILIPIAKOWEJ I JEJ NAJBLIŻSZYCH KTÓRZY NAWET UNIKAJĄ LUDZI NA CO DZIEŃ ...

KOPARKOWY KTORY ZDOBYŁ NAJMNIEJ GŁOSÓW ZOSTAŁ PORAZ PONOWNY PRZEWODNICZĄCYM RADY TO TERAZ JUZ WIECIE DO CZEGO SŁUZA WYBORCY

PROPONOWAŁ BYM NAPISAĆ SZCZEGÓŁOWO O KAPARKOWYM :lol: BO JEGO HISTORIA OPOZYCYJNA JEST PO POROSTU ŻAŁOSNA POPYCHADŁO!!! ZRESZTĄ CHYBA NIE MIELIŚMY ZŁUDZEŃ PATRZĄC NA NIEGO PODCZAS TYCH SESJI
PANOWIE Z WĄSAMI DEKADA WSTECZ I EWKA WEŹCIE KLEJ I ROZKLEJAĆ PLAKATY !!!!

HISTORIA LUBI ZATACZAĆ KOŁO :lol:
Cytować
+10 #116 Nauczyciel 2011-09-02 18:56
Cytuję korner2012:
Internauci!
Pomysł z Panią Jaworowicz jest niepoważny.
Co Ona może zrobić?
Nawet gdyby nagłośniona została sprawa to co to da?
Trzeba zbierać dowody działania niezgodnego z prawem i tylko na tej podstawie można skończyć z towarzystwem wzajemnej adoracji w Wadowicach.
Nagłośnienie nic nie przyniesie dobrego a jedynie może ich umocnić.
Zdrowe odruchu obrony demokracji , które się pojawiają w naszym mieście zostaną
zniszczone bezpowrotnie. Podaję moje sugestie do przemyślenia.


Nie masz racji. Ja wygrałem w sądzie z jedną dyrektorką szkoły i co z tego? Cisza w eterze i nikt oprócz z zainteresowanyc h o tym nie wie. Ona stwierdziła, że to moja wina, że sprawę przegrała bo to była moja apelacja a nie jej. Ja nie mam pracy a a ona dalej jest dyrektorką. Ma się dobrze i nadal w d.pie ma prawo, prawdę i ludzką krzywdę.
Cytować
+6 #117 Nick 2011-09-02 21:20
http://inicjatywawadowice.pl/?p=116
Warto obejrzeć. Myślałem, że nie wystarczy mi cierpliwości. Jednak wystarczyło.
Cytować
+10 #118 Hefajstos 2011-09-03 07:32
Nauczycielu - więcej jest takich osób. dlatego właśnie trzeba uderzyć do mediów ogólnopolskich i sprawę nagłosnic. Inaczej - będa nam igrać na nosie mimo korzystnych wyroków sądowych.
Cytować
-6 #119 korner2012 2011-09-04 11:47
Pamiętajcie "psy szczekają" karawana idzie dalej" - mój komentarz do pomysłu z Jaworowicz.
Cytować
+5 #120 @korner2012 2011-09-04 18:51
Cytuję korner2012:
Pamiętajcie "psy szczekają" karawana idzie dalej" - mój komentarz do pomysłu z Jaworowicz.


Dlatego oprócz szczekania oczywiście trzeba gryźć, ale samo gryzienie bez szczekania w Wadowicach jest nieskuteczne, bo blizny po ugryzieniu się owija szczelną bawełną.
Cytować
+9 #121 lingwistka 2011-09-04 18:57
Wystarczająca "ilość" czy wystarczająca liczba?
Panu Przewodniczącem u albo brakuje podstawowej wiedzy na temat swojego ojczystego języka albo z premedytacją traktuje Radnych jak bezwolną masę.
Ilość to może być wody albo kleju, a nie osób. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne się kłaniają Panie Przewodniczący.
Cytować
+6 #122 g. 2011-09-04 20:42
Filipiakowa po polsku mówić nie potrafi, to Szczur ma umieć? Przykład idzie z góry.
Cytować
+4 #123 korner2012 2011-09-04 20:42
I o to mi chodziło, aby rozpoczęła się dyskusja : jak osiągnąć cel?
@korner2012 : szczekanie jeszcze szybciej milknie niż gryzienie
Dziwię się , że tak mało uczestniczy w dyskusji a o ile mniej jeszcze wie o zaistniałej sytuacji.
Za chwile usłyszymy , że kilku szczekaczy
robi aferę w Wadowicach i co dalej bez dowodów ? Opozycja zniknie z firmamentu Wadowic.O tym napisałem ,że "oni"zostaną umocnieni.
do Nauczyciela:
Czy wykorzystałeś wszystkie środki prawne? Wygrałeś z dyrektorem , trzeba wygrać z "władzą"zwierzc hnią. Są jeszcze inne środki prawne poza Wadowicami.
Cytować
+3 #124 Hefajstos 2011-09-04 20:48
korner2012 - to co wobec tego proponujesz? Dalej to znosić? To chyba najgorsze rozwiązanie...
Cytować
+5 #125 Hefajstos 2011-09-05 00:01
korner2012: w szkole w Kleczy dyrektorka zwolniła pewnego pieknego dnia az czterech nauczycieli. Dwóch poszło do sądu, jeden w drugiej instancji wygrał. Dyrektorka nawet nie wykonała wyroku sądu (zatrudnienie na tych samych warunkach), a po roku - zwolniła tego nauczyciela... I co Ty na to? Jak jeszcze można sie bronić przed takim bezprawiem?
Cytować
+6 #126 Dziadek 2011-09-05 07:22
Cytuję Hefajstos:
korner2012: w szkole w Kleczy dyrektorka zwolniła pewnego pieknego dnia az czterech nauczycieli. Dwóch poszło do sądu, jeden w drugiej instancji wygrał. Dyrektorka nawet nie wykonała wyroku sądu (zatrudnienie na tych samych warunkach), a po roku - zwolniła tego nauczyciela... I co Ty na to? Jak jeszcze można sie bronić przed takim bezprawiem?


I dlatego trzeba tych wszystkich ludzi zmobilizować, zebrać materiały i pojechać do pani Jaworowicz. Trzeba całej Polsce pokazać jak Filipiakowa z łańcuszkiem własnego układu niszczy ludzi i miasto, deklarując jednocześnie pełną wierność Janowi Pawłowi II!
Cytować
+5 #127 korner2012 2011-09-05 10:47
#125,#126
ŻYCZĘ SUKCESU.
Cytować
+5 #128 Dziadek 2011-09-05 13:34
Cytuję korner2012:
#125,#126
ŻYCZĘ SUKCESU.


Postaramy się nie zawieść!
Cytować
+9 #129 Część 2 2011-09-06 18:18
"Zawsze można napisać skargę czy coś w tym rodzaju" - słowa przewodnicząceg o rady, Polska, 2011. Wadowice, papieskie miasto.
Panie Mateuszu, wytrwałości. Wspieramy Pana jak możemy.
Cytować
+8 #130 Nauczyciel 2011-09-06 21:56
Cytuję Część 2:
"Zawsze można napisać skargę czy coś w tym rodzaju" - słowa przewodniczącego rady, Polska, 2011. Wadowice, papieskie miasto.
Panie Mateuszu, wytrwałości. Wspieramy Pana jak możemy.


Taa... jasne. Skargę, niby do kogo? Pisanie skargi na burmistrz do Pana Szczura to prawie jak pisanie skargi na nia do niej samej. Jest to tak samo "mądre" rozwiązanie jak pisanie odwołania do dyrektora szkoły na zastosowaną przez niego karę. Z góry wiadomo, że je odrzuci. Ten układ trzeba zniszczyć z zewnątrz, bo w środku nic i nikt nie ma szans.
Cytować
+6 #131 Część 2 2011-09-07 21:46
Ale ten filmik przejdzie do historii Wadowic :)
Cytować
+4 #132 Historyk 2011-09-08 07:59
"Adolf Hitler, dzięki rozporządzeniu prezydenta Rzeszy wydanym po pożarze budynku Reichstagu, zastraszając przeciwników politycznych i opozycję doprowadził do uchwalenia przez Reichstag (parlament niemiecki) Ustawy w Celu Pomocy Narodowi i Państwu w Potrzebie (niem. Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich), zwanej w niemieckiej historiografii Ustawą o Pełnomocnictwac h (niem. Ermächtigungsge setz). Zaowocowało to przejęciem pełnej władzy, w ten sposób że wspomnianą ustawą parlament przekazywał rządowi Rzeszy kierowanemu przez Hitlera swą moc ustawodawczą".

źródło: wikipedia

Ciekawe kiedy podobny projekt uchwały na rzecz burmistrza padnie na sesji Rady w Wadowicach - w praktyce już prawie tak jest.
Cytować
+8 #133 Jakub Jerzy Jaglarz 2011-09-11 20:06
Zasadniczo: pani Filipiak, pan Szczur oraz Mister Universum Kotarba ośmieszają od dawna siebie jak i wyborców, którzy na nich głosowali. Brak znajomości języka ojczystego jest ewidentnym tego dowodem, a jedną zbrodnię popełniają oni nagminnie i z tego powodu powinni zostać oni jak i wszyscy im podobni podani pod sąd przed Trybunałem Konstytucyjnym:

Art. 30. Konstytucji RP mówi:

"Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych."


Art. 32. tejże samej Konstytucji:


1.Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.


Art. 53. również tejże Konstytucji:

1.Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2.Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

3.Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4.Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

5.Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

6.Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczen ia w praktykach religijnych.

7.Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
Cytować
+9 #134 Jakub Jerzy Jaglarz 2011-09-11 20:10
Do poprzedniego komentarza dodam, iż od dawna w UM praktykuje się bardzo prostą zasadę: "Kto nie z nami, tego można zgnoić!"

Pozdrawiam pana Wyrobę, pana Jurczaka, pana Klinowskiego oraz pana Petka!
Cytować
+1 #135 korner2912 2011-09-26 21:34
DLA PRZYPOMNIENIA!D o Dziadka i Hefajstosa.
#111 korner2012 2011-09-02 11:48
Internauci!
Pomysł z Panią Jaworowicz jest niepoważny.
Co Ona może zrobić?
Nawet gdyby nagłośniona została sprawa to co to da?
Trzeba zbierać dowody działania niezgodnego z prawem i tylko na tej podstawie można skończyć z towarzystwem wzajemnej adoracji w Wadowicach.
Nagłośnienie nic nie przyniesie dobrego a jedynie może ich umocnić.
Zdrowe odruchu obrony demokracji , które się pojawiają w naszym mieście zostaną
zniszczone bezpowrotnie. Podaję moje sugestie do przemyślenia.
CO DAJĄ DZIAŁANIA BEZ TWARDYCH DOWODÓW.
Cierpi tylko jeden.Oni tylko na to czekają.
Cytować
+3 #136 kuontu 2011-09-29 12:50
najlepszy chyba z możliwych komentarzy:
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.