Wolontariusze naszego regionu mieli okazję do wzajemnego poznania się zaprezentowania swojej działalno
III Wadowicka Gala Wolontariatu za nami

Wolontariusze naszego regionu mieli okazję do wzajemnego poznania się zaprezentowania swojej działalności na III Wadowickiej Gali Wolontariatu, która odbyła się w środę (14.11)  w Wadowickim Centrum Kultury.

Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach w ramach projektu “Wolontariusze – to My!” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W imprezie wzięło udział ponad 150 osób z 21 szkolnych kół wolontariatu wraz z opiekunami oraz osoby zainteresowane pracą wolontariacką. Podczas trzeciej już edycji regionalnej gali mieli okazję spotkać się i poznać wolontariusze powiatu wadowickiego i powiatu oświęcimskiego.

W WCK gościliśmy przedstawicieli następujących kół wolontariatu:

1.    Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu
2.    Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
3.    Koło Wolontariatu działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
4.    Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
5.    Koło Wolontariatu „Warto Pomagać” działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym
6.    Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Łączanach
7.    Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce
8.    Koło Wolontariatu działające przy Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach
9.    Koło Wolontariatu „Caritas” działające przy Szkole Podstawowej im. Poległych za Ojczyznę w latach 1939-1945 w Wysokiej
10.    Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach
11.    Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie
12.    Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie
13.    Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach
14.    Koło Wolontariatu działające przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie
15.    Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku
16.    Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy
17.    Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach  
18.    Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Tomicach   
19.    Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie  
20.    Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Choczni   
21.    Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach  

Szkolne centra i koła wolontariatu z naszego terenu miały okazję do wzajemnej integracji i wymiany doświadczeń. Wspólne spotkanie zainspirowało wolontariuszy do nowych działań, ułatwiło planowanie działań partnerskich między szkołami i organizacjami pozarządowymi na większą skalę oraz pozwoliło na szerszą prezentację osiągnięć wolontariuszy. Spotkanie było okazją do promowania wolontariatu w środowisku lokalnym i przybliżenia Małopolanom idei wolontariatu i inspirowania młodzieży do działania.

Każda szkoła, która wzięła udział w gali otrzymała upominki – gadżety przygotowane w ramach projektu oraz oraz publikacje związane z wolontariatem.

Impreza była częścią projektu “Wolontariusze – to My!” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jego celem jest popularyzacja i rozwój idei wolontariatu wśród młodzieży oraz integracja środowiska wolontariuszy Powiatów Wadowice i Oświęcim w Małopolsce Zachodniej poprzez działania informacyjno-promocyjne, organizację spotkań szkoleniowych w szkołach oraz gali promującej wolontariat w 2018.

(MP)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.