Gimpel walczy o uczniów

Gimnazjaliści z naszego regionu odliczają już powoli dni do nadchodzących egzaminów. To właśnie ich wynik ma zadecydować o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Decyzja dość trudna, a co ważniejsze – mogąca zaważyć na całym przyszłym życiu.  Dochodzi do całkiem poważnych rozterek: liceum, technikum? A może zawodówka? Licealiści z I LO im. M. Wadowity postanowili rozwiać wątpliwości swoich gimnazjalnych kolegów i aktywnie zachęcali do wybrania właśnie tej, a nie innej szkoły.

Gimnazjaliści z naszego regionu odliczają już powoli dni do nadchodzących egzaminów. To właśnie ic

Wadowickie I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity zostało uznane za jedno z najlepszych liceów w Małopolsce. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanym przez Perspektywy oraz Rzeczpospolitą, ogłoszonym 12 stycznia br., "Gimpel" zajął 8 miejsce wśród najlepszych liceów w Małopolsce.

Wadowickie I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity zost
Po co nam tolerancja? W „Gimplu” wiedzą najlepiej...

Trwa dobra passa młodych dziennikarzy z pisma liceum wadowickiego „Peryskop”. Po raz kolejny sięgnęli oni po najwyższe laury, tym razem w konkursie na esej publicystyczny, ogłoszonym przez Fundację Edukacyjną Centrum Żydowskie w Oświęcimiu (specjalizującą się w szkoleniach i programach antydyskryminacyjnych) pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Trwa dobra passa młodych dziennikarzy z pisma liceum wadowickiego „Peryskop”. Po raz kolejny sięgn

Marzena Maj, podopieczna mgr Henryka Odrozka z Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, okazała się najlepsza w konkursie literackim na temat kształcenia i rozwijania się przez całe życie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, otrzymując nagrodę za pracę pt. „Podróż jako metafora twórczego życia”.

Marzena Maj, podopieczna mgr Henryka Odrozka z Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowi