Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty wręczył akt powołania dyrektorom, którzy zostali w
W Kalwarii rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów szkół

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty wręczył akt powołania dyrektorom, którzy zostali wybrani na te stanowiska w drodze konkursu na okres 5 lat. Jakie to nazwiska?

W wyniku przeprowadzonego konkursu burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej powołał na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Marię Mlak, na dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach Urszulę Wilczyńską i na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dorotę Kawaler. Nowi dyrektorzy będą sprawować swoje funkcję od 1 września tego roku przez okres 5 lat tj. do dnia 31 sierpnia 2022 roku

Wcześniej w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały przeprowadzone konkursy, na wspomniane stanowiska dyrektorskie. Została powołana komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, przedstawiciele sprawujący nadzór pedagogiczny, przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele rady rodziców, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.

Nowo wybrani dyrektorzy to osoby, które są doskonale znane w swoich szkołach i społeczności lokalnej, od lat cieszą się dużą sympatią wśród uczniów i kadry nauczycielskiej, dodatkowo w czasie przeprowadzonego konkursu wykazały się odpowiednią wiedzą i posiadanym doświadczeniem.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Maria Mlak

Maria Mlak jest nauczycielem dyplomowanym, posiadającym wykształcenie wyższe pedagogiczne. Pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej (obecnie Zespół Szkół Nr 1) 32 lata temu jako nauczyciel oddziału przedszkolnego. Pracując do obecnej chwili w tej samej placówce, sukcesywnie podnosiła swoje kwalifikacje. Ukończyła studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Następnie studia podyplomowe, ukończyła także kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kurs pozwalający na nauczanie przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. 1 września 2012 r. powierzono jej funkcję wicedyrektora, którą pełni do dnia dzisiejszego. Pracując od 1985 roku w tej samej szkole, poznała dobrze ludzi, rodziny, ich sprawy, uczestniczy w życiu tej społeczności, rozumie szkołę i zna jej potrzeby.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dorota Kawaler

Dorota Kawaler od 34 lat nieprzerwalnie pracuję w szkole w Stanisławiu Dolnym. Od 16 lat pełnię funkcję dyrektora. Zna środowisko lokalne, kadrę pedagogiczną, zainicjowała wiele przedsięwzięć na terenie szkoły. W 1999  roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku pedagogiki w zakresie nauczania początkowego. W 2002 roku ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. W roku 2005 ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w zakresie wychowania zdrowotnego i prorodzinnego. W tym okresie uzyskiwała również kolejne stopnie awansu zawodowego i od 2003 roku jest nauczycielem dyplomowanym. Praca na stanowisku dyrektora motywowała ją do ustawicznego doskonalenia zawodowego, dlatego też ukończyła szereg szkoleń i kursów, a w ostatnich 5 latach m.in.: „Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w zarządzaniu oświatą”, „Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka”, „Efektywność nadzoru pedagogicznego”, „Ewaluacja wewnętrzna jako forma nadzoru pedagogicznego”, „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji codziennej pracy nauczyciela”, „Kontrola zarządcza w placówce oświatowej- praktyczne aspekty”, „Techniki edukacyjne i wychowawcze w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu”, „Zmiany w prawie oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących statutów 8-letniej szkoły podstawowej i przedszkola”. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej w 2004 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacyjnej Narodowej a w roku 2009 została jej przyznana Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach Urszula Wilczyńska

Urszula Wilczyńska – od 1995 r. związana z Zespołem Szkół nr 3 w Przytkowicach nauczyciel języka polskiego. W 1995 roku ukończyła studia stacjonarne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie - studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność: nauczycielska na następnie Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarzadzania oświatą. Od 1 września 2012 r. wice dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, od 1 września 2016 r. - p.o. dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach. Zaangażowana w przygotowanie adaptacji pomieszczeń szkolnych na nowe sale Przedszkola, współorganizatorka obchodów jubileuszu 170-lecia szkoły – wrzesień 2013r., organizatorka przyjęcia w budynku szkoły młodzieży w czasie Światowych Dni Młodzieży, współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną, współpracuje z parafią, Sprawuje opiekę nad szkolnym kołem teatralnym działającym od 2007r, współorganizatorka imprez dla społeczności lokalnej – wieczorków kolędowych, papieskich, festynów szkolnych. Otrzymała Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty – październik 2013r., Medal Brązowy za wieloletnią służbę – październik 2011r.

(AS)
(zdjęcie: Urząd Miejski w Kalwarii Zebrzydowskiej)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.