W CKZiU nr 2 w Wadowicach odbyło się ślubowanie klas pierwszych policyjnych. Warto dodać, że klasy o
Pierwsze klasy o profilu policyjnym powstały tutaj 18 lat temu

W CKZiU nr 2 w Wadowicach odbyło się ślubowanie klas pierwszych policyjnych. Warto dodać, że klasy o takim profilu powstały już 18 lat temu!

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach odbyło się w piątek (17.11) ślubowanie klas pierwszych klas policyjnych w obecności swoich najbliższych, dyrekcji placówki oraz  zaproszonych gości.

Wzięło w nich udział prawie 60 uczennic i uczniów placówki, którzy ślubowali m.in. gotowość dochowania wierności Ojczyźnie, przestrzeganie prawa, szacunek dla innego człowieka a także wytrwałość w zdobywaniu wiedzy.

Warto dodać, że pierwsze klasy o takim profilu powstały tutaj 18 lat temu! Nauka w takiej klasie nie jest łatwa, różni się od tej w innych klasach liceów. Podstawa programowa jest oczywiście taka sama, ale oprócz przedmiotów takich jak polski, matematyka, historia, geografia, czy wychowanie fizyczne, uczniowie zdobywają wiedzę z podstaw pracy w policji, jej historii, ceremoniałami i podstawami prawa. Wymagane są podstawowe umiejętności z zakresu samoobrony, musztry, strzelania czy pierwszej pomocy.

W ciągu tych 18 lat wychowano 452 absolwentów, zapewniając pewnie część obsady dla komend policji w naszym regionie.

(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.