Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Radoczy, decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europej
Szkoła Podstawowa w Radoczy beneficjentem programu Erasmus+!

Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Radoczy, decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, otrzymała dofinansowanie projektu w ramach sektora Edukacja szkolna, Akcja 1 w roku 2021. Projekt został wybrany ze 182 wniosków i oceniony na 18 pozycji, uzyskując 91 punktów na 100 możliwych.

Partycypacja do projektu „Inspirujący nauczyciel, kluczem do sukcesu ucznia” w akcji KA122-SCH „Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” umożliwiła zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli z radockiej placówki. Celem projektu było wzmocnienie roli edukacji na zewnątrz w realizacji podstawowych treści programowych oraz osiągnięcie wyższego poziomu umiejętności językowych kadry pedagogicznej. Projekt rozpoczął się 5 grudnia 2021 r. i trwał 18 miesięcy, do 4 czerwca 2023 roku.

26 lipca 2022 roku grupa dziesięciorga nauczycieli udała się do Włoch, gdzie przez 8 dni uczestniczyła równolegle w dwóch kursach. Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w szkoleniu „Outdoor education”, natomiast nauczyciele przedmiotowcy brali udział w kursie języka angielskiego. Organizatorem szkoleń był cieszący się dobrymi opiniami wśród beneficjentów Erasmusa Associazione Jump, mający siedzibę w Soverato. Zaplanowane mobilności zostały zrealizowane, a ich efekty są obecnie upowszechniane i wdrażane w codzienną pracę placówki, m.in.: zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły tak, by umożliwić zajęcia na świeżym powietrzu, wzrost częstotliwość lekcji w terenie, podnoszenie umiejętności językowych nauczycieli poprzez kontynuację nauki języka w szkole językowej, aranżowanie przestrzeni szkolnej tak, by uczniowie na co dzień oswajali się ze słówkami obcojęzycznymi.

W ramach działań upowszechniających odbywały się spotkania m.in. z: Wójtem Gminy Tomice Witoldem Grabowskim, dyrektorami gminnych szkół oraz nauczycielami, podczas których Dyrektor Anna Adamik,  koordynator projektu Monika Hereda oraz członkowie zespołu projektowego – Katarzyna Graboń i Marcelina Graca dzielili się efektami projektu i zachęcali do uczestnictwa w projektach unijnych, które są szansą na pozyskanie środków finansowych dla placówki.

Priorytetowo traktujemy kształtowanie postaw i nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wdrażanie edukacji na zewnątrz. Zarówno sprawności językowe, jak i nowoczesne techniki komunikacyjno-informacyjne, m.in. na platformie eTwinning, umożliwią nauczycielom podjęcie współpracy międzynarodowej poprzez realizację z uczniami różnych projektów, konkursów z udziałem partnerów z zagranicy. Działania te mogą w przyszłości prowadzić do wymiany młodzieży z różnych krajów. Program ten oferuje nam zupełnie nowe możliwości – informuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoczy Anna Adamik.

(LG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze  

+6 #1 Xyz 2023-06-05 14:53
Mimo wszystko nie polecam tej szkoły

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.