32 nauczycieli i 13 dyrektorów powiatowych szkół i placówek oświatowych otrzymało w czwartek (13.10
Kilkudziesięciu nauczycieli nagrodzonych z okazji  Dnia Edukacji Narodowej

32 nauczycieli i 13 dyrektorów powiatowych szkół i placówek oświatowych otrzymało w czwartek (13.10) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej XXXIX sesji Rady Powiatu w Wadowicach, zorganizowanej w Auli CKZiU nr 1 w Wadowicach.

Na uroczystości obecni byli m.in. dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Edyta Stradomska oraz przedstawiciele organizacji związkowych nauczycieli i pracowników oświaty. Gości powitał starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas a obrady otworzyła przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska. Zanim przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów sesji, goście wysłuchali krótkiego występu słowno-muzycznego, przygotowanego przez uczniów CKZiU nr 1 w Wadowicach.

Część roboczą sesji radni rozpoczęli od wysłuchania szczegółowej informacji dotyczącej zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2021/2022 w placówkach, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym. Przedstawiła ją kierownik wydziału edukacji Starostwa Jolanta Król.

Doradca ds. klimatu i środowiska  Bernardetta Brusik omówiła działania prowadzone w ramach realizacji projektu LIFE IP Małopolska  „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii Województwa Małopolskiego”. Ten punkt obejmował również wręczenie nagród dyrektorom szkół, w których zebrano najwięcej makulatury w konkursie proekologicznym pn. „Eko-Akcja Zbiórka Makulatury”. Do udziału w akcji zgłosiło się osiem szkół ponadpodstawowych. Nagrodzono cztery z nich. Najwięcej makulatury zebrano w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Andrychowie. Na kolejnych miejscach uplasowały się: CKZiU Nr 2 w Wadowicach,  CKZiU Nr 1 w Wadowicach oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II  w Radoczy. Każda ze szkół otrzymała oczyszczacze powietrza i okolicznościowe dyplomy. Specjalną nagrodę – laptop dla najlepszej szkoły wręczył Beniamin Szczur, prezes Fabryki Papieru i Tektury „Beskidy” w Wadowicach – poinformowało Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

Po wystąpieniu nadszedł czas na najbardziej uroczysty punkt obrad – wręczenie Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których powiat wadowicki jest organem prowadzącym. Nagrody otrzymało 13 dyrektorów i 32 nauczycieli. Wręczali je starosta Eugeniusz Kurdas oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer.

W trakcie obrad Rady Powiatu awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało siedmiu pedagogów: ks. Łukasz Dębski i Klaudia Sabuda z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach, Katarzyna Kocemba i Magdalena Sipiora z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, Katarzyna Kasperek z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, Małgorzata Wolska z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także Teresa Kudłacik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie.

Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym

Janina Turek – I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach

Katarzyna Przebinda-Niemczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

Piotr Janusiewicz – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

Jolanta Satława (pełniąca funkcję Dyrektora do dnia 31.08.2022r.) – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

Jerzy Kotaś (pełniący funkcję Dyrektora do dnia 31.08.2022r.) – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

Tomasz Bizoń – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Stanisław Gliwa – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy

Zbigniew Stradomski  – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Józefa Karkoszka-Warchał (pełniąca funkcję Dyrektora do dnia 31.08.2022r.) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie

Małgorzata Pasternak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Izabela Iwańska – Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach

Renata Szkut  – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

Krystyna Rajs – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie

 

Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym

Joanna Jończyk, Agata Skorupa – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Wadowity
w Wadowicach

Iwona Kaczmarek, Sylwia Ochman, Magdalena Kubalka-Pluta – I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

Agata Krystian, Justyna Kręcioch – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

Agnieszka Rajda, Beata Dyduła, Joanna Moskała-Pękala, Tomasz Widlarz – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

Wojciech Biel, Elżbieta Kraus, Stanisław Bogusz, Marek Duda – Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

Dariusz Dubel, Piotr Stach, Robert Tracz – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Andrychowie

Bernadetta Karlak, Kamil Góra – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy

Marta Bagińska-Chmura, Alina Radwan – Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej
w Andrychowie

Anna Wójcik, Małgorzata Madej, Danuta Wojtaszek – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Maria Korczewska, Małgorzata Jurzak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kaczynie

Jolanta Serwin, Krystyna Smajek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wojciech Grygiel – Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach

Ewelina Młynarska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

Teresa Lipowiecka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie

(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze  

+16 #1 Ja 2022-10-14 12:50
Zenada... brak słów.
+8 #2 Marika 2022-10-14 21:23
,,Dobrą linię ma nasza władza "
Za pieniądze podatników kupuje głosy,,obywatel i "

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.