Rozpoczął się trzydniowy maraton egzaminacyjny ósmoklasistów. Zaczął się od pisemnego egzaminy z
Rozpoczęły się trzydniowe egzaminy ósmoklasistów

Rozpoczął się trzydniowy maraton egzaminacyjny ósmoklasistów. Zaczął się od pisemnego egzaminy z języka polskiego, potem będzie matematyka a na końcu test z języka nowożytnego.

We wtorek (26.05) o godzinie 9:00 w szkołach podstawowych egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczęła się tegoroczna sesja egzaminacyjna 360 tysięcy ósmoklasistów z blisko 13 tysięcy szkół z całej Polski. Potrwa trzy dni:  w środę (27.05) uczniowie przystąpią do testów z matematyki, zaś w czwartek (28.05) do testu z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i konieczny do ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisał w drugim terminie  16-18 czerwca.

Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej placówki, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc. Dystans miedzy ławkami musi wynosić co najmniej 1,5 metra.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. 2 lipca tego roku uczniowie otrzymają informację o swoich wynikach. Zaświadczenia o wynikach egzaminu trafią do rąk ósmoklasistów 9 lipca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony jest po raz trzeci po reformie z 2019 roku likwidującej gimnazja i przywracającej ponownie ośmioletnie szkoły podstawowe.


(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.