W marcu tego roku ruszyły konsultacje z specjalistami w Placówkach Wsparcia Dziennego w gminie Tomice.
Zajęcia z specjalistami w placówkach wsparcia dziennego w gminie Tomice

W marcu tego roku ruszyły konsultacje z specjalistami w Placówkach Wsparcia Dziennego w gminie Tomice.

W ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w gminie Tomice” powstała Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Tomicach ulica Floriańska 16, gdzie odbywają się indywidualne konsultacje logopedyczne oraz terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodziców. Gabinet pracy indywidualnej jest czynny 5 dni w tygodniu w godzinach od 14:00 do 18:00 (logopeda – od poniedziałku do czwartku oraz psycholog – w piątki). Konsultacje specjalistyczne są bezpłatne.

W Placówce Opiekuńczej w Tomicachulica Dworska 9a oraz w Placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźniakach ulica Wadowicka 133 rozpoczęli pracę trenerzy i nauczyciele specjaliści.

 

Prowadzone są zajęcia między innymi z:
– języka angielskiego
– matematyki i nauk technicznych
– grupowe zajęcia logopedyczne
– grupowe poradnictwo psychologiczne
– poradnictwo pedagogiczne
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dodatkowo dzieci mają możliwość rozwijania zakresu umiejętności uczenia się, kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich,  kształcenia świadomości i ekspresji kulturalnej.

Dotychczas z konsultacji i wsparcia specjalistycznego w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice skorzystało 47 dzieci oraz 33 rodziców.

Nadal zapraszamy do udziału w rekrutacji do udziału w Placówkach. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać z strony internetowej Urzędu Gminy Tomice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach oraz osobiście z Biurze projektu. Formularze zgłoszeniowe należy składać w ww. instytucjach lub we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy.

Rekrutacja polega na przyjmowaniu dokumentów zgłoszeniowych. Kandydaci są oceniani przez komisję rekrutacyjną, która kwalifikuje ich zgodnie z otrzymaną liczbą punktów. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku gdy zwolni się miejsce w Placówce zostanie zakwalifikowany pierwszy uczestnik z listy rezerwowej.

Biuro projektu znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, ulica Wadowicka 49.

(LG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.