Rozpoczął się rok szkolny 2020/21. Nietypowy, bo po ponad półrocznej przerwie. W związku z obostrze
Kolejki przed szkołami i przedszkolami. To efekt obostrzeń

Rozpoczął się rok szkolny 2020/21. Nietypowy, bo po ponad półrocznej przerwie. W związku z obostrzeniami sanitarnymi związanymi z epidemią koronawirusa, przed niektórymi przedszkolami i szkołami utworzyły się potężne kolejki.

We wtorek (1.09) po półrocznej przymusowej przerwie związanej ze zdalnym nauczaniem i wakacjami, przedszkolaki i uczniowie powrócili do murów szkolnych. Zarówno dla części rodziców jak i dzieci są to trudne chwile. Ze względu na obostrzenia, przed budynkami sporej ilości przedszkoli i szkół utworzyły się potężne kolejki. Są spore obawy, jak to będzie wszystko wyglądać.

To wszystko jest postawione nieco na głowie. Mamy obawy, jak mimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, uda się wszystko zachować pod kontrolą. Co np. z zajęciami dla drugoklasistów na basenie zamiast lekcji wuefu dla uczniów z gminy Wadowice. Rodzice muszą wyrazić na nie zgodę, raczej większość wyrazi, a to moim zdaniem niepotrzebne narażanie na kolejne ryzyko. Takich sytuacji i niedomówień jest sporo – mówi nam w rozmowie jedna z matek.

W szkołach obowiązują wytyczne sanitarne. Tam, gdzie będzie zwiększone zagrożenie epidemiczne, możliwe będzie przejście na kształcenie na odległość bądź na system mieszany. Tradycyjny model nauki w szkołach będzie opierał się na ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. Z kolei modele mieszany i hybrydowy będą oparte na opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Model mieszany będzie dotyczył uczniów pozostających na kwarantannie, przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem oraz mających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tym modelu zajęcia będą odbywały się w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne)

Model zdalny będzie oznaczał zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.

Model mieszany lub zdalny będzie mógł być wprowadzony w oparciu o opinię inspektora sanitarnego do innej organizacji pracy szkół.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 metry odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Zalecane jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Zalecane jest wietrzenie sal, części wspólnej (korytarzy) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Uczeń nie powinien zabierać także ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze   

+20 #1 Olo 2020-09-01 11:43
Wszystkim myślącym ludzią życzę cierpliwości. Dla wyborców PiS przypominam że Szumowski polaciał na wyspy Kanaryjskie. To tak dla przypomnienia jak PiS roluje wszystkich!
Cytować
+12 #2 K. 2020-09-01 14:12
Przypominam że rzeczownik "ludzie" w celowniku odmienia się "ludziom"
Cytować
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.