Tegoroczne wakacje były dla grupy pedagogów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni czasem wypoczynku, al
Nauczyciele z Choczni stawiają na rozwój!

Tegoroczne wakacje były dla grupy pedagogów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni czasem wypoczynku, ale i podnoszenia swoich zawodowych kompetencji. Dzięki inicjatywie dyrektora placówki, mgr. inż. Daniela Mastka, nauczyciele przystąpili do projektu  dofinansowanego z Funduszy Europejskich ,,Lepsza znajomość języka angielskiego paszportem do wspólnej Europy”.

W jego ramach trzynaścioro nauczycieli wyjechało na Cypr, aby uczestniczyć w kursie języka angielskiego w szkole English in Cyprus w Limassol. Przez dwa tygodnie nauczyciele  poszerzali swe kompetencje językowe na czterdziestogodzinnym kursie, brali udział w dodatkowych popołudniowych zajęciach oferowanych przez szkołę: konwersacjach, wycieczkach, spotkaniach towarzyskich z przedstawicielami różnych krajów i kultur. Była to również okazja do nawiązania nowych znajomości,  poznania dziedzictwa kulturowego, tego materialnego jak i niematerialnego, wyspy Afrodyty. Ponadto cenne okazały się doświadczenia związane z wyminą poglądów na temat systemów szkolnictwa i nauczania w różnych krajach, jak i poznanie nowych metod i form pracy w dydaktyce. Udział w projekcie to nie tylko wyjazd do szkoły językowej.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni prowadzą na terenie placówki szereg inicjatyw skierowanych do uczniów, rodziców, lokalnego środowiska, jak i innych nauczycieli, w których wykorzystują swe różnorodne doświadczenia z mobilności. Poprzez nie ukazują wartość uczenia się przez całe życie, uczą tolerancji i otwartości na inne kultury, uświadamiają wartość wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego. Wszystkie  działania ,,mobilnych nauczycieli” dokumentowane są na stronie internetowej szkoły i na profilu projektu na Facebooku. Można tam również znaleźć informacje ze styczniowego wyjazdu pięcioosobowej grupy nauczycieli  na kurs ,,Education and New Technologies”,  który odbył się we Florencji, w szkole PIXEL. Kurs realizowany był w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych. Pobyt we włoskiej szkole wdrożył nauczycieli do wykorzystywania podczas zajęć możliwości, jakie stwarzają Internet i szeroko rozumiane multimedia. Szkolnym koordynatorem obu projektów i wszystkich działań z nimi związanych jest mgr Sylwia Lehrfeld.
                     
Warto nadmienić, że wyjazdy na Cypr i wcześniej do Florencji nie były pierwszymi tego typu doświadczeniami dla nauczycieli z tej placówki. Wcześniej uczestniczyli w wyjazdach w ramach gminnego konsorcjum w projekcie ,,Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Po niezwykle pozytywnych doświadczeniach Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni postanowiła przystąpić do projektów europejskich samodzielnie.
 

(SF)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.