W Szkole Podstawowej im. Poległych za Ojczyznę w latach 1939-1945 w Wysokiej, odbyło się uroczyste wr
Szkoła w Wysokiej z certyfikatem bezpieczeństwa

W Szkole Podstawowej im. Poległych za Ojczyznę w latach 1939-1945 w Wysokiej, odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Lidera Projektu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Podczas uroczystego apelu zorganizowanego na tę okoliczność, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Robert Michna  wręczył wyróżnienie na ręce dyrektora szkoły Grażyny Żuk. Do projektu ZPB szkoła przystąpiła w 2008 roku,  jako jedna z pierwszych placówek oświatowych powiatu wadowickiego. Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” po raz pierwszy uzyskała w 2009 roku , który obowiązywał do roku 2011. Następnie przedłużono go na kolejne 5 lat do 2017 roku. W chwili obecnej placówka jako 7 szkoła w powiecie uzyskała  tytuł „Lider Projektu - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Działania Szkoły Podstawowej w Wysokiej na rzecz bezpieczeństwa to m.in. współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo tj. policją, strażą pożarną, sądem, inspektorem BHP, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wadowicach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wadowicach, pełnomocnikiem burmistrza Wadowic ds. profilaktyki, Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, współpraca z sołtysem wsi Wysoka i Radą Rodziców oraz z ZHP Wadowice i Caritas.

Szkoła kładzie duży nacisk na  edukację na rzecz bezpieczeństwa - podnoszenie świadomości prawnej uczniów poprzez pogadanki profilaktyczne. happeningi, obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu, „Dnia Bez Przemocy”, realizacji programu profilaktycznego „Magiczne kryształy”, wprowadzono Program Nauki Zachowania, edukację na rzecz bezpieczeństwa, spotkania profilaktyczne z policją, strażą pożarną dla uczniów i rodziców, bieżącą współpracę z partnerami w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych z uczniami, zgłaszanie przypadków zachowań mogących wskazywać na zagrożenie demoralizacją – rozmowy wychowawcze w obecności policjantów, monitoring, ograniczenie dostępu osób obcych do szkoły, czy prowadzenie kół zainteresowań

Przypomnijmy, że projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” jest realizowany na terenie województwa małopolskiego od 2004 roku. Jego głównym założeniem jest budowanie lokalnie środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa.  Od samego początku projekt cieszy się dużym zainteresowaniem oraz wsparciem ze strony władz oświatowych, lokalnego samorządu ale przede wszystkim samych szkół. Idea budowania bezpiecznych przestrzeni, poszerzania wiedzy prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców, wdrażanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole oraz wiele innych elementów wpływających zarówno na stan bezpieczeństwa jak i poczucie bezpieczeństwa są częściami składowymi w realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w każdej ze szkół. Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne.

(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.