Jak zapewnia Zakład Ubezpeiczeń Społecznych. sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna
Jak twierdzi ZUS, sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna

Jak zapewnia Zakład Ubezpeiczeń Społecznych. sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna: okrycie wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych od stycznia do września tego roku osiągnął poziom 84%.

Przychody FUS wokresie styczeń–wrzesień br. wyniosły 267,5 mld zł. Największą ich pozycję stanowiły składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu wyniosła 227,2 mld zł, tj. 77 proc. planu, i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 16,1 proc. Wpływy składek wyniosły 223,9 mld zł i były o 16,9 proc. większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Istotny wpływ na sytuację FUS ma liczba cudzoziemców pracujących w Polsce i objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Na koniec września tego roku w ZUS było zarejestrowanych ponad 1,1 miliona obcokrajowców, tj. o 6,4% więcej niż rok wcześniej.

ZUS zwraca uwagę, że sytuacja finansowa FUS po trzech kwartałach bieżącego roku była stabilna. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu tego roku było wyższe o 10,3%.  r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego we wrześniu 2022 roku.

Środki przekazane do funduszu emerytalnego w ramach tzw. suwaka ukształtowały się na poziomie 5,6 miliarda złotych i były wyższe o 6,9% od przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie styczeń–wrzesień bieżącego roku wyniosły 267,7 miliardów złotych, co stanowiło 73,3% kosztów zaplanowanych na ten rok. Kwota ta była o 18,1% wyższa od kosztów poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki na emerytury i renty wyniosły 237,0 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 18,4% r/r.

Liczba emerytur i rent we wrześniu tego roku wyniosła 7 907,1 tysiąca  i była o 81,4 tysiąca większa niż we wrześniu 2022 roku. Przeciętna wypłata emerytury i renty wyniosła 3 364,42 złotych i była o 18,2%  wyższa od wypłaconej rok wcześniej.

Wydatki na pozostałe świadczenia od stycznia do września bieżącego roku wyniosły 24,1 miliarda złotych, tj. 68,9%  planu  i były wyższe o 6%  od poniesionych w analogicznym okresie 2022 roku.

Największą pozycję pozostałych świadczeń (tj. 47,7%) stanowiły koszty zasiłków chorobowych. W okresie styczeń–wrzesień bieżącego roku . wyniosły one 11,5 miliardów złotych i były wyższe o 6,7% r/r, przy czym przeciętna wysokość zasiłku wzrosła o 12,3%  r/r, natomiast liczba dni zasiłkowych spadła o 5,0%. r/r.(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl
Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.