Gmina Tomice uruchomiła interaktywną mapę gminy (m.in. wyszukiwarki ulic). To przydatne narzędzie zar
Ruszył portal mapowy gminy Tomice

Gmina Tomice uruchomiła interaktywną mapę gminy (m.in. wyszukiwarki ulic). To przydatne narzędzie zarówno dla mieszkańców jak i urzędników czy geodetów.

W ramach realizacji projektu „e-Urząd w Gminie Tomice” realizowanego z udziałem środków Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby” uruchomiony został Portal Mapowy Gminy Tomice.

Na stronie http://sip.gison.pl/tomice/ można skorzystać z interaktywnej mapy gminy (m.in. wyszukiwarki ulic). W serwisie mapowym znajdzie się wiele przydatnych funkcji takich jak: wyszukiwanie działki poprzez wpisanie adresu zamieszkania, sprawdzenie jakie jest jej przeznaczenie i rozmiar. Oprócz materiałów związanych z planowaniem przestrzennym znajdują się w nim mapy tematyczne, opisy szlaków turystycznych, zabytków czy informacje przypisane do ważnych obiektów na terenie gminy itd.

Gminny Portal Mapowy służy pracownikom samorządowym, by mogli w prosty sposób gromadzić wszystkie dane w jednym miejscu. Pracownicy mają w ten sposób szybki wgląd do informacji o terenie, mieszkańcach i środowisku, a potencjalni klienci gminy mogą samodzielnie uzyskać ważne informacje – informuje Urząd Gminy Tomice.

W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz ustali, w którym miejscu jest „Jagiellońska 2”.

Portal mapowy będzie stale aktualizowany i uzupełniany. Trzeba jednak pamiętać, że dane w portalu mają charakter poglądowy i nie stanowią podstaw do czynności administracyjnych lub urzędowych.

(LG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.