Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Kilka milion
ZUS zaczął rozsyłać pity do emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje PIT będą wysyłane do końca lutego.

Co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS zaczyna przekazywanie deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Co istotne, ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Te osoby dostaną PIT 11A, a zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego. Nastąpi on w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie miał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a po rozliczeniu podatku mają niedopłatę lub rozliczenie wyniesie zero złotych oraz nierezydentów zamieszkałych w państwach, które mają z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu pobierania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych: 10% (Belgia), 15% (Kanada) zgodnie z postanowieniami konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Deklaracja ta trafi także do tych, którzy korzystali ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A informuje o dochodach osób, które pobierały inne niż wymienione wcześniej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

Deklaracje te trafią też do osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego. I również do świadczeniobiorców, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

Z kolei PIT-11 jest dla tych, którzy pobrali w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Emeryci i renciści, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni wypełnić PIT-37 lub PIT-36 i złożyć go w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy świadczeniobiorca może przekazać 1,5%  podatku dla organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać dodatkowego dokumentu w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym PIT-OP.

W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardowo - pocztą. Duplikat wyda każda placówka ZUS.


(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze  

+2 #1 Jan 2023-01-26 18:41
Mam nadzieję że nie będą korzystać z usług poczty polskiej.List z Wadowic do Tomic jest dostarczany po 2 tygodniach.Przy puszczam że moze poczta zdąży przed 1 maja.
0 #2 wadowiczanie 2023-01-30 13:48
tak wogóle to listy ,rachunki wszelakiej maści idą chyba na piechote

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.