Urząd Miejski w Andrychowie ogłosił nabór na specjalistę w Wydziale Spraw Obywatelskich. Jakie są w
Andrychowski magistrat szuka specjalisty w Wydziale Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Andrychowie ogłosił nabór na specjalistę w Wydziale Spraw Obywatelskich. Jakie są wymagania?

Urząd Miejski w Andrychowie ogłosił nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Spraw Obywatelskich. Niezbędne wymagania to polskie obywatelstwo, wykształcenie wyższe, staż pracy – co najmniej 1 rok pracy w jednostkach administracji publicznej (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem), pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia a także umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o ewidencji ludności, o ochronie danych osobowych, umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność a także wysoka kultura osobista.

Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową.

(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.