Gmina Andrychów planuje zmianę studium zagospodarowania przestrzennego aby wykonać kilka sporych inwes
Będzie debata publiczna. Andrychów zmienia studium zagospodarowania

Gmina Andrychów planuje zmianę studium zagospodarowania przestrzennego aby wykonać kilka sporych inwestycji. Zaplanowano także debatę publiczną nad założeniami projektu.

Do czwartku (15.04) w andrychowskim magistracie wyłożony jest projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrychów (można go także obejrzeć na stronie gminy). Projekt będzie konsultowany do 7 maja, zaś w poniedziałek (12.04) o godzinie 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie zaplanowano debatę publiczną nad jego założeniami.

Studium będzie wstępem do opracowania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oto najważniejsze plany:

- wyznaczenie, w granicach terenów: usług publicznych oraz usług sportu i rekreacji, obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (chodzi o budowę instalacji fotowoltaicznych przy szkołach)

- wyznaczenie lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w okolicach starego wysypiska śmieci przy ulicy Biała Droga

- ustalenie warunków w zakresie gospodarowania odpadami w granicach terenów: infrastruktury technicznej „IT” oraz przemysłowo-usługowych „PU”, wraz ze wskazaniem planowanej lokalizacji zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych,

- zmianę dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych dla wskazanych terenów, w tym: zamianę terenu usług „U”, położonego na zachód od ulicy Biała Droga i na północ od ulicy Krakowskiej, na teren przemysłowo-usługowy „PU”,

- zamianę terenu sportu i rekreacji, położonego pomiędzy ulicami Jarosława Dąbrowskiego i Tadeusza Kościuszki, na teren o funkcji sportu, rekreacji i turystyki z możliwością realizacji kubaturowych obiektów sportowych i turystycznych, wraz z poszerzeniem zasięgu ww. terenu (tutaj przewiduje się budowę hali sportowej)

- w Inwałdzie: wyznaczenie obszaru rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m – położonego na północ od ulicy Wadowickiej i na zachód od ulicy Osiedle Korcza;

- w Roczynach: zamiana terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (chodzi o wyznaczenie terminu wyznaczony zostanie teren do budowy domu spokojnej starości)

- w Rzykach i w Sułkowicach: wskazanie lokalizacji zbiornika retencyjnego na potoku Bolęcinianka, w rejonie pomiędzy ulicą. Racławicką a Osiedlem Kierczaki.

(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze   

-10 #1 No nie 2021-04-08 16:33
No nie Andrychów znów przed ciulowicami Debata Publiczna konsultacje z mieszkańcami.
Rozwój miasta..
A w ciulowicac Wałek goni wałek zero kontaktu ciula z mieszkańcami Tylko Fuszerka i oszustwa .
Cytować
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.