Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał  dotację w wysokości  8 mln 576 tys.
Podpisano umowę na ogromną dotacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kalwarii

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał  dotację w wysokości  8 mln 576 tys. 779 zł na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska. Szacunkowa wartość projektu wyniesie 15 mln 817 tys. 854 zł

To będzie bez wątpienia największa inwestycja na terenie Kalwarii ZebrzydowskiejMiejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał  dotację w wysokości  8 mln 576 tys. 779 zł na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska. W poniedziałek (30.10) członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec przekazał umowę dotacji na ręce burmistrza Augustyna Ormantego i prezes MZWiK Sp. z o.o  Bożeny Mróz-Tumidajskiej.

Otrzymane wsparcie finansowe z funduszy unijnych pozwoli zrealizować w gminie Kalwaria Zebrzydowska kolejny etap prac mających na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Projekt jest kompleksowym przedsięwzięciem inwestycyjnym o charakterze proekologicznym i swoim zakresem obejmuje zarówno rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych z terenu aglomeracji jak również poprawę systemu zaopatrzenia w wodę. W ramach zadania planuje się m.in. budowę 9,4 km kanalizacji sanitarnej, budowę 3 pompowni sieciowych oraz budowę 4,8 km sieci wodociągowej wykonywanej równolegle z budową sieci kanalizacyjnej. Obszar projektu obejmuje rejon ulic: 3 Maja, Rynek, Krakowskiej, Piłsudskiego, 11 Listopada, Armii Krajowej, Dworcowej, Broniewskiego, Konopnickiej, Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Sobieskiego oraz Alei Jana Pawła II.

Aglomeracja Kalwaria Zebrzydowska w wyniku realizacji projektu spełniać będzie wymogi określone w dokumentach strategicznych takich jak Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Plan dla aglomeracji. Wykonanie projektu pozwoli na podłączenie ponad 700 osób do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków i zwiększenie poziomu skanalizowania aglomeracji z 72% do 97% – mówi burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty.

Docelowo, na terenie aglomeracji ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków komunalnych korzystać będzie 2 754 mieszkańców. Dla pozostałych około 3% przewidziane są alternatywne rozwiązania, takie jak szczelne zbiorniki bezodpływowe czy też przydomowe oczyszczalnie ścieków.

(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.