Dawid Foryś, obecnie student Politechniki Krakowskiej a jeszcze kilka miesięcy temu, uczeń wadowickiego "Mechanika" zajął III miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

W Barwałdzie Górnym otwarto oddział przedszkolny przy szkole  Zespole Szkół nr  5  w Barwałdzie Górnym. Będzie do niego uczęszczać 25 dzieci. To miły prezent na 10- lecie nadania placówce imienia Karola Wojtyły.

Wady chodu i postawy to poważny problem zdrowotny u dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie "Dać Szansę" z Wadowic. Aby pomóc rozwiązać ten problem rehabilitantki wzięły udział w kursie "Analiza i terapia zaburzeń chodu", dzięki którym zyskały nowe kwalifikacje.

Znamy już wyniki Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa sprawdzającego wiedzę pierwszoklasistów na temat bezpiecznych zachowań w trudnych sytuacjach. W naszym powiecie najlepiej wypadły szkoły z Andrychowa, Wadowic, Frydrychowic i Ryczowa.

W powiecie najlepszymi szkołami okazały się I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity oraz Technikum nr 1 w ZS nr 2 im. ks. St. Staszica w Wadowicach. Tak wynika z rankingu, który już po raz 19. ogłosił miesięcznik "Perspektywy".

Andrychowscy policjanci wraz ze swoimi kolegami ze Straży Miejskiej wręczali elementy odblaskowe osobom, które wieczorem opuszczały mury świątyni w Targanicach i nieoświetlone ruszały w drogę powrotną do swych domów.

128  najzdolniejszych uczniów i studentów z Małopolski zostało tegorocznymi stypendystami Sapere Auso. Wród nich jest uczeń Zespołu Szkół nr 2 (popularnego "Mechanika") Jakub Burzyński!

Powiat wadowicki sfinalizował remont warsztatów gastronomicznych i kotłownie w Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach. Dzięki temu kucharze, kelnerzy oraz cukiernicy nareszcie mogą korzystać z pomieszczeń bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynku.

W Wieprzu policjanci wadowickiej drogówki,  Bielsko-Żywieckiego Caritasu i firmy ubezpieczeniowej Salut przeprowadzili akcję "Świeć przykładem! Nie tylko w adwencie" podczas której rozdano wiernym elementy odblaskowe.

Uczniowie z Gimnazjum w Stanisławiu Górnym zdobyli puchar starosty w konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II - "Jan Paweł II - Przyjaciel i Mistrz Młodych" zorganizowany tradycyjnie przez szkołę patronacką ojca świętego - CKU w Radoczy.

W Andrychowie odbyło się spotkanie policji i Straży Miejskiej ze słuchaczami tutejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Było to kolejne przedsięwzięcie w ramach realizacji programu prewencyjnego pod nazwą „Bezpieczny Senior”.

Zuzanna Zajda z klasy III Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej z klasy saksofonu Tomasza Skiby zajęła I miejsce w swojej grupie, a także zdobyła nagrodę główną konkursu – saksofon sopranowy renomowanej firmy Yanagisawa ufundowany przez firmę Jarmuła Music oraz firmę Yanagisawa.

Do 21 grudnia trwa kampania policji, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów i Yanosikiem  - "Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo". Jej celem jest jest zwrócenie uwagi na stan i jakość oświetlenia w pojazdach co przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W wadowickiej komendzie policji zorganizowane zostały zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcące o profilu  policyjnym z Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach. Celem tego przedsięwzięcia, podobnie jak we wcześniejszych latach, było zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy w policji.

Podczas wykładu w ramach Wadowickiego Uniwersytety Trzeciego wieku Anny Wencel z Żydowskiego Muzeum Galicja opowie o żydowskim dziedzictwie, symbolice synagog i cmentarzy.

Mikołajkowa wizyta uczniów uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie na Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach spowodowała, że część z nich zadeklarowało wstąpienie w szeregi funkcjonariuszy.

Blisko 500 autorów, 140 numerów, w sumie 2300 stron: tak imponująco w liczbach prezentuje się "Peryskop", pismo szkolne I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity, który właśnie obchodzi swoje ćwierćwiecze!

Młodzi studenci z WUD tym razem mieli zajęcia w najnowszych salach kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego. Tworzyli poduszkowce, mosty bez gwoździ i magiczne sztuczki z butelkami.

W Szkole Podstawowej w Paszkówce wspólnie ze  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej wspólnie uczczono Międzynarodowy Dzień Konwencji Praw Dziecka.

Do 10 grudnia trwa w powiecie wadowicki kampania pod hasłem "16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet". Ma ona na celu wyeliminowanie przemocy w stosunku do kobiet, poprzez budowanie świadomości, iż stanowi to pogwałcenie praw człowieka.